Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yönetim kurulu kararları Başa Dön

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. İlkay Ulusoy Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.


atamalar Başa Dön

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanlığı’na 28 Kasım 2017 tarihinden itibaren Prof.Dr. Gülay Hasdoğan yeniden atandı.


bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

SALİHOĞLU, B., ARKIN, S.S., AKOĞLU, E., FACH, B.A. “Evolution of future Black Sea fish stocks under changing environmental and climatic conditions” Frontiers in Marine Science, 2017, 4, 339, 1- 19.


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç, 11-13 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen “ICMMA 2017 International Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Japonya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Elçin Kentel ve Doç. Dr. Sinan T. Erdoğan, 11-13 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen “AGU Fall Meeting 2017” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Marat Akhmet, 11-16 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Winter Workshop on Nonlinear Dynamical Systems and Applications” adlı çalıştaya bildiri sunmak üzere Çin’e gidecektir.

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Soofia T. Elias Özkan, 12-14 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen “AL Azhar’s International Conference on Engineering Architecture and Technology” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Mısır’a gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gözde Akar, 14-15 Aralık 2017 tarihleri arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Tez Jürisi’ne katılmak üzere KKTC’ye gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Meltem Dayıoğlu Tayfur, 14-18 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Jordanian Labor Market, Youth Vulnerability and Syrian Refugees” adlı konferansa katılmak üzere Mısır’a gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özlem Tür, 16-18 Aralık 2017 tarihleri arasında Karşılaştırmalı Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Sosyal Bilimler (Türk-Alman) Uluslararası Ortak Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mezunlar Programı’na katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Dilek Funda Kurtuluş, 11-13 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen “International Ground Water Conference 2017” adlı konferansa bildiri sunmak ve 14-16 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen “ERANETMED-GREC-PIMA Meeting” adlı toplantıya katılmak üzere Hindistan’a gidecektir.

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Güliz Bilgin Altınöz, 15-16 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen “10th Study Day of INU” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y. Doç. Dr. M. Tuğrul Yılmaz, 11-15 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen “American Geophysical Union Fall Meeting” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y. Doç. Dr. Şeyda Ertekin, 13-16 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen “International Scientific Conference on Industry 4.0” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Bulgaristan’a gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim görevlilerinden Dr. Ayşe Nur Birtürk, 11-14 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen “IEEE BigData 2017, 3rd Special Session on Intelligent Data Mining” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Uğur Mengilli, 11-13 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen Erasmus+Sports Without Borders Projesi Basın Konferansı’na katılmak üzere Bulgaristan’a gidecektir.

Mimarlık Bölümü araştırma görevlilerinden Özgün Özçakır, 14-17 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen “10. INU STUDY DAY” adlı bilimsel etkinliğe katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.


bilimsel toplantılarBaşa Dön

15 Aralık 2017/Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca,   “Ege Gübre Yerleşimi Yontmataş Endüstrisi” konulu seminer düzenlenmiştir. Arş.Gör. Esref Erbil (Ankara Üniv.DTCF Tarih Öncesi Arkeolojisi) tarafından verilecek seminer, Fizik Bölümü 3. Kat, Cavit Erginsoy Seminer Odası’nda saat 15.30’da başlayacaktır.


haberlerBaşa Dön

BAŞARI HABERLERİ

Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ela Babalık Sutcliffe, Küresel Planlama Eğitim Birlikleri Ağı’nın (GPEAN-Global Planning Education Associations Network) Amerika Birleşik Devletleri’nin Denver kentinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, GPEAN Başkanı seçilmiştir. Ekim 2017-Ekim 2019 tarihleri arasında bu görevi yürütecek olan Prof.Dr. Ela Babalık Sutcliffe’yi kutlar, başarılarının devamını dileriz.


ODTÜ PROF. DR. MUSTAFA N.PARLAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI
ÖDÜL TÖRENİ

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N.PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın Ödül Töreni 19 Aralık 2017 Salı günü saat 17.00’de Üniversitemiz Kültür ve Kongre Merkezi A Salonu’nda yapılacaktır. Törende ödül almaya hak kazananların isimleri aşağıda verilmiştir.

Parlar Vakfı ödüllerine layık bulunan öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.


TEKNOLOJİ TEŞVİK ÖDÜLÜ

Demirci Proje Grubu - Ankara Üniversitesi, Fizik Bölümü
Prof. Dr. Ali Koşar - Sabancı Üniversitesi, Mekatronik Programı
Y. Doç. Dr. Tolga Sütlü - Sabancı Üniversitesi, Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi


ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Cem Yüce - Anadolu Üniversitesi, Fizik Bölümü
Doç. Dr. Nilay Noyan Bülbül - Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Tunahan Çakır - Gebze Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü
Doç. Dr. Barbaros Çetin - Bilkent Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü 
Doç. Dr. Mehmet Fatih Danışman - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü
Doç. Dr. Sinem Çöleri Ergen - Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Doç. Dr. Emre Onur Kahya - İstanbul Teknik Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Hasan Şahin - İYT Enstitüsü, Fotonik Bölümü
Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü


2016 - 2017 ÖĞRETİM YILI ODTÜ YILIN EĞİTİMCİSİ ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Sreeparna Banerjee - Fen Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü
Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner - Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Perihan Savaş - Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Doç. Dr. Kaan Sayıt - Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Y. Doç. Dr. Başak Şahin Acar - Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
Y. Doç. Dr. Ayşe Güzide Naz Börekçi - Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Öğr. Gör. Dr. Patricia Elaine Schroeder - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Öğr. Gör. Dr. Muhtar Ural Uluer - Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü


2016 – 2017 ÖĞRETİM YILI ODTÜ YILIN TEZİ ÖDÜLÜ

Yağmur Ar - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü
Danışman: Prof. Dr. A. Nuray Karancı

Mehmet Bakır Bozkurt - Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Cem Topkaya

Alper Çelik - Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü
Danışman: Doç. Dr. Mehmet Metin Yavuz

Serdar Çiftçi - Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Danışman: Doç. Dr. Ahmet Oğuz Akyüz

Rahime Çobanoğlu - Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Ali Yıldırım ve Doç. Dr. Yeşim Çapa Aydın

Erhan Gündoğdu - Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Elektronik Müh.Bölümü
Danışman: Prof. Dr. A. Aydın Alatan

Doğancan Sarı - Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalurji ve Malzeme Müh. Böl.
Danışman: Prof. Dr. Tayfur Öztürk ve Doç. Dr. Yunus Eren Kalay

Zaliha Yüce Tok - Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Kriptografi Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Ersan Akyıldız ve Doç. Dr. Sedat Akleylek

Mustafa Ünal - Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve Nanoteknoloji Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Raşit Turan ve Doç. Dr. H. Emrah Ünalan

İbrahim Yorgun - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Seçil Akgün

Recep Yüksel - Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve Nanoteknoloji Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Ali Çırpan ve Doç. Dr. H. Emrah ÜnalanÇAĞLAR BOYU ANKARA VE ÇEVRESİ

TACDAM-ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nce, düzenlenen "Çağlar Boyu Ankara ve Çevresi" etkinliği 13 Aralık 2017 Çarşamba günü Metin Kartal'ın “Ankara’nın Tarih Öncesi Araştırmaları ve Pleistosen Arkeolojisi” başlıklı konuşması ile devam edecektir.

