Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar


yönetim kurulu kararları Başa Dön

Matematik ve Fen Alanları Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ali Eryılmaz Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ayşe Sevtap Kestel, Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr.Şenan Ece Schmidt, Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Çağlar Sınayuç, Doçent kadrosuna atandı.


atamalar Başa Dön

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkan Yardımcılığı’na 12 Eylül 2017 tarihinden itibaren Y.Doç.Dr. Irmak Hürmeriç Altunsöz atandı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Asya Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanlığı’na 24 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Y.Doç.Dr. Şerif Onur Bahçecik atandı.


bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

UYSAL, Z., KÖKSALAN, İ. “Short term temporal & spatial fluctuations in marine cyanobacterium synechococcus abudance in oligotrophic deep shelf waters ( Northeastern Mediterranean)” Fresenius Environmental Bulletin , 26, 8, 5115-5124 , August 2017

YÜCEL, N., UYSAL, Z., TUĞRUL, S. “Variability in Phytoplankton Pigment Composition in Mersin Bay” Journal of Aquatic Sciences ,32,1, 49-70 ,2017

GÜRASLAN, C., FACH, B.A., OĞUZ, T. “Understanding Theimpact of Environmental Variability Onanchovy Overwintering Migration in the Black Sea and its Implications fort he Fishing Industry” Frontiers in Marine Science ,4, 275, 1-24, 2017


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ayşen D. Akkaya ve araştırma görevlilerinden Büşra Taş, 18-20 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “International Work-Conference on Time Series/ITISE 2017” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Bülent Karasözen, 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “7th International Conference on Advanced Computational Methods in Engineering” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mustafa İlhan Gökler, 19-23 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “NATO STO (Science and Technology Board)” adlı 2017 yılı Sonbahar toplantısına katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Arzu Gönenç Sorguç, 19-23 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “35th Annual International Conference of eCAADe-Educational and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe ” adlı konferansa katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. C. Hakan Gür, 24-26 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “12th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ferdanur Alpaslan, 24-26 Eylül 2017 tarihleri arasında Doğu Akdeniz Üniversitesinde yapılacak olan doçentlik jürisine jüri üyesi olarak katılmak üzere K.K.T.C.’ye gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mehmet T. Zeyrek, 24-28 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “H2020-MSCA-IF-2017” kodlu proje toplantısına katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hami Alpas, 24-29 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen Minnesota Üniversitesi Gıda Korunumu ve Savunması Enstitüsünde USDA ile ortaklaşa düzenlenecek işbirliği geliştirme toplantısına ve 30 Eylül-5 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenen “18th Global Summit on Food & Beverages” adlı toplantıya katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Münevver Tezer, 24-30 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Enumath 2017, European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications” adlı konferansa katılmak üzere Norveç’e gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Bülent G. Akınoğlu ve Prof.Dr. Raşit Turan, 25-29 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “33rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition-EU PVSEC 2017” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Hollanda’ya gideceklerdir.

Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hakan I. Tarman ve Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Canan Bozkaya, 25-29 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications 2017 (ENUMATH 2017)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Norveç’e gideceklerdir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hasan Yazıcıgil, 25-29 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “44th IAH 2017 Congress: Groundwater Heritage and Sustainibility” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Hırvatistan’a gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Yaşar Eyüp Özveren, 25-30 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “ICSR Mediterranean Knowledge and the Medworlds” adlı konferansa katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Yavuz Yaman ve Doç.Dr. Melin Şahin, 26-29 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “7th EASN International Conference on Innovation in European Aeronautics Research” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir..

