Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yönetim kurulu kararları Başa Dön

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Tolga Can, Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.


bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

DİNDAR, A., AKKÖK , M., ÇALIŞKAN, M., “Experimental Determination and Analytical Model of Friction Torque of a Double Row Roller Slewing Bearing”, ASME Journal of Tribology, March 2017, v.139, issue 2, 2016;139(2):021503-021503-13.doi: 10.1115/1.4033364.


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, 20-21 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen “ICG/NEAM –TWS Görev Takımı ve Yönlendirme” konulu toplantıya katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Marat Akhmet, 20-22 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Knowledge and Software Engineering (ICKSE 2017)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Zahide Yıldırım, 20-31 Mart 2017 tarihleri arasında Indiana Üniversitesi-ODTÜ Eğitim Fakültesi Akademik İşbirliği kapsamında görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Oktay F.Tanrısever, 21-22 Mart 2017 tarihleri arasında “Master in Middle Eastrern Studies (MIMES-ASERI)” adlı mastır programında seminer dersleri vermek üzere İtalya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Y.Atila Eralp, 23 Mart 2017 tarihinde düzenlenen “Feuture Projesi Danışma Kurulu Toplantısı”na katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nebi Sümer ve Y.Doç.Dr. Emre Selçuk, 23-25 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen “ICPS Pre-Conference Teaching Institute” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Avusturya’ya gideceklerdir.

Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Semra Tuncel, 23-25 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Biological and Environmental Sciences & Applications (ICBESA 2017)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Mısır’a gidecektir.

Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nevzat Özgüven ve Doç.Dr. Ender Ciğeroğlu, 24 Mart 2017 tarihinde EXPERTISE:721835 kod no’lu AB projesi kapsamında düzenlenen EXPER-TISE H2020 Projesi-Proje Başlangıç Toplantısı’na katılmak üzere İtalya’ya gideceklerdir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Betil Eröz Tuğa ve Y.Doç.Dr. Hale Işık Güler, araştırma görevlilerinden Gülden Taner, ve Temel İngilizce Bölümü okutmanlarından Tuğba Bostancı, 21-24 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen “2017 TESOL International Convention” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Esma Gaygısız, 22-25 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen “83rd International Atlantic Economic Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Mustafa Sinan Gönül, 22-26 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen “NecCastle Business School seminar Series” adlı seminere katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Özgür Ergül, 26-30 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen “2017 International Applied Computational Electromagnetics Society (ACES) Symposium” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ömer Delialioğlu, 26 Mart-1 Nisan 2017 tarihleri arasında “ERASMUS+STAFF MOBİLİTY FOR TECHİNG” adlı toplantıya katılmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Sinan Kalkan, 26 Mart-1 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen “H2020-SC1-2017-CNECT-1-PM-15 Personalised Coaching for Wellbeing and care of people as they age” çağrısı için panel üyeliği yapmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Asuman Göksel Uçak, 22-25 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen “SAHWA: Researching Arab Mediterranean Youth: Towards a New Social Contract” adlı konferansa katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği EABD öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Mustafa Yücel ve araştırma görevlilerinden Batuhan Çağrı Yapan, 22 Mart-22 Nisan 2017 tarihleri arasında Uluslararası işbirliği çerçevesinde veri ve örnek toplamak amacıyla Doğu Pasifik Okyanusunda gerçekleştirilecek R/V Atlantis seferine (Alvin Denizaltısı ile) katılmak üzere Meksika’ya gideceklerdir.

Kimya Bölümü araştırma görevlilerinden Eda Alemdar, 23-25 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Biological and Environmental Sciences & Applications (ICBESA 2017)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Mısır’a gidecektir.

