Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar


yönetim kurulu kararları Başa Dön

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ebru Boyar Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.


atamalar Başa Dön

Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığı’na 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Prof.Dr. Yasemin Serin atandı.

Fen Bilimleri Enstitüsü Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Başkanlığı’na 2 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Doç.Dr. Cem İyigün atandı.


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Eduard Emelyanov, 14-19 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Mathematics in the Modern World” adlı konferansa katılmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. İsmail Ömer Yılmaz, 16-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen “10th ISC-International Symposium on the Cretaceous” adlı sempozyuma katılmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. H.Şebnem Düzgün, 17-21 Ağustos 2017 tarihleri arasında “Jackson School of Geosciences”de seminer vermek üzere ABD’ye gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Cevdet Kaynak, 19-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen “2017 International Conference on Materials and Intelligent Manufacturing (ICMIM 2017)” adlı konferansa katılmak üzere Singapur’a gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Alp Caner, 19-26 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen “2017 New York City Bridge Conference” adlı konferansa ve teknik geziye katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Metin Zora, araştırma görevlilerinden Eda Çağlı, Nalan Korkmaz Çokol, Halil İpek ve Dilara Gündoğdu, 20-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen “254th ACS National Meeting/Kimya Kongresi” adlı kongreye bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Cennet Engin Demir, Doç.Dr. Yeşim Çapa Aydın, Doç.Dr. Yaşar Kondakçı, Y.Doç.Dr. Serap Emil, Y.Doç.Dr. Gökçe Gökalp, Y.Doç.Dr. Duygun Göktürk Ağın, araştırma görevlilerinden Ceren Demir Erdoğan, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Esen Kondakçı, araştırma görevlilerinden Gamze Çetinkaya Aydın, İbrahim Bilim, Esra Sarıcı, İngiliz Dili Eğitimi araştırma görevlilerinden Gözde Balıkçı, Temel Eğitim Bölümü araştırma görevlilerinden Seçil Cengizoğlu, Semanur Kandil, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Gülden Taner, 22-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen “ECER 2017-The European Conference on Educational Research” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Danimarka’ya gideceklerdir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Haldun Süral, 23-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen “IWLS-8th International Workshop on Lot Sizing in Glasgow” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ozan Tekinalp, 20-24 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen “AIAA/AAS Astrodynamics Specialist Conference” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Özlem Özdemir, 25 Ağustos-5 Eylül 2017 tarihleri arasında Harvard Decision Lab’ı ziyaret etmek ve “Davranışsal ve Deneysel Lab.” arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere ABD’ye gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Altan Baykal, 25 Ağustos-12 Eylül 2017 tarihleri arasında Max-Planck-Institut for Extraterrestrial Physics”de Prof.Dr.Werner Becker ve grubu ile ortak çalışmalar yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Zafer Dursunkaya, 26 Ağustos-3 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “The ASME 2017 15th International Conference For International Conference on Nanochanelles Microchannels and Minichannels (ICNMM2017)” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Mete Köken, 13-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen “37th IAHR World Congress” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Malezya’ya gidecektir.

Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Aziz Fevzi Zambak, 14-20 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen “The Logic Colloquium 2017” adlı mantık konferansına bildiri sunmak üzere İsveç’e gidecektir.

Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Tülin Yanık, 15 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Public Health Service, National Institutes of Health’da araştırmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ömer Delialioğlu, 15 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile University of Illinois at Urbana Chanpaign’de araştırmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ahmet Onur Koska, 18-28 Ağustos 2017 tarihleri arasında Tübingen Üniversitesi İktisat Bölümü’nde araştırma ziyareti gerçekleştirmek ve “Sellers” adlı bildirisini sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Canan Bozkaya, 20-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen “The International Conference on Applied Mathematics, Modeling and Computational Science-AMMCS 2017” adlı konferansa bildiri sunmak, 27 Ağustos-2 Eylül 2017 tarihleri arasında Waterloo Üniversitesi’nde Prof.Dr. Kevin Lamb ile ortak akademik çalışmalar yapmak ve 4-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Memorial Üniversitesi’nde Prof.Dr. Serpil Kocabıyık ile ortak akademik çalışmalar yapmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Nurten Birlik, 20-26 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen Posthuman Ethıcs in the Anthropocene adlı kursa katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Pınar Karagöz, 20-28 Ağustos 2017 tarihleri arasında Erasmus+Personel Ders Verme Programı’na katılmak üzere Finlandiya’ya gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Utku Kanoğlu ve araştırma görevlilerinden Hasan Gökhan Güler, 21-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen “International Tsunami Symposium 2017” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Endonezya’ya gideceklerdir.

