Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yönetim kurulu kararları Başa Dön

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Yalın Arıcı, Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. İsmail Rafatov, Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Erhan Bat, Doçent kadrosuna atandı.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ebru Solak, Doçent kadrosuna atandı.

Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Mehmet Bülent Özer, Doçent kadrosuna atandı.


bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

TOPAK, F., PEKERİCLİ, M.K., TANYER, A.M. “Technological Viability Assessment of Bluetooth Low Energy Tecnology for Indoor Localization” ASCE Journal of Computing in Civil Engineering, 32 (5), 04018034. https://doi.org/10.1061/(ASCE) CP. 1943-5487. 0000778. (2018).

AYDIN, D.C., İÇGEN, B. “Gas Chromatographic analyses of Kerosene Bioremediation Displayed Distinctive Pattern of n-alkane Degration” (2018) Petroleum Science and Technology, doi: 10.1080/10916466. 2018. 1517170.

YAVAŞ, A., İÇGEN, B. “Aerobic Bacterial Degraders With Their Relative Pathways for Efficient Removal of Individual BTEX Compounds” (2018) CLEAN-Soil Air,Water, doi: 10.1002/ cleen. 2018. 00068.


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Raşit Turan, 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen “35th European PV Solar Energy Conference and Axhibition-EUPVSEC 2018” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nizami Hasanli, 24-26 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Modern Trends in Condensed Matter Physics MTCMP-2018” adlı etkinliğe bildiri sunmak üzere Azerbaycan’a gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Özlem Aydın Çivi, 24-27 Eylül 2018 tarihleri arasında TÜBİTAK 115E750 proje kapsamında düzenlenen “European Microwave Week-EuMW 2018” adlı konferansa katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Güven Arif Sargın, 25-30 Eylül 2018 tarihleri arasında HUMBOLD Üniversitesi ile yapılacak olan akademik proje toplantısına katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mustafa Türkeş, 25-27 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Marx and Marxism(s) 200 Years On” adlı konferansa katılmak üzere Bosna Hersek’e gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Uğurhan Akyüz ve Prof.Dr. Ahmet Yakut, 27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında “Tekirdağ Hastanesi Projesi Kapsamında” düzenlenen teknik ziyarete katılmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Funda Kurtuluş, 30 Eylül-6 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Expert Evaluator During the Secure Society Calls Evaluation 2018” adlı etkinliğe katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Elif Uysal Bıyıkoğlu, 1-4 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen ERC-CoG Proje Değerlendirme Mülakatına katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Seçkin Kürkçüoğlu, The City College of New York'ta AR-GE çalışması yapmak üzere 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren 7 ay süreyle ABD’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Uluç Saranlı, Doç.Dr. Sinan Kalkan ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi M. Mert Ankaralı, 1-5 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen “2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2018)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Pınar Karagöz, 4-5 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Intellegent Computing & Optimization” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Tayland’a gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ali Hikmet Doğru, 6-11 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen “HONET-ICT 2018 The 15th International Conference on Smart Cities” adlı konferansa katılmak üzere Pakistan’a gidecektir.

İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Vilda Purutçuoğlu, 26-28 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen “3rd COST Meeting Action Conference Statistical Network Science” adlı konferansa komite üyesi olarak katılmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Nurten Birlik, 26-29 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen “The Garden: Ecological Paradigms of Space, History and Community 8th Biennial Conference of the European for tha Study of Literature, Culture and Environment (EASLCE)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hande Işık Öztürk, 25-28 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Rubberized Asphalt Rubber RAR 2018 Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Güney Afrika’ya gidecektir.

Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Besim Can Zırh, 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Ghent Üniversitesi’nde doktora tez jürisine katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serdar Kocaman, 29 Eylül-4 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen “31st Annual Conference of the IEEE Photonics Society” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü araştırma görevlilerinden Pelin Çiloğlu, 24-26 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Chemnitz Finite Element Symposium 2018” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü araştırma görevlilerinden Berrak Erdal, 26 Eylül-20 Aralık 2018 tarihleri arasında Erasmus kapsamında Belçika’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Ziya Gülgün, 27 Eylül-31 Ekim 2018 tarihleri arasında misafir araştırmacı olarak inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere İsveç’e gidecektir.

Fizik Bölümü araştırma görevlilerinden Selçuk Bilmiş, 27 Eylül-23 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen BELLE deneyinde görev almak üzere Japonya’ya gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Meryem Dilan İnce, 1 Ekim 2018-1 Ocak 2019 tarihleri arasında Utrecth University, Fort Hoofddijk Paleomagnetism Laboratory’de çalışmalar yapmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Burak Parlaktuna, 3-5 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen derslere katılmak ve 8-10 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen “TOUGH Symposium 2018” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Mimarlık Bölümü araştırma görevlilerinden Serdar Erişen, 4-7 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen “IASTE 2018” adlı konferansa katılmak üzere Portekiz’e gidecektir.


haberlerBaşa Dön


BAŞARI HABERLERİ

- Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan M. Güvensen;  Prof. Dr. Leopold B. FELSEN Vakfı’nın (Boston, ABD) her yıl vermekte olduğu Elektromanyetikte Üstün Başarı Ödülü’nü (FELSEN 2018 ödülü) almaya hak kazanmıştır.

Dr. Öğretim Üyesi Gökhan M. Güvensen’i kutlar başarılarının devamını dileriz.

- Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı ögretim üyelerinden Doç.Dr. Nurcan Tunçbağ, UNESCO-L’Oréal Ulusal “Bilim Kadınları İçin” Programı 2018 yılı Ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Doç.Dr. Nurcan Tunçbağ’ı kutlar başarılarının devamını dileriz.TACDAM ETKİNLİKLERİ
“Arkeoloji Laboratuvarı

ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde, “Arkeoloji Laboratuvarı” etkinliklerinin ikinci etabı başlıyor. TÜBİTAK desteğiyle, ODTÜ Arkeoloji Müzesi tarafından birbilim-toplum projesi olarak geliştirilen “Arkeoloji Laboratuvarı” etkinliklerinde, Ankara’nın çeşitli bölgelerinden rehber öğretmenler eş-liğinde kampüsümüze gelecek öğrenci grupları ikişer günlük atölyelere katılacaklardır.

Etkinliker 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Ekim ayı sonuna kadar her Pazartesi ve Salı günü müzemizde etkinlikler gerçekleştirilecektir. Detaylı programı aşağıda bulabilirsiniz; ilgilenen herkesi etkinliklere katılmak için bekliyoruz.

1. Gün (Yer: Mimarlık Fakültesi Kubbealtı Salonu)
10.00-10.30 Resim Atölyesi
10.30-12.30 Genel Arkeoloji
12.30-13.30 Yemek
13.30-14.45 Bio-arkeoloji
14.45-15.00 Ara
15.00-16.15 Jeoarkeoloji-Çevresel Arkeoloji
16.15 Kampüsten ayrılış

2.Gün Salı (Yer: Arkeoloji Müzesi bahçesi yanında hazırlanan kazı alanı)
10.00-12.30 Kazı etkinliği
12.30-13.30 Yemek
13.30-15.00 Kazı buluntularının değerlendirilmesi (raporlama, çizim)
15.00-16.00 Resim etkinliği
16.00 Kampüsten ayrılışDeğerli Mensuplarımız,

ODTÜ Türk Halk Müziği Personel Korosu’nun 2018-2019 dönemi çalışmaları 25.09.2018 Salı günü tanışma toplantısı ile açılış yaparak Şef Mehmet Gürbüz yönetiminde Salı günleri 12:00-13:30 saatleri arasında Türk Halk Bilimleri Topluluğu barakasında başlayacaktır.

Koromuz Üniversitemizin tüm çalışanlarına açık olup katılmak isteyen mensuplarımızın 01.11.2018 tarihine kadar http://thmkoro.metu.edu.tr/yonerge.html adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak aşağıda isimleri belirtilen yönetim kurulu üyelerine teslim etmeleri gerekmektedir.

ODTÜ Türk Halk Müziği Personel Korosu olarak saz ekibinin tamamı Üniversitemiz çalışanlarından oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bu nedenle enstrüman çalabilen tüm çalışanlarımızı da koromuza bekler, başarılı bir çalışma dönemi dileriz.

Prof.Dr.Erdin BOZKURT
ODTÜ-THM Personel Korosu
Akademik Danışmanı

Yönetim Kurulu İletişim:
Yalçın Tercanlı 4799 tercanli@metu.edu.tr
Hamdi Atamtürk 3539 hamdi@metu.edu.tr
Serpil Deliboyraz 7467 sselvi@metu.edu.tr
Güzide Özdemir 5681 mguzide@metu.edu.tr
A. Gülcan Çetin Demirci 2146 gdemirci@metu.edu.trsosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Keçiören Mecidiye’de, 1. kat, metro durağına 50m uzaklıkta, 3+1 daire. Tel: 0538 325 33 45
*Çetin Emeç’de, 2+1, bahçe katı, eşyalı, 1000 TL. Tel: 0554 117 45 05
*Bahçelievler 1.Cadde de, 3+1, mobilyalı giriş daire Tel.: 0532 366 14 38
*Aşağı Öveçler Mah. Kabil Cad. (4. Cad.) arkası 1325. Sokakta yüksek giriş, L Salon, Güneybatı Cephe, 85m2, 2+1 bakımlı daire Tel: 05323673100
*ODTÜ TOKİ Atayurt Konutları’nda, B2’de 290 m2, 5+1, 8-9 kat dubleks daire. Tel: 0533 500 15 12


SATILIK DAİRELER

*Mustafa Kemal Mah. Kent parka 500 metre, giriş kat 135 m2 Tel: 0532 384 09 43


TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11


Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.