Uluslararası İşbirliği Ofisi personeli İbrahim Yorgun ve Suzan Ceylan, 20-24 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen “APAIE 2017 (Asia-Pacific Association for International Education)” adlı konferansa katılmak üzere Tayvan’a gideceklerdir.


bilimsel toplantılarBaşa Dön

20 Mart 2017/Pazartesi

İktisat Bölümü'nce, “The Determinants of Second Hand Car Prices” konulu seminer düzenlenmiştir. Erol Taymaz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) tarafından verilecek seminer İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi A Binası F-106 salonunda saat 14.00’de başlayacaktır.


21 Mart 2017/Salı

Mimarlık Bölümü’nce, “Bahar'17” Seminerleri kapsamında, “Çelik Profil Sistemleri – Cephe sistemleri ve kapı - pencere sistemleri: Isı yalıtımı, yangından korunma ve güvenlik” konulu seminer düzenlenmiştir. Alkan Akpınar ve Sn.Erdinç Altuntaş tarafından verilecek seminer, Mimarlık Fakültesi Kubbealtı salonunda 14:00-16:30 saatleri arasında yapılacaktır.


24 Mart 2017/Cuma

Çevre Mühendisliği Bölümü’nce, A Comprehensive Approach to Sustainable Water Management: Water Footprint Assessment and its Applications” konulu seminer düzenlenmiştir. Dr. Ertuğ Erçin tarafından verilecek seminer Çevre Mühendisliği Bölümü ÇZ-14 no.lu derslikte saat 14.00’de başlayacaktır.


24 Mart 2017/Cuma

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nce, “Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0” konulu seminer düzenlenmiştir.  Oğuzhan Öztürk (Arçelik A.Ş.) tarafından verilecek seminer Endüstri Mühendisliği Bölümü IE-03 nolu seminer odasında (mavi amfi) saat 16.00’da başlayacaktır.


24 Mart 2017/Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca, “Arkeolojide Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Uydu (Satellite  )Teknolojileri ile Kazı ve Yüzey Araştırmaları” konulu seminer düzenlenmiştir. Vedat Karaaslan (ODTÜ Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (MODSİMMER) araştırmacı) tarafından verilecek seminer Fizik Bölümü 3. Kat Cavit Erginsoy Seminer Odası’nda saat 15.30’ta başlayacaktır.


haberlerBaşa Dön

BAŞARI HABERLERİ

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans öğrencisi Celal Emre Üyetürk ve yüksek lisans öğrencisi Emir Ahmet Oğuz’dan oluşan takım, American Society of Civil Engineers (ASCE) GeoInstitute'un düzenlediği Geoprediction 2017 geoteknik öğrenci yarışmasında üçüncülüğe layık görülmüşlerdir.

Geoprediction 2017 öğrenci yarışmasının konusu, bir nehir kenarında yumuşak zemin üzerine yapılan bir köprü yaklaşım dolgusu altında belli noktalarda zamana bağlı oturmaların ve yanal deformasyonların tahmini üzerine bir çalışmaydı. (yumuşak zemin içinde, konsolidasyonu hızlandırmak amacıyla prefabrike düşey drenler yerleştirilmiş ve dolgu altında geosentetik malzeme seriliydi).

Akademik danışmanları Dr. Nejan Huvaj olan öğrencilerimiz, Rocscience Settle3D ve Plaxis 2D yazılımlarını kullanarak çalışmalarını yaptılar.

Kendilerini kutlar, başarılarının devamını dileriz.

ODTÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ PROJELERİNİN FİNANSMANI


Eğitim Tarihi: 25 - 26 Mart 2017
Cumartesi ve Pazar, 09.30 - 16.30, 12 ders saati
Son Başvuru Tarihi:22 Mart 2017 Çarşamba, 15.00PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI


Eğitim Tarihi:25 - 26 Mart 2017
Cumartesi ve Pazar, 09.30 - 16.30, 12 ders saati
Son Başvuru Tarihi:22 Mart 2017Ayrıntılı bilgi için:
www.sem.metu.edu.tr
sem@metu.edu.tr
0 (312) 210 28 05kültürel etkinliklerBaşa Dön

ODTUSanat18
20-21 Mart 2017

IEEE ODTÜ Öğrenci Topluluğu’nca, “Güç ve Enerji Kongresi” düzenlenmiştir.
Yer: EEE Sevim Tan Amfisi Saat: 10.30


21-22-23-24-25-26 Mart 2017

Türk Halk Bilimi Topluluğu’nca, “Halk Tiyatrosu Şenliği” düzenlenmiştir.