Yer: ODTÜ Arkeoloji Müzesi
Saat: 15:00ENGELSİZ ODTÜ BİRİMİ
BAŞKANLIĞI

Birim Başkanı. Doç. Dr. Zeynep SÜMER
Tel . 210 71 96
Fax . 210 79 35
Adres . ODTÜ Kütüphanesi - Solmaz İzdemir Salonu
engelsiz@metu.edu.tr
http.//engelsiz.metu.edu.tr/[Hafta Sonu Okuması]

ODTÜLÜ Dergisi'nin 11. Sayısı'nda bulunan "ODTÜ Simgesi'nin Doğuşu ve Anlamı" başlıklı yazıyı https://odtulu.metu.edu.tr/dergiler/11/11.html#p=12 adresinden okuyabilirsiniz.kültürel etkinliklerBaşa Dön


KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
ARALIK AYI ETKİNLİKLERİ

13 Aralık 2017
“Yaşamaya Dair” Tiyatro Oyunu
Aysa Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20.00

14 Aralık 2017
“Kızgın Damdaki Kedi” Tiyatro Oyunu
Aysa Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20.00

14 - 29 Aralık 2017
“Resim Sergisi”
Ersan TOKOĞLU
Sergi Salonu / 09.00-17.00

15 Aralık 2017
“Azizname” Tiyatro Oyunu
Sayı Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20.30

18 Aralık 2017
“Ayhan Sicimoğlu Latin All Star” Konseri
Sanart Yapım
Kemal Kurdaş Salonu / 20.00

19 Aralık 2017
“Mutluluk” Tiyatro Oyunu
Sayı Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20.30

20 Aralık 2017
“Kibarlık Budalası” Tiyatro Oyunu
Nes Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20.00

22 Aralık 2017
“Ödünç Yaşamlar” Tiyatro Oyunu
Nes Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20.00

23 Aralık 2017
“Kardeş Türküler” Konseri
Nes Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20.00

24 Aralık 2017
“İntiharın Genel Provası” Tiyatro Oyunu
Sayı Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20.00TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ
“2017’ye Veda”

Şef Ali Abacı yönetiminde gerçekleştirilecek "2017’ye Veda" konserimize bekliyoruz.

Tarih    : 12 Aralık 2017 - Salı
Saat      : 12:00
Yer       : ODTU Mimarlık Amfisi11-15 Aralık 2017

Uluslararası Gençlik Topluluğu’nca, “30.ODTÜ Kitap Fuarı” düzenlenmiştir.
Yer: Fizik Bölümü Saat: 09.00


16-17-18 Aralık 2017

Münazara Topluluğu’nca, “7.ODTÜ Çaylaklar Münazara Turnuvası” düzenlenmiştir.
Yer: Başkent Ünv. (16-17 Aralık)
ODTÜ KKM A-B-D-E-F-G-H Salonları
(18 Aralık 2017) Saat: 08.30


16-17 Aralık 2017

Kimya Topluluğu’nca, “4. Biyokimya Konferansı” düzenlenmiştir.
Yer: KKM Kemal Kurdaş Salonu Saat: 09.00

PROGRAM

16 Aralık 2017
09.00-09.45 Kayıt
09.45-10.00 Açılış Konuşması
10.00-10.50 Prof. Dr. Y. Murat Elçin (Ankara Üniversitesi-Kimya)
“Kişisel Tıp Teknolojilerindeki Gelişmeler: Kök Hücrelerle Doku Mühendisliği: 3D Biyobasım ve Çipte Organ Sistemleri”
10.50-11.00 Ara
11.00-11.50 Yrd. Doç. Dr. Ayşe Avcı (Sakarya Üniversitesi-Gıda Mühendisliği) - “Biyoetanol Üretiminde Rekombinant Mikroorganizmaların Kullanımı”
11.50-13.00 Yemek Arası
13.00-13.50 Doç. Dr. İrem Erel Göktepe (ODTÜ-Kimya) - “İşlevsel Katman-Katman Oluşturulmuş Nanofilmler”
13.50-14.00 Ara
14.00-14.50 Prof. Dr. Halil Kavaklı (Koç Üniversitesi-Kimya ve Biyoloji Mühendisliği) - “Biyolojik Saati Düzenleyen Küçük Moleküllerin Yapıya Dayalı İlaç Tasarım Yöntemlerinin Belirlenmesi”
14.50-15.00 Ara
15.00-15.50 Doç. Dr. Ferda Arı (Uludağ Üniversitesi-Biyoloji) - “Anti Kanser Potansiyeline Sahip Pd(II) ve Pt(II) Kompleksleri”

17 Aralık 2017
10.00-10.50 Prof. Dr. Emir Baki Denkbaş (Çankaya Üniversitesi-Kimya) - “Mikro-Nano Biyomedikal Teknolojiler”
10.50-11.00 Ara
11.00-11.50 Doç. Dr. Halil Mecit Öztop (ODTÜ-Gıda Mühendisliği) - “Mutfakta Biyokimya”
11.50-13.00 Yemek Arası
13:00-13:50 Prof. Dr. Mahinur S. Akkaya (ODTÜ-Kimya) - “Canlı Hücre İçinde İstenilen Molekülü Hedefleyen Kontrollü Kimyasal Reaksiyon”
13.50-14.00 Ara
14.00-14.50 İsmail Günaçar (Cincinnati Üniversitesi) - “Başarı Hikayesi ve Biyokimya Araştırmaları”
14.50-15.00 Ara
15.00-15.50 Doç. Dr. Fatih Şen (Dumlupınar Üniversitesi-Biyokimya) - “Floresans Esaslı Biyosensörler ve Uygulamaları”


17 Aralık 2017

Ar-Ge Topluluğu’nca, “Hult Prize@METU” sosyal girişim yarışması düzenlenmiştir.
Yer: KKM A Salonu Saat: 09.00

Verimlilik Topluluğu’nca, Ebru Karaman (Şişecam) ve Y.Doç.Dr. Melih Çelik’in (ODTÜ) jüri üyeliği yapacağı “Vaka Analizi Yarışması Yerel Elemesi” düzenlenmiştir.
Yer: End.Müh. IE-03,102,103,104,105 106
Saat: 08.00
VEFAT

Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü personeli Fatih Kalata’nın annesi Aynur Kalata, 6 Aralık 2017 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.


sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*ODTÜ Yapracık TOKİ Konutları A2 (10-C) Blok’ta, 3+1, 3. Kat, dubleks daire. Tel: 0505 789 06 72
*Tandoğan Anıttepe Mahallesi’nde, 3+1, bakımlı merkezi sistem ısıtmalı daire. Tel: 0538 323 72 10
*Bilkent 1 Çamlık Sitesi’nde, 3+1, 125 m2 daire. 1.650 TL. Tel: 0530 610 68 72
*Dikmen Akpınar Mahallesi’nde, araçla ODTܒye 15 dk. uzaklıkta, 4+1, çift banyolu, asansörlü, hidroforlu, 2. Kat, güneybatı cephe daire. Tel: 0530 643 79 82
*Yenimahalle Kordon boyu Caddesi’nde, 3+1, kombili daire. Tel: 0537 386 85 90
*TOKİ Yapracık Konutları A-Blok, 2+1, 350 TL. 0532 658 60 00-210 35 34
*Bülbülderesi Cd.No: 25, 3+1, geniş antre. Tel.: 532 425 69 79
*Çayyolu Alacaatlı mevkiinde 4 oda + salon çiftbanyolu, ankastreli, manzaralı, 7 katlı binanın 2.katında merkezi ısıtmalı, asansörlü, güvenlikli, sıfır daire Tel: 0533 441 3834
*ODTÜ Yapracık, 3+1, 8.kat, C2 31 nolu daire. Tel.: 543 762 53 18


SATILIK DAİRELER

*ODTÜ Yapracık TOKİ Konutları A2 (10-C) Blok’ta, 3+1, 3. Kat, dubleks daire. Tel: 0505 789 06 72
*Gölbaşı Şenpınar Sitesi’nde (Ankara Üniversitesi Kampüsü yakını), 5+2, 450 m2, bahçeli, tripleks villa. Tel: 0530 610 68 72


TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11


Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.