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Marat Akhmet, 26 Eylül-1 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Computer Science and Applied Mathematics” adlı konferansa katılmak üzere Kazakistan’a gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Pınar Çalık, 27 Eylül-1 Ekim 2017 tarihleri arasında Doktora Tezi Savunma Jüri Üyeliği ve İşbirliği Toplantısına katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ali Hikmet Doğru, 29-30 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science ISITES 2017” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Azerbaycan’a gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Emre Coşkun, 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Insruments of Algebraic Geometry” adlı çalıştaya katılmak üzere Romanya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Özgehan Şenyuva, 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen Erasmus+Programı araştırmacı konferansı hazırlık toplantısına katılmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Pınar Karagöz, 19-23 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD)” adlı konferansa katılmak üzere Makedonya’ya gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Zeynep Sümer, 21-22 Eylül 2017 tarihleri arasında 690874 RISEWISE kodlu Avrupa Birliği Proje toplantısına katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Yeşim Serinağaoğlu Doğrusöz, 24-27 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Computing on Cardiology Conference (CinC 2017)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Tolga Esat Özkurt, 24-28 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Coupling & Causality in Complex Systems” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Mehmetçik Pamuk ve Doç.Dr. Semra Pamuk, 24-30 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Manifolds and Groups” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Yaşar Kondakçı, 24-30 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen Proje Toplantısına katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ela Alanyalı Aral, 27-29 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “24th Seminar on Urban Form City & Territory in the Globalization Age” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Attila Aytekin, 27-30 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “International Symposium Belgrade 1521-1867” adlı sempozyuma katılmak üzere Sırbistan’a gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Onur Pekcan, 21-22 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference BESTInfra” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Elif Vural, 25-28 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing (MLSP2017 )” adlı çalıştaya bildiri sunmak üzere Japonya’ya gidecektir.

Uygulamalı Matematik Entitüsü Müdürlüğü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Hamdullah Yücel, 25-28 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “18th French German Italian Conference on Optimization (FGI 2017)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Murat Göl, 25-30 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “ISGT-Europe” adlı konferansa katılmak üzere İtalya’ya gidecektir..

Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Bahar Gürsel, 28-30 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “6th International Conference European Network of Picturebook Research” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü araştırma görevlilerinden Gülsen Baytemir, 18-21 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “E-MRS European Materials Research Society 2017 Fall Meeting” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Biyoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Asiye Çiftçi, 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “IUFRO 125th Anniversary Congress 2017” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Almanya ‘ya gidecektir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı araştırma görevlilerinden Kemal Özkavaf, 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen Erasmus+Mobility adlı programa katılmak üzere Litvanya’ya gidecektir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü araştırma görevlilerinden Ahmet Sınak, 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “The 10th International Workshop on Coding and Cryptography WCC 2017” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü araştırma görevlilerinden Umut Şener, 18-22 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “The Europen Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL) 2017” adlı konferansa katılmak üzere Fransa’ya gidecektir..

Mimarlık Bölümü araştırma görevlilerinden Müge Kruşa Yemişçioğlu, 20-22 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “eCAADe -35th Educational and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Ahmet Bahaddin Ersöz, 21-22 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference BESTInfra 2017” adlı konferansa katılmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Fizik Bölümü araştırma görevlilerinden Vedat Ali Özkan, 25-27 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Coupling and Causality in Complex System” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Merkez Laboratuvarı uzmanlarından İlker Yıldız, 18-20 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenen “2017 E-EMRS Fall Meeting” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Polanya’ya gidecektir.


bilimsel toplantılarBaşa Dön

20 Eylül 2017

İktisat Bölümü’nce, “Technology and Survival in Preindustrial England: A Malthusian View”  konulu seminer düzenlenmiştir. M. Aykut Attar (Hacettepe Üniversitesi ) tarafından verilecek seminer İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi A Binası F-106  nolu salonda saat 14.00’de başlayacaktır.


21 Eylül 2017

İktisat Bölümü’nce, “Fiscal policy with Non-State Contingent Debt and Human Capital Risk”  konulu seminer düzenlenmiştir. Safis Moustafa Chatzouz (University of Warwick) tarafından verilecek seminer İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi A Binası F-106  nolu salonda saat 14.00’de başlayacaktır.


25 Eylül 2017

İktisat Bölümü’nce, “Semi-Parametric Generalized Additive Vector Autoregressive Models of Spatial Price Dynamics”  konulu seminer düzenlenmiştir. Selin Güney (Texas State University) tarafından verilecek seminer İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi A Binası F-106  nolu salonda saat 10.00’da yapılacaktır.