Temel Eğitim Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Refika Olgan, 29 Ağustos-1 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “European Early Childhood Education Research Association (EECERA)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Orta Doğu Araştırmaları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Nadine Kreitmeyr-Koska, 17-29 Ağustos 2017 tarihleri arasında Tübingen Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde araştırma yapmak ve fakülte öğretim üyeleri ile görüşmelerde bulunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç. Dr. Besim Can Zırh, 23-26 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen “V. Migration Conference” ve 29 Ağustos-1 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “XIII. European Sociological Association Conference” adlı konferanslara bildiri sunmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Ali Tevfik Büyükkoçak, 14 Ağustos-2 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “First Summer Camp of the APSCO Student Small Satellite (SSS) Proect/Küp Uydu Eğitimi’ne katılmak üzere Çin’e gidecektir.

İktisat Bölümü araştırma görevlilerinden Burcu Özgün 15 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 9 ay süre ile Universiteit Utrecht’te araştırmalar yapmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Fırat Soner Alıcı ve Kaan Kaatsız 20 Ağustos-1 Eylül 2017 tarihleri arasında Bauhaus Summer School’a katılmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Sinem Demirci ve Mehmet Şen, 21-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen “12th Conference of the European Science Education Research Association (ASERA)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İrlanda’ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karşılaştırmalı Sosyal Bilimler EABD araştırma görevlilerinden Fethi Kurtiy Şahin, 22-26 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen “The New Nuclear Order: Challenges and Responses” adlı seminer’e katılmak üzere Ukrayna’ya gidecektir.

Uluslararası İşbirliği Ofisi araştırma görevlilerinden Eren Çalışkan, 23-26 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen “The 2017 Migration Conference” ve 29 Ağustos-1 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “XIII. European Sociological Association Conference” adlı konferanslara bildiri sunmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Atalay Çalışkan, 27-31 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenen “EUROPACAT 2017 13th European Congress on Catalysis” adlı kongreye bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Sosyoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Ekin Bozkurt, 29 Ağustos-1 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “XIII. European Sociological Association Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Yunanistan’a gidecektir.


haberlerBaşa DönVEFAT

Tarih Bölümü okutmanı Gürer Karagedikli’nin babası Yaşar Karagedikli, 27 Temmuz 2017 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Rabia Karataş’ın annesi Emine Güler Karataş 3 Ağustos 2017 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.


sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları A4-7 numaralı, 2+1 daire. Tel: (+49)176 619 342 49 Mail Adresi: firat@metu.edu.tr
*Beşevler’de, 4+1, ara kat, kombili, yapılı, asansörlü daire. Tel: 0532 343 66 10
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, Eskişehir Yolu cepheli, 3. Kat, (6. Kat konumunda) 4+1 daire. Tel: 0533 727 08 37
*Gölbaşı, Haymana Yolu üzeri, Patalya Otel Karşısı, Gölkent Sitesi’nde tripleks villa. Tel: 0532 254 26 24
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda,10G 2.kat 11 no’lu daire, 3+1 ebeveyn banyolu yapılı. Tel: 0542 526 76 02
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, 4+1daire. Tel: 0532 361 41 18
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları B Blok’ta, 4+1, daire. Tel.: 0532 224 02 83
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları A-Blok, 2+1, 350 TL. 0532 658 60 00 - 210 35 34
*ODTU Toki (Yapracık) Konutları, 5 katlılarda, 4+1 giris kati 175 m2, ebeveyn banyolu, 500 TL.


SATILIK DAİRELER

*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları A4-7 numa-ralı, 2+1 daire. Tel: (+49)176 619 342 49Mail Adresi: firat@metu.edu.tr
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, 5+1, 290 m2, dubleks daire. Tel: 0533 500 15 12
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, Eskişehir Yolu cepheli, 3. Kat, (6. Kat konumunda) 4+1 daire. Tel: 0533 727 08 37


TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11


Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.