Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

atamalarBaşa Dön

Fen Bilimleri Enstitüsü Yer Sistem Bilimleri EABD Başkanlığına 29 Mart 2018 tarihinden itibaren Prof.Dr. Cemal Can Bilgin atandı.

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

DİKMEN, N., ÖZKAN, S.T.ELİAS-HAYDARASLAN, K.S. “Interventions for ensuring thermal comfort equality in apartment buildings” European Journal of Sustainable Development, Vol.6 (3) 2017, pp 1-11. Doi:10.14207/ejsd.2017, vol6n3p1. ISSN 2239-5938


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem, 9-12 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen “H2020 Secure Societies-International Information Day& Brokerage Event AB Çerçeve Programı kapsamında H2020 Projeleri” adlı toplantıya katılmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özlem Aydın Çivi, Doç. Dr. Lale Alatan, 9-13 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen “The 12th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2018)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gideceklerdir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayda Eraydın ve Prof.Dr. Serap Kayasü, 10-14 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen “AAG Annual Meeting” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. İlker Tarı, 13-15 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen ICHMT Yürütme Kurulu Toplantısına katılmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cennet Engin Demir, Doç. Dr. Yeşim Çapa Aydın, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Dr. öğr. üyelerinden Şerife Sevinç, 13-17 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen “2018 AERA Annual Meeting” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri EABD Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sevgi Özkan Yıldırım, 14-16 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen “The IADIS Infomation Systems Conference” adlı konferansa katılmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi EABD öğretim üyelerinden Prof. Dr. Rengül Atalay, 14-18 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen “AACR Annual Meeting 2018” adlı etkinliğe katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sreeparna Banerjee ve Doç. Dr. A. Elif Erson Bensan, 14-18 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen “American Association for Cancer Research Annual Meeting” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Elif Uysal Bıyıkoğlu, 15-18 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen “IEEE Wireless Communications and Networking” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri EABD öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yasemin Yardımcı Çetin, 15-19 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen “SPIE Defence and Commercial Sensing” adlı sempozyuma katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Görkem Külah, 11-14 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen “2018 ABET Symposium” adlı sempozyuma ve “Advanced Program Assessment Workshop”a katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ertan Onur, 15 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen “Wokshop on Flexible and Agile Networks (Flexnets)” adlı çalıştaya bildiri sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. öğr. üyelerinden Ebru Aydın Göl, yürütücüsü olduğu BAP-08-11-2017-014 kod no’lu proje kapsamında 10-13 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen “CODIT 2018” adlı konferansa katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü Dr.öğr. üyelerinden Gökçe Gökalp, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi EABD öğretim elemanlarından Ecenaz Alemdağ, 13-17 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen “American Educational Research Association Annual Meeting” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Temel İngilizce Bölümü öğretim görevlilerinden Deniz Saydam, 10-13 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen “IATEFL” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden İlker Şahin, 10-12 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Güç Elektroniği ve Güç Mühendisliği (CPE-Powereng 2018)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Katar’a gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Cihan Ateş, 11-13 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Computational Thermal Radiation in Participating Media VI” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Portekiz’e gidecektir.


bilimsel toplantılarBaşa Dön

10 Nisan 2018/Salı

Mimarlık Bölümü’nce, “Mimarlık Bölümü Bahar'18 Sunuşları" kapsamında, “Yapılarda Su Tesisatı ve Drenaj Sistemleri - Yenilikçi Çözümler” konulu seminer düzenlenmiştir. Fikret Gençgel (Geberit Tesisat Sistemleri Türkiye Ürün Müdürü) tarafından, verilecek seminer Mimarlık Fakültesi Kubbealtı Salonu'nda, 13.40 - 16.00 saatleri arasında yapılacaktır.


13 Nisan 2018/Cuma

İktisat Bölümü’nce, “Parental Investment and Tax Policy” konulu seminer düzenlenmiştir. Mehmet Ali Soytaş (Özyeğin Üniversitesi) tarafından verilecek seminer F-106 - FEAS Building A’da saat 14.00’de başlayacaktır.


haberlerBaşa Dön


I. ULUSLARARASI EFEMERA ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU

YARIŞMA HAKKINDA
(https://ncc.metu.edu.tr/tr/yesilbeyin)

Başvurular (5 Ocak - 25 Mayıs 2018)


Dünyamızın 21. yüzyıldaki en önemli ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla Orta Doğu’da kurulmuş özel bir akademik program olan ODTÜ KKK Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri Yüksek Lisans Programı çalışmaları sonucunda 2017'de kurulan Sürdürülebilirlik Merkezi (SürMer) Yılın Yeşil Beyni Yarışmasını gururla sunar.

Yılın Genç Yeşil Beyni Yarışması liseli öğrencilerden başvuru kabul etmektedir. Yarışma aynı zamanda Uluslararası Kavram Proje Yarışması (ICPC) olarak da bilinmekte ve özgün kavramları ön plana çıkarmaktadır. İlgilenen yarışmacıların önce iki kişilik bir takım oluşturması, Yaşamsal Üçlü ile ilgili bir sürdürülebilirlik sorununa çözüm oluşturabilecek özgün bir kavram geliştirmesi ve bu kavramı verilen ICPC kılavuzuna göre düzenlenmiş, bin kelimeden az Türkçe veya İngilizce bir bildiri ile anlatmaları beklenmektedir. Hedef alınan problemin, kurgulanan kavramsal sistem veya işlem akışı çözümünün anlatımında kısıtlı sayıda şekil ve tablo kullanılabilecektir. Web ortamında toplanacak proje bildirileri, bir jüri paneli tarafından aşağıdaki ölçütler çerçevesinde değerlendirilecektir:

1- Problemin Sürdürülebilirlikle İlişkisi,
2- Kavram Çözümün Özgünlüğü, Yapılabilirliği ve Etkinlik Derecesi,
3- Yazı ve Çizim Kalitesi.

Yılın Yeşil Beyni Yarışması üniversiteli öğrencilerden başvuru kabul etmektedir. Yarışma aynı zamanda Uluslararası Proje Yarışması (IPC) olarak da bilinmekte ve fizibilite analizine tabi tutulmuş özgün fikirleri ön plana çıkarmaktadır. İlgilenen yarışmacıların önce bireysel veya iki kişilik bir takım oluşturması, Yaşamsal Üçlü ile ilgili bir sürdürülebilirlik sorununa çözüm oluşturabilecek özgün proje geliştirmesi, fizibilite analizini tamamlaması ve projeyi verilen IPC kılavuzuna göre düzenlenmiş, iki bin kelimeden az İngilizce bir bildiri ile anlatmaları beklenmektedir. Hedef alınan problemin, kurgulanan sistem veya işlem akışı çözümünün anlatımında kısıtlı sayıda şekil ve tablo kullanılabilecektir. Web ortamında toplanacak proje bildirileri, bir jüri paneli tarafından aşağıdaki ölçütler çerçevesinde değerlendirilecektir:

1- Problemin Sürdürülebilirlikle İlişkisi,
2- Kavram Çözümün Özgünlüğü, Yapılabilirliği ve Etkinlik Derecesi,
3- Analizle veya Deneysel Yöntemle Yapılmış Fizibilite Çalışması,
4- Yazı ve Çizim Kalitesi.


Uluslararası Kavram Proje ve Uluslararası Proje yarışmalarından beşer finalist takım Ekim 2018'da projelerini jüri önünde sunmak üzere ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’na tüm masrafları tarafımızdan karşılanmak üzere davet edileceklerdir. Birinci gelen üniversite takım üyeleri “Yılın Yeşil Beyni, 2018” ünvanını, birinci gelen lise takım üyeleri “Yılın Genç Yeşil Beyni, 2018” ünvanını kazanacaklardır. Yarışma finalistleri rehberli bir Kuzey Kıbrıs turuna katılacaklardır. Birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara para ödülü verilecektir. (Ödüle hak kazanabilmek için grup üyelerinden ikisinin de jüri önünde sunum yapması gerekmektedir.)

Yetenekli lise ve üniversite öğrencilerini bu yarışmaya katılmaya ve güzel dünyamıza sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için fikirlerini sunmaya davet ediyoruz.TACDAM ETKİNLİKLERİ
“Arkeoloji Konuşmaları”

TACDAM-ODTÜ Arkeoloji Müzesi'nce düzenlenen "Arkeoloji Konuşmaları" etkinliği kapsamında Prof. Dr. Musa Kadıoğlu “Roma Dönemi’nde Ankara” başlıklı konuşması ile 11 Nisan Çarşamba, Saat 15.00'da Arkeoloji Müzesi'nde bizlerle olacaktır.DUYURU

Yuva ve Anaokulu Müdürlüğü’ne 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Dönemi’nde aşağıdaki doğum tarihlerine göre öğrenci alımı yapılacaktır.

3 – 4 Yaş Sınıfları: (01 Ekim 2014 – 30 Eylül 2015)
4 – 5 Yaş Sınıfları: (01 Ekim 2013 – 30 Eylül 2014)
5 – 6 Yaş Sınıfları: (01 Ekim 2012 – 30 Eylül 2013)

Başvuru Tarihi: 15 Mart 2018 – 20 Nisan 2018

Başvuruların Yuva ve Anaokulu Müdürlüğü’ ne yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.kültürel etkinliklerBaşa Dön


KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
NİSAN AYI ETKİNLİKLERİ

11 Nisan 2018
“Leman Sam” Konseri
Festival Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu/ 20.00

11-19 Nisan 2018
“Far Away, So Close” Sergi
Estonya Büyükelçiliği
Büyük Fuaye/09.00-17.00

11-16 Nisan 2018
“Türkiye’de İnternet’in 25.Yılı İnternete İlişkin Karikatürler” Sergi
GİSAM ve Nic.tr
Sergi Salonu / 09.00-17.00

12 Nisan 2018
“Büyük İktisatçılar” Tiyatro Oyunu
Batman Üniversitesi
A Salonu /13.00

13 Nisan 2018
“Dilek Türkan” Konseri
Sayı Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu /20.00

13 Nisan 2018
“Arda Doğan” Konseri
Yuva ve Anaokulu Müdürlüğü
A Salonu /20.00

16 Nisan 2018
“ Şan Konseri”
Ayşen Öz Yılmazer
A Salonu /20.00

17,18,19 Nisan 2018
“Yıl Sonu Gösterisi”
Eşli Danslar Topluluğu
Kemal Kurdaş Salonu /20.00

18 Nisan 2018
“Viyolonsel Konseri”
Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü
A Salonu/ 16.00

24 Nisan 2018
“Yaşamaya Dair” Tiyatro Oyunu
Aysa Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu /20.00

25 Nisan 2018
“Bir Delinin Hatıra Defteri”
Aysa Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu /20.00

27 Nisan 2018
“Personel Korosu Konseri”
ODTÜ Türk Halk Müziği Personel Korosu
Kemal Kurdaş Salonu /19.00

28 Nisan 2018
“Nilgün Belgün Aşk ve Komedi”
Nes Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu /20.00

29 Nisan 2018
“Şen Makas”
Nes Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu /18.00KONSER
“Arda DOĞAN Şarkıları”


ODTÜ Yuva ve Anaokulu Okul Aile Birliği yararına “Arda DOĞAN Şarkıları” konseri gerçekleştirilecektir.

Tenor: Arda DOĞAN
Soprano : Tuğba MANKAL DEKAK
Piyano : Arman ARTAÇ
Vokaller : Damla AKGÜL - Eda TOPRAK - Sinem YILMAZ - Şermin Özlem TURHAN

Tarih : 13 Nisan 2018/Cuma
Saat : 20.00-21.00
Yer : Kültür ve Kongre Merkezi /A Salonu

Bilet Satış :Yuva ve Anaokulu Müdürlüğü
Bilgi İçin : 210 27 29
Ücret : 20.00 TL

VEFAT

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi personeli Seval Batan’ın babası ve Taşıt İşletme Müdürlüğü emekli personeli Fuat Batan 4 Nisan 2018 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.


sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*ODTÜ Çamlık Sitesi 77 Numara’da 2 yıllığına ev. Tel: 0533 412 08 30
*ODTÜ Çamlık Sitesi’nde, 3+1, çatısı yapılı tripleks ev. Tel: 0537 438 56 20


SATILIK DAİRELER

*Yaşam Kent, Ata Şehir Sitesi’nde, 4. Kat, 4+1+depo, 210 m2, hidrofor, su deposu, jenaratör, kapalı ve açık otoparkı bulunan daire. 525.000 TL. Tel: 0533 420 29 20
*Vişnelik Apartmanı 55/4 numarada, 2+1, 75 m2, 2500 TL. kira geliri olan daire. 465.000 TL. Tel: 0530 252 69 85


TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11


KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
NEW ARRIVALS

ODTÜ Kütüphanesine yeni gelen kitapların listesi aylık olarak WEB sayfamızda New Arrivals başlığı altında yayınlanmaktadır.

Kütüphaneye alınmasını istediğiniz kitaplar için http://library.metu.edu.tr/acquire sayfasını ziyaret ediniz.


Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.