25 Eylül 2017

İktisat Bölümü’nce, “Inequality of Opportunity and Space”  konulu seminer düzenlenmiştir. Umut Türk  (University of Verona ) tarafından verilecek seminer İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi A Binası F-106  nolu salonda saat 14.00’de başlayacaktır.


haberlerBaşa Dön

BAŞARI HABERLERİ

Üniversitemiz Şehir ve Bölge Planlama Bölümü araştırma görevlilerinden Esma Aksoy, Yrd. Doç. Dr. Ö. Burcu Özdemir Sarı danışmanlığında hazırlamış olduğu "Housing Affordability of Different Income Groups in Turkey: Regional Comparison" başlıklı yüksek lisans tezi ile Regional Studies Association (RSA) tarafından her yıl bölge planlama alanına özgün katkı sağlayan yüksek lisans tezlerine verilen “RSA Nathaniel Lichfield Award” 2017 ödülüne layık görülmüştür.

Araştırma görevlisi Esma Aksoy'u kutlar, başarılarının devamını dileriz.

VEFAT

Kimya Bölümü Kurucu Başkanı emekli öğretim üyesi Prof.Dr. Bahattin Baysal 6 Eylül 2017 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

Hukuk Müşavirliği avukatlarından Mehmet Kenan Bilik”in babası Nurettin Bilik, 25 Ağustos 2017 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Temel İngilizce Bölümü öğretim elemanı okutman Dilara Clarkson’un eşi Jonathan Clarkson, 19 Ağustos 2017 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.


sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

* ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları A4-7 numaralı, 2+1 daire. Tel: (+49)176 619 342 49 Mail Adresi: firat@metu.edu.tr
* Beşevler’de, 4+1, ara kat, kombili, yapılı, asansörlü daire. Tel: 0532 343 66 10
* ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, Eskişehir Yolu cepheli, 3. Kat, (6. Kat konumunda) 4+1 daire. Tel: 0533 727 08 37
* Gölbaşı, Haymana Yolu üzeri, Patalya Otel Karşısı, Gölkent Sitesi’nde tripleks villa. Tel: 0532 254 26 24
* ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, 4+1daire. Tel: 0532 361 41 18
* ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, 10 G, 2. Kat, 11 numarada, 3+1, ebeveyn banyolu, yapılı daire. Tel: 0542 526 76 02
* ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları C10-21 numaralı 3+1 dubleks Tel: 0505 789 06 72
* Emek Yeşiltepe Blokları 150 m2 3+1 kiralık daire Tel: 0535 222 65 07
* ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları C1 blok 2 kat Tel: 0 505 502 58 63
* Yenimahalle Teleferik 2.durakta 3+1 Kombili 3 kat Tel: 0 554 238 13 07
* Dikmen Keklik Pınarı 3+1 Kaloriferli- merkezi- Panaromik. Tel: 0536 581 65 71
* TOKİ Yapracık Konutları A-Blok, 2+1, 350 TL. 0532 658 60 00-2103534


SATILIK DAİRELER

* ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları A4-7 numa-ralı, 2+1 daire. Tel: (+49)176 619 342 49 Mail Adresi: firat@metu.edu.tr
* ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, 5+1, 290 m2, dubleks daire. Tel: 0533 500 15 12
* ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, Eskişehir Yolu cepheli, 3. Kat, (6. Kat konumunda) 4+1 daire. Tel: 0533 727 08 37
* Antalya Kumluca Mavikent imarlı arsa (Kabası bitmiş ikiz villa) Denize 4km. Adrasan 20dk. uzaklıktadır. Tel: 0532 4615150
* ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları C10-21 numaralı 3+1 dubleks Tel: 0505 7890672
* Antalya-arsa Kumluca Mavikent Bölgesi Denize 4 km. Adrasan Yakını 350 m2 içinde Karkas Villa bulunmaktadır. Tel: 0532 461 5150


TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11


KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
NEW ARRIVALS

ODTÜ Kütüphanesine yeni gelen kitapların listesi aylık olarak WEB sayfamızda New Arrivals başlığı altında yayınlanmaktadır.

Kütüphaneye alınmasını istediğiniz kitaplar için http://library.metu.edu.tr/acquire sayfasını ziyaret ediniz.


Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.