Yönetim Kurulu Kararları
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yurtdışı görevlendirmeler Başa Dön

Deniz Bilimleri Enstitüsü Oşinografi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Temel Oğuz, 7-11 Nisan 2008 tarihleri arasında SESAME projesinde yapmakla yükümlü olunan balık ve jelimsi organizmalar popülasyon dinamik modelleri konusunda bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Almanya'ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. İsmail Hakkı Toroslu, 7-12 Nisan 2008 tarihleri arasında düzenlenen "The 24th International Conference on Data Engineering" adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Meksika'ya gidecektir.

Kimya Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Lemi Türker, 9-11 Nisan 2008 tarihleri arasında düzenlenen 11th International Seminar "New Trends in Research of Energetic Materials" konulu konferansa bildiri sunmak üzere Çek Cumhuriyeti'ne gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Hüseyin Bağcı, 13-27 Nisan 2008 tarihleri arasında düzenlenen "Multidimentionality of Turkey's Foreign Policy" konulu dersi vermek üzere Polonya'ya gidecektir.

İşletme Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Semra Aşcıgil, 9-15 Nisan 2008 tarihleri arasında Business Ethics Competition yarışmasına katılmak üzere hazırladıkları sunumları kabul edilen öğrencilere nezaret etmek ve sunumlarını yönetmek üzere ABD'ye gidecektir.

Modern Diller Bölümü Öğretim Görevlilerinden Nükte Durhan, 10-12 Nisan 2008 tarihleri arasında düzenlenen 3.Uluslararası ALTE Konferansına bildiri sunmak üzere İngiltere'ye gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Aksu Akçaoğlu, 8-15 Nisan 2008 tarihleri arasında "Almanya-Türkiye:Geleceğin Atölyesi" konulu proje kapsamında düzenlenen atölye çalışmasına katılmak üzere Almanya'ya gidecektir.

 

haberlerBaşa Dön

BİLİMSEL TOPLANTILAR

8 Nisan 2008/Salı
Sağlık ve Rehberlik Merkezi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi'nce, "Zaman Kullanımı ve Erteleme Davranışı" konulu seminer düzenlenmiştir. Uzm. Psikolog Danışman Zeynep Kavalcı'nın  konuşmacı olarak katılacağı seminer  KKM-F Salonu'nda saat 13.45'de başlayacaktır.

Sağlık ve Rehberlik Merkezi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi'nce, "Kaygı ve Kaygı ile Başaçıkma" konulu çalışma grubu düzenlenmiştir. Uzm. Psikolog Sibel Yargıcı'nın konuşmacı olarak katılacağı çalışma grubu KKM-E Salonu'nda saat 14.00'de başlayacaktır.

Makina Mühendisliği Bölