Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yönetim kurulu kararları Başa Dön

Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. İlker Tarı Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Mühendislik Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ayşen Tezcaner Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr.Cüneyt Sert Doçent kadrosuna atandı.

Enformatik Enstitüsü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Tuğba Taşkaya Doçent kadrosuna atandı.


bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

IŞIK, M., GASANLY, N. M. “Composition-tuned band gap energy and refractive index in GaSxSe1-x layered mixed crystals” Materials Chemistry and Physics, vol. 190, No. 1,  74-78 (2017).

DELİCE, S., GASANLY, N. M. “Study of the optical and photoelectrical properties of TlGaSeS layered single crystals” Materials Science in Semiconductor Processing,  vol. 63, No. 1, 72-75 (2017).


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ayşegül Daloğlu, ve Doç.Dr. Zeynep Sümer, 3-4 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen 690874 RISEWISE kodlu AB projesinin toplantısına katılmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler EABD öğretim üyelerinden Prof.Dr. Deniz Zeyrek Bozşahin, 3-7 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen “EACL 2017 Europen Chapter of the Association for Computational Linguistics” adlı çalıştaya katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Arzu Gönenç Sorguç, araştırma görevlilerinden Müge Kruşa Yemişçioğlu ve uzman Çağlar Fırat Özgenel, 3-7 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen 2016ABH67840021 kodlu AB projesi kapsamında düzenlenen Kısa Dönem Eğitimi’ne katılmak üzere İtalya’ya gideceklerdir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Soner Yıldırım, 3-8 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen 2016ABH67840021 kodlu AB projesi kapsamında düzenlenen kısa dönem Eğitimi’ne katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ayhan Demir ve öğretim görevlilerinden Dr. Deniz Çopur, 4-6 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen “2017 International Symposium on Education and Psychology (ISEP 2017)” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Japonya’ya gideceklerdir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Zafer Evis, 5-8 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen “The Society for Biomaterials 2017 Annual Meeting & Exposition” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Bülent Karasözen, 5-7 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Cost Action TD1307 Moder Order Reduction” adlı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Sibel Kazak Berument, 6-8 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Society for Research in Development 2017 Biennial Meeting” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Tayfun Akın ve Y.Doç.Dr. Serdar Kocaman, Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri EABD öğretim üyelerinden Prof.Dr. Yasemin Yardımcı Çetin, araştırma görevlilerinden Okan Bilge Özdemir, Fen Bilimleri Enstitüsü Mikro ve Nanoteknoloji EABD araştırma görevlilerinden Fatih Uzgur, Makine Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Özgür Korkmaz, 9-13 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen “SPIE Defense+Commercial Sensing 2017” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Oktay F. Tanrısever, 6-8 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Harnessing Regional Stability in the South Caucasus” adlı konferansa katılmak üzere Bulgaristan’a gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Pınar Karagöz, 4-6 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen “ACM Symposium on Applied Computing (SAC)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fas’a gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr.Murat Manguoğlu, 5-7 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen “19th International Conference on Finite Elements in Flow Problems” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr.Utku Kanoğlu, 5-8 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen AB FP7 ASTARTE Projesi son toplantısına katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Türker Özkan ve Y.Doç.Dr. Bahar Öz, 6 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen “HORIZON 2020-MSCA-RISE-2014-TraSaCu AB Projesi Yıllık Toplantısı’na katılmak üzere Avusturya’ya gideceklerdir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Asuman Göksel, 5-8 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Working Group Meeting of the RAY Research Project Competence Development and Capacity Building in Erasmus: Youth in Action (RAY-CAP)” adlı toplantıya katılmak üzere Estonya’ya gidecektir.

Temel Eğitim Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Serap Sevimli Çelik, 5-8 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen “TASP The Associationfor the Study of lay” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. İlker Ümit Uzun Kaymak, 6-7 Nisan 2017 tarihleri arasında AGEP kapsamında uluslararası bir proje geliştirmek amacıyla Saskaton Üniversitesi’nde seminer vermek ve araştırma-işbirliği çalışmaları yapmak üzere Kanada’ya gidecektir.

İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Melek Akın Ateş, 9-13 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen “IPSERA 2017” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Macaristan’a gidecektir.

Temel İngilizce Bölümü öğretim görevlilerinden Derya Ilgın Yaşar, 4-7 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen “IATEFL” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İskoçya’ya gidecektir.

Modern Diller Bölümü okutmanlarından Dr.Hale Hatice Kızılcık 4-6 Nisan 2017 tarihleri rasında düzenlenen “2017 International Conference on Education and Global Studies” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Japonya’ya gidecektir.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Serhat Küçük, 3-8 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen “East Meets West” adlı kongre kapsamında düzenlenen Petrobowl adlı yarışmaya katılmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü araştırma görevlilerinden Sıla Ceren Varış, 9-14 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen “AESOP Young Academics” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.


bilimsel toplantılarBaşa Dön

3 Nisan 2017/Pazartesi

İktisat Bölümü'nce, “Conversations with Economists” etkinliği kapsamında “The World Bank’s Mission: Eradicate Poverty and Boost Shared Prosperity-Key Trends and Challenges in Turkey” konulu seminer düzenlenmiştir. Dr. Facundo Cuevas (Dünya Bankası Ankara ofisi) tarafından verilecek olan seminer İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi A Binası Çobanoğlu  salonunda saat 12.40’da  başlayacaktır.


3 Nisan 2017/Pazartesi

İktisat Bölümü'nce, “GDP-Indexed Bonds in Perpetuities and Sovereign Default”  konulu seminer düzenlenmiştir. Yasin Kürşat Önder (CBRT) tarafından verilecek seminer İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi A Binası’nda F-106 salonunda saat 14.00’de başlayacaktır.


5 Nisan 2017/Çarşamba

Çevre Mühendisliği Bölümü’nce, “A Sustainable Local Development Model: Improvement of the Solar Powered Devices and Branding Infrastructure in Yozgat Şahmuratlı Village” konulu seminer düzenlenmiştir. Dr. Elif Asuman Korkusuz-Ülgen (Deputy General Manager Optimet Engineering Environmental Technologies Ltd. Co.; Ankara) tarafından verilecek seminerler Çevre Mühendisliği Bölümü ÇZ-14 no’lu derslikte saat 15.40’da başlayacaktır.


6 Nisan 2017/Perşembe

İstatistik Bölümü’nce, “Different types of Modelling and the Inference Model Parameters for Complex Biological Systems” konulu seminer düzenlenmiştir. Melih Ağraz tarafından verilecek seminer İstatistik Bölümü Moti Lal Tiku Toplantı Salonunda 15.40’ta başlayacaktır.  


7 Nisan 2017/Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca, “Roma Döneminde Sihir ve Büyü için Kullanılan yüzük Taşları ve Muskalar” konulu seminer düzenlenmiştir. Melih Arslan (Arkeolog, Nümismat, Emekli Müze Müdürü) tarafından verilecek seminer Fizik Bölümü 3. Kat Cavit Erginsoy Seminer Odası’nda saat 15.30’ta başlayacaktır.  


haberlerBaşa Dön

SAYGIDEĞER BU HAFTA OKURLARI

Bu Hafta Bülteni’nde yayınlanan “Yurt Dışı Görevlendirmeler” 10 Nisan 2017 tarihinden itibaren yazılmayacaktır.DUYURU

Yuva ve Anaokulu’ na 2012, 2013, 2014 doğum tarihli öğrenciler için yapılacak olan başvurular 31 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar kabul edilecektir.

Bu tarihten sonra yapılacak başvurular bir sonraki yıl değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuruların Yuva ve Anaokulu Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.kültürel etkinliklerBaşa Dön

ODTUSanat18
04 Nisan 2017

Müzikal Topluluğu’nca, “Wut Da Hell?!” adlı müzikal sahnelenecektir.
Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi Saat: 20.00


08 Nisan 2017

Türk Halk Bilimi Topluluğu’nca, “Halk Kültüründe Eğlence Sempozyumu” düzenlenmiştir.
Yer: MM-25 Salonu Saat: 09.30

