Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar


atamalar Başa Dön

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı’na 23 Haziran 2017 tarihinden itibaren Prof.Dr. Ayşe Ayata atandı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Medya ve Kültürel Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanlığı’na 19 Haziran 2017 tarihinden itibaren Prof.Dr. Necmi Erdoğan yeniden atandı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Sosyal Politika Anabilim Dalı Başkanlığı’na 16 Haziran 2017 tarihinden itibaren Doç.Dr. Ayşe İdil Aybars atandı.


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ali Yıldırım 3-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında Doğunun Batısı ve Batının Doğusu konulu konferansta açılış konuşması yapmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Özlem Tür Küçükkaya, 3-8 Temmuz 2017 tarihleri arasında “Arap Dünyasında Dış Yardımın Rolü ve Etkileri” üzerine araştırmalar yapmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Behiç Mert ve Y.Doç.Dr. H. Mecit Öztop, “Erasmus+ICM 3RD OUTGOING STAFF CALL” kapsamında Kasetsart Üniversitesi’nde eğitim ve seminer faaliyetlerinde bulunmak üzere Tayland’a gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Zuhal Akyürek, 4-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Spatial Statistics 2017” adlı konferansa bildiri sunmak ve 4-11 Temmuz 2017 tarihleri arasında Prof.Dr. Andrew Binley’e çalışma ziyaretinde bulunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Cevdet Kaynak, 4-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “14th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN17)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Erdem Canbay, 5 Temmuz 2017 tarihinde “Sismik Değerlendirme” konusunda Kassel Üniversitesi’nde ders vermek üzere Almanya’ya gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Özgür Erdur Baker, 5-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “38th STAR Conference: Stress, Anxiety and Resilience” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Hong Kong’a gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Onur Yıldırım, 5-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “British Society for the Middle Eastern Studies Conference 2017” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Orhan Adalı, 5-8 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “The International Symposium on EuroAsian Biodiversity SEAB2017” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Beyaz Rusya’ya gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Yaşar Eyüp Özveren, 5-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “From Scotland the South of the Mediterranean. The Thought of Adam Smith and Beyond” adlı konferansa katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Gölge Seferoğlu, 7-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “CALL 2017 XVIIIth International CALL Research Conference UC Berkeley” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Murat Dicleli, 8-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Zhejiang University of Technology 2017 Academic Prosperity Plan” adlı toplantıya katılmak üzere Çin’e gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. F. Dilek Sanin ve araştırma görevlilerinden Seçil Ömer- oğlu, 9-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “IWA Specialist Conference On Sludge Management, Sludgetech 2017” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gideceklerdir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Gönül Turhan Sayan ve Doç.Dr. Lale Alatan, 9-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “2017 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Murat Köksalan, 10-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “The 24th International Conference on Multiple Criteria Decision Making” adlı konferansa bildiri sunmak üzere, araştırma görevlilerinden Ilgın Doğan konferansa katılmak üzere Kanada’ya gideceklerdir.

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Reyhan Bilgiç, Doç.Dr. Özlem Bozo, Y.Doç.Dr. Yonca Toker ve araştırma görevlilerinden Mehmet Gültaş, 11-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “15th European Congress of Psychology” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Hollanda’ya gideceklerdir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mustafa Talat Birgönül, 7-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “2017 IGLC (International Group for lean Construction) Conference” adlı konferansa katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ayda Eraydın, Prof.Dr. Serap Kayasü, Doç.Dr. Osman Balaban, Y.Doç.Dr. Meltem Şenol Balaban, öğretim görevlisi Dr. Müzeyyen Anıl Şenyel, araştırma görevlilerinden Deniz Can, Duygu Cihanger, Aylin Çelik, Zeynep Murat Çolpa, İsmail Demirdağ, Cihan Erçetin, Damla Karagöz, Başar Özbilen, Onur Tümtürk, Özge Yenigün, 11-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Association of European Schools (AESOP) Annual Congress” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Portekiz’e gideceklerdir.

İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Z.Nuray Güner, 15-17 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “IFABS 2017” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök, 16-22 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “16th International Clay Conference (ICC 2017)” adlı konferansa katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Z.Sibel Tarı, 16-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “ICERM WISDM Women in Data Science and Mathematics Research Collaboration Workshop” adlı çalıştaya katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ayça Ergun Özbolat ve Y.Doç.Dr. Ayşe İdil Aybars, 11-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen Karşılaştırmalı Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Sosyal Bilimler (Türk-Alman) Uluslararası Ortak Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabulü için jüri üyesi olarak ve 5.Mezunlar Konferansı için yapılacak toplantıya katılmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Dürdane Şirin Saracoğlu, 5-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Economic Modeling-EcoMod 2017” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Slovenya’ya gidecektir.

Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Hasan Öztürk, 6-10 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “2017 2nd International Conference on Energy Engineering and Smart Materials (ICEESM 2017)” adlı konferansa katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ebru Boyar, 11 Temmuz-10 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen The Skilliter Centre for Ottoman Studies kapsamında Cambridge, Oxford, Hull ve Londra’daki arşiv ve kütüphanelerde araştırmalar yapmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Zeynep Sümer, 16-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Association on Higher Education and Disability (AHEAD)” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık EABD öğretim üyelerinden Y.Doç. Dr. Ekin Akoğlu, 3-6 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Advances in Marine Ecosystem Modelling Research (AMEMR 2017)” adlı sempozyuma katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Olgu Çalışkan, 4-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Stüdyosu yıllık alan gezisine katılmak üzere Ukrayna’ya gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Simge Çınar, 9-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “2017 European Ceramic Society (ECerS) Conference and Exhibition” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Macaristan’a gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Şerif Onur Bahçecik, 10-12 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “L’Association Française de Science Politique-Congress 2017” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Banu Lokman, 10-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “The 24th International Conference on Multiple Criteria Decision Making” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Besim Can Zırh, 12-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “24th International Conference of Europeanists” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Birleşik Krallık’a gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Sonay Caner, 3-5 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “9th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

İşletme Bölümü araştırma görevlilerinden Sezen Gülsoy, 3-6 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Academy of Markerting Conference 2017” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Tülin Altunöz, 3-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Mapping Class Groups and Their Representations” adlı yaz okuluna katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Cemre Aydın ve Fatma Güler Eroğlu, 4-8 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “17th International Conference Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri EABD araştırma görevlilerinden Gökçen Yılmaz, 4-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Lean & Computing in Construction Congress (LC3) 201” adlı kongreye katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Kimya Bölümü araştırma görevlilerinden Seza Göker, 4 Temmuz-26 Eylül 2017 tarihleri arasında Deparment of Chemistry, Universite Laval’da araştırma kapsamında çalışmalar yapmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü araştırma görevlilerinden Mert Kulaksız, 8 Temmuz-3 Eylül 2017 tarihleri arasında DAAD Alman Akademik Değişim Servisi’nin davetlisi olarak doktora programı kapsamında araştırma yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Hacı Hüseyin Erol, 9-12 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Lean & Computing in Construction Congress (LC3) 25th Annual Conference of the International Group for Lean Construction” adlı kongreye katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Fatma Sidre Oğlakkaya, 9-12 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “11th UK Conference on Boundary Integral Methods” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü araştırma görevlilerinden Feyza Kalav İdrisoğlu, 9-19 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Olympia Summer Academy” adlı yaz okuluna katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Emel Savku, 10-12 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “SIAM Conference on Control Its Applications (CT17)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Sosyoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Fethi Kurtiy Şahin, 11-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen Karşılaştırmalı Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Sosyal Bilimler (Türk-Alman) Uluslararası Ortak Tezsiz Yüksek Lisans Programının 5.Mezunlar Konferansı için yapılacak toplantıya katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

İstatistik Bölümü araştırma görevlilerinden Bülent Alptekin, 12-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Data Science, Statistics & Visualisation a Satellite of the 6st World Statistics Congress” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Fizik Bölümü araştırma görevlilerinden Ayşenur Gencer, 15-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında CERN’de doktora tez çalışmaları kapsamında araştırma yapmak üzere İsviçre’ye gidecektir.


kültürel etkinliklerBaşa Dön

FOTOĞRAF SERGİSİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı’nın Bahar Dönemi kapanış etkinliği kapsamında fotoğraf sergisi düzenlenmiştir.

Bölümümüz doktora öğrencisi ve araştırma görevlisi Muhsin Doğan’ın Astro fotoğraflarından oluşan sergisi, 3-15 Temmuz 2017 tarihleri arasında ODTÜ KKM Sergi Salonunda mesai saatleri içinde gezilebilecektir.GEZİ SERGİSİ

2016-2017 Bahar Yarıyılı'nda Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı tarafından açılan ve Prof. Dr. Belgin Turan Özkaya ve Yrd. Doç. Haluk Zelef tarafindan yürütülen AH 547 Theories of History II dersi kapsamında Antik Likya kentlerine yapılan gezinin sergisi 19 Haziran 2017 tarihinden itibaren ODTÜ Arkeoloji Müzesi'nde gezilebilecektir.

VEFAT

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı personeli Cafer Kurt’un babası ve Evrak ve Arşiv Müdürlüğü personeli Güler Kurt’un kayınpederi emekli personelimiz Muzaffer Kurt 22 Haziran 2017 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

İç Hizmetler Müdürlüğü emekli personeli Baki Kocaman, 21 Haziran 2017 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

Kimya Bölümü emekli öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mehmet Kıldır, 24 Haziran 2017 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

Mikro-Elektro-Mekanik Sistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Tesis Destek Birim Müdürü Hüseyin Can’ın annesi Rabia Can, 16 Haziran 2017 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda 10G (B3) Blok’ta, 3+1, 18 numaralı daire. Tel: 0530 419 54 47
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları A4-7 numaralı, 2+1 daire. Tel: (+49)176 619 342 49 Mail Adresi: firat@metu.edu.tr
*Muğla Fethiye Yanıklar Mevkiinde, tripleks, havuzlu villa. Tel: 0531 792 99 26
*Çiğdem Mahallesi, Ebru Sitesi A Blok’ta, orman manzaralı, 3+1, 7. Kat, güneybatı cephe, 100 m2, eşyalı ve yapılı daire. Tel: 0505 859 46 73
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları B Blok’ta, 5+1, bakımlı daire. Tel: 0554 590 46 26
*Beşevler’de, 4+1, ara kat, kombili, yapılı, asansörlü daire. Tel: 0532 343 66 10
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, Eskişehir Yolu cepheli, 3. Kat, (6. Kat konumunda) 4+1 daire. Tel: 0533 727 08 37
*Mamak Şahintepe Mah., 3+1 pimapenli, parke, kombili daire. Tel.: 0536 552 37 07
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları B Blok’ta, 4+1, daire. Tel.: 0532 224 02 83


SATILIK DAİRELER

* ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları A4-7 numa-ralı, 2+1 daire. Tel: (+49)176 619 342 49 Mail Adresi: firat@metu.edu.tr
*Mamak Gülseren Anayurt mevkii TOKİ Konutları’nda, 8. ve 10. Katta en büyük köşe yatırımlık daire. Tel: 0555 559 52 46
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, 5+1, 290 m2, dubleks daire. Tel: 0533 500 15 12
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, Eskişehir Yolu cepheli, 3. Kat, (6. Kat konumunda) 4+1 daire. Tel: 0533 727 08 37


TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11


Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.