PROGRAM
21 Mart 2017 MM-25 Salonu
18.00 Panel “Haldun Taner ve Halk Tiyatrosu”
Ayşegül Yüksel, Prof. Dr. Erol İpekli, Prof Dr. Zehra Berksoy, Prof Dr. Yavuz Pekman

22 Mart 2017 Mimarlık Amfisi
15.00 Yeşilköy Halk Tiyatrosu “Düğün ya da Davul”
20.00 THBT Halk Tiyatrosu Alt Birimi “Başarımı Karılarıma Borçluyum”

23 Mart 2017 Mimarlık Amfisi
14.00 TOBB ETÜ Sinema ve Tiyatro Topluluğu “Azizname”
17.30 Dört Köşe Ekibi “Memurin Faslı”
21.00 Odunpazarı Belediye Tiyatrosu “Yedi Kocalı Hürmüz”

24 Mart 2017 Mimarlık Amfisi
15.00 Yenişehir Kumpanyası “Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri”
20.00 THBT Halk Tiyatrosu Alt Birimi “Başarımı Karılarıma Borçluyum”

25 Mart 2017 Mimarlık Amfisi
12.00 Sanat Üretim Topluluğu “Misafir”

25 Mart 2017 THBT Barakası
20.00 Meddah Gösterisi “Serzeniş” Ahmet Yenilmez

26 Mart 2017 - THBT Barakası
12.00 Karagöz Gösterisi “Karagöz İşbaşında” Hüseyin Dilan
15.00 Karagöz Gösterisi “Karagöz Çöpçatan” Sibel Tomaç-Umut Rışvanlı
20.00 Meddah ve Ortaoyunu Gösterisi Selçuk Karadaş-Abdülkadir Büyükbaş-Emre Kale


21 Mart 2017

İşletme Topluluğu’nca, Canan Ercan Çelik (Borusan Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı), Deniz Köksal (Mercedes Benz Bölge Dağıtım Müdürü), Tuba Ünsal (Oyuncu), Yaprak Özer (İletişim Danışmanı) ve Altın Mimir’in (Altın Emek Hukuk Bürosu Kurucusu) konuşmacı olarak katılacağı “Women Power” etkinliğini düzenlenmiştir.
Yer: İİBF B Binası G-110 Saat: 18.00


22 Mart 2017

Arkeoloji Topluluğu’nca, Thomas Zimmermann’ın (Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı) konuşmacı olarak katılacağı “Prehistorya Döneminde Anadolu'da Maden ve Mülkiyetin Doğuşu” konulu sunum ve söyleşi düzenlenmiştir.
Yer: MM-25 Salonu Saat: 18.00


23 Mart 2017

Jeoloji Topluluğu’nca, Dr.Elif Zeynep Yıldızel’in (ODTÜ) konuşmacı olarak katılacağı “Explorotion and Production in Energy Business Value Chain” konulu seminer düzenlenmiştir.
Yer: Jeoloji Müh.Bl. Saat: 18.00


25 Mart 2017

Çocuk Aklım Topluluğu’nca, “2.Çocuk Aklım Günü” etkinliği düzenlenmiştir.
Yer: KKM B Salonu Saat: 09.30

PROGRAM:

09.30-10.00 Açılış
10.00-11.00 Doç. Dr. Feyza Tantekin-Erden
“Erken Çocukluk Döneminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”
11.30-12.30 Yrd. Doç. Dr. Volkan Şahin
“Çocuğun ve Ailenin Hayatında Medyanın Yeri”
12.30-13.30 Öğle Arası
13.30-14.30 Yrd. Doç. Dr. H. Özlen Demircan
“Nerede Bu Mühendislik?”
14.45-15.45 Yrd. Doç. Dr. Serap Sevimli-Çelik
“Yaratıcı Düşünme”
16.00-17.00 Yrd. Doç. Dr. Elif Karslı
“Küçük Çocukların Matematiği”


24-25-26 Mart 2017

Verimlilik Topluluğu’nca, “Bireysel Gelişim Günleri” düzenlenmiştir.
Yer: MM-25 Salonu

PROGRAM:

24 Mart 2017
14.00-15.00 Özlem Şen (yenibiris.com İnsan Kaynakları Ankara Bölge Yöneticisi)
“İş Ararken Fark Yarat”
15.10-16.10 Tuğçe Şahin (Marka Danışmanı)
“Markalaşmak”
16.20-17.20 Merve Yıldırım (Spiker)
“Hedefe Yolculuk ve Diksiyon”
17.30-18.30 “Abdullah Kılınç (Şişecam Cam Ambalaj Grubu Türkiye Başkanı)
“Şişecam İle Kariyer Adımları”

25 Mart 2017
11.30-12.30 Sinem Aksay Sabah (MBSR Eğitmeni)
“Mindfulness”
12.40-13.40 Narınç Ataman (Eğitmen ve Yaşam Koçu)
“NLP ile Yaşamak”
14.30-15.30 Öznur Yılmaz Berk (Profesyonel Koç, NLP Uzmanı)
“Geleceğe Bakarken Kendin Ol’mak”
15.40-16.40 Eda Dilhan Aydın (Yaşam Koçu)
“Kadın Erkek İlişkileri”
16.50-17.50 Özgür Aksuna (Radyo Programcısı) “İnsanları Yönetme Sanatı”

26 Mart 2017
11.30-12-30 Burçin Tireli (Girişimci)
“Girişimcilik”
12.40-13.40 Alişan Kapaklıkaya (Eğitmen)
“Zirveye Yolculuk”
14.30-15.30 Hasan Gümen (İletişim Danışmanı)
“Hayatının Fırsatını Yakalamak”
15.40-16.40 Murat Bilgili (Danışman)
“İletişim Sihirbazı”
16.50-17.50 Burak Baduroğlu (Psikolog)
“Mutlak Rekabet ve Sonuç”
18.00-19.00 Nasuh Mahruki (Dağcı, Yazar, Fotoğrafçı)
“Motivasyon”VEFAT

Metal İşleri Atölyesi personeli Atila Dönmez’in babası Cevdet Dönmez, 12 Mart 2017 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Temel İngilizce Bölümü öğretim görevlisi Beth Doğan’ın eşi Sedat Doğan, 15 Mart 2017 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.


sportif etkinliklerBaşa Dön

BRİÇ TAKIMI

Üniversitemiz Briç Takımı, 6 – 8 Mart 2017 tarihlerinde Balıkesir Üniversitesi’nde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Briç Şampiyonasına katıldı ve Kadın Takımımız 1. oldu.


BİLARDO TAKIMI

6 – 8 Mart 2017 tarihlerinde 21 üniversitenin katılım ile Antalya’da yapılan Türkiye Üniversiteler Bilardo Şampiyonasında Kadın Takımımız 2., Erkek Takımımız 1. oldu.

sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda 10G (B3) Blok’ta, 3+1, 18 numaralı daire. Tel: 0530 419 54 47
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları A4-7 numaralı, 2+1 daire. Tel: 004917661934249 Mail Adresi: firat@metu.edu.tr


SATILIK DAİRELER

*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları A4-7 numaralı, 2+1 daire. Tel: 0533 810 85 26
*Eryaman Göksu Gölü Manzaralı, 3+1, 140 m2, Metroya yakın, cam yünü mantolaması yapılmış, site içerisinde, çift balkonlu, güney-doğu cephe daire. 280.000 TL. Tel: 0506 682 81 58


TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11


Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.