PROGRAM

09.00-09.30 Kayıt
09.30-10.00 Açılış

10.10-11.10 I. Oturum
Oturum Başkanı Y.Doç.Dr.Özlem Demren
“Gavustima: Göçmen Bir Topluluğun Yerlileşmesi ve Festival Yoluyla Kimlik İfadeleri” - Y. Doç Dr. Z. Nilüfer Nahya, Saim Örnek
“Somut Olmayan Kültürel Miras Alanı Olarak Festival ve Alaçatı Ot Festivali” Sevgi Dal
“Yöresel Şenlik, Festival ve Panayırların Uluslararası İmaj Oluşturmadaki Önemi: Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali Örneği” Furkan Altay
11.10-11.20 Ara

11.20-12.00 II. Oturum
Oturum Başkanı Doç.Dr.Zeliha Nilüfer Nahya
“Anadolu’da Yaşayan Kırım Tatarlarında Tepreş Ritüeli” Kerim Emre Türkoğlu
“Gağan ve Hızır Ayı Eğlenceleri” Esra Çam
12.00-12.05 Ara

12.05-12.25 III. Oturum
Oturum Başkanı Çağlar Su Demirtaş
“Değişen Eğlence Algısı Bağlamında Bilgisayar Oyunları Üzerine Bir Çalışma” - Ömer Ünal
12.25-13.30 Öğle Arası

13.30- 14.30 IV. Oturum
Oturum Başkanı Doç.Dr.Cenk Güray
“Eğlence Kültürü Olarak Taşkale Düğünlerinde ve Seyirlik Oyunlarında Müziğin Yeri ve İşlevi, Geçmişten Günümüze Değişimi ve Aktarımı” Ezgi Tekin, Doç. Dr. Cenk Güray
“Hakas Epik Geleneğinde Kadınlara Mahsus Bir Eğlence: Sas Toyı” Yrd. Doç. Dr. Erhan Aktaş
“Sivas Düğünlerinde Otantik Bir Seda; Davul Zurna” Göktürk Erdoğan
14.30-14.45 Ara

14.45-15.05 V. Oturum
Oturum Başkanı Eyüp Ensar Dal
“Yerelden Küresele Folklordan Fakelore’a Uygulamalı Halk Bilimi Örneği: Urfa Sıra Gecesi” Mehmet Karaçalı
15.05-15.15 Ara

15.15-16.00 VI. Oturum
Oturum Başkanı Doç.Dr.Serpil Aygün Cengiz
“Osmanlı Eğlence Kültüründe Tulumbacılar “Kızıl Bayram” Yücel Özdemir
“Halk Kültüründe Karagöz ve Yansımalarının Müze Verileriyle Yeniden Değerlendirilmesi” Alpay Ekler
16.00-16.10 Ara

16.10-16.50 VII. Oturum
Oturum Başkanı Doç.Dr.Birten Çelik
“Karagözden Sinemaya Erken Cumhuriyet Döneminde Milli Söylem” - Özde Çeliktemel Thomen
“Erken Cumhuriyet Döneminde Milli Kimlik İnşası ve Bayramlar: Bio İktidar ve Milli Bayramları Karikatür Üzerinden Okumak” Mesut Davulcu
16.50-17.30 Kapanış
Doç.Dr.Zeliha Nilüfer Nahya
VEFAT

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü emekli öğretim üyesi Prof.Dr. Şinasi Aksoy, 22 Mart 2017 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.


sportif etkinliklerBaşa Dön

BUZ HOKEYİ TAKIMI

Üniversitemiz Kadın Buz Hokeyi Takımı, 20 – 26 Mart 2017 tarihlerinde Erzurum’da düzenlenen Ünilig Kış Oyunlarında 3. oldu.


KAYAK TAKIMI

Üniversitemiz Snowboard Takımı sporcusu, Biyoloji Bölümü öğrencimiz Ebru Fatma Nur DUZCU, 21-23 Mart 2017 tarihlerinde Erzurum’da düzenlenen Ünilig Kış Oyunları büyük slolom branşında 3. oldu.


ERKEK HENTBOL TAKIMI

Üniversitemiz Erkek Hentbol Takımı, 22 – 24 Mart 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Ünilig Hentbol müsabakalarında grup 2. si olarak Ünilig finallerine katılmaya hak kazandı.


ERKEK RAGBİ TAKIMI

Üniversitemiz Erkek Ragbi Takımı, 9 – 11 Mart 2017 tarihleri arasında Antalya/Belek’te düzenlenen Ünilig Ragbi Şampiyonası müsabakalarına katıldı ve grup 2. si oldu.


SU ALTI SPORLARI TOPLULUĞU

Üniversitemiz Su Altı Sporları Topluluğu, 24-26 Mart 2017 tarihlerinde Çanakkale’de düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonasına 35 sporcu ile katıldı. Kategorilerine göre şampiyona sonuçları şöyledir:

PALETSİZ DİNAMİK APNEA:
TAKIM: 

Erkekler ODTÜ Türkiye 1.si
Kadınlar ODTÜ Türkiye 1.si

BİREYSEL:
Erkekler Sertan AYDIN ODTÜ Türkiye 1.si
Erkekler Rüstem DERİN ODTÜ Türkiye 3.sü
Kadınlar Başak TEZGÖR ODTÜ Türkiye 1.si

PALETLİ DİNAMİK APNEA:
TAKIM: 

Erkekler ODTÜ Türkiye 1.si
Kadınlar ODTÜ Türkiye 1.si

BİREYSEL:
Erkekler Sertan AYDIN ODTÜ Türkiye 1.si
Erkekler Oğuzhan YEŞİL ODTÜ Türkiye 3.sü
Kadınlar Başak TEZGÖR ODTÜ Türkiye 2.si (Altın madalya için itiraz yapılmıştır)

Kadınlar Didem KARA ODTÜ Türkiye 3.sü (Gümüş madalya için itiraz yapılmıştır)

ÇİFT PALET DİNAMİK APNEA:
TAKIM: 

Erkekler ODTÜ Türkiye 1.si
Kadınlar ODTÜ Türkiye 1.si

BİREYSEL:
Erkekler Sertan AYDIN ODTÜ Türkiye 1.si
Erkekler Rüstem DERİN ODTÜ Türkiye 2.si
Erkekler Oğuzhan YEŞİL ODTÜ Türkiye 3.sü

Kadınlar Başak TEZGÖR ODTÜ Türkiye 2.si (Altın madalya için itiraz yapılmıştır)
Kadınlar Didem KARA ODTÜ Türkiye 3.sü (Gümüş madalya için itiraz yapılmıştır)

STATİK APNEA:
TAKIM: 

Erkekler ODTÜ Türkiye 1.si
Kadınlar ODTÜ Türkiye 1.si

BİREYSEL:
Erkekler Sertan AYDIN ODTÜ Türkiye 1.si
Erkekler Rüstem DERİN ODTÜ Türkiye 3.sü

Kadınlar Ecem Cansu ASAN ODTÜ Türkiye 2.si 
Kadınlar Başak TEZGÖR ODTÜ Türkiye 3.sü 

HIZ APNEA:
TAKIM:

Kadınlar ODTÜ Türkiye 1.si

BİREYSEL:
Kadınlar Selin KARAGÜLLÜ ODTÜ Türkiye 3.sü


ERKEK SALON FUTBOLU TAKIMI

Erkek Salon Futbolu Takımı, 29 Mart 2017 tarihinde üniversitemiz Spor Merkezinde yapılan müsabakada Ondokuzmayıs Üniversitesi Takımına karşı 7-5 galibiyet elde ederek 170 üniversite arasından ilk dörde girme başarısı elde etmiştir.


sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda 10G (B3) Blok’ta, 3+1, 18 numaralı daire. Tel: 0530 419 54 47
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları A4-7 numaralı, 2+1 daire. Tel: 004917661934249 e-mail: firat@metu.edu.tr
*Bilkent-1 Çamlık Sitesi’nde, 3+1, çift banyolu, tam mobilyalı daire. Tel: 210 68 23
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları, C1 blokta, 2+1 daire. Tel: 0532 384 09 43 – 210 47 30
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları, C1 blokta, 3+1 daire. Tel: 0532 384 09 43 – 210 47 30


SATILIK DAİRELER

*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları A4-7 numaralı, 2+1 daire. Tel: 004917661934249 E-mail: firat@metu.edu.tr
*TOKİ Turkuaz 1. Bölge ‘de, yatırıma uygun, 2+1, 95 m2, merkezi sitem site içerisinde, 4. Kat, eşyalı ve kiracısı olan daire. Tel: 0532 417 07 63


TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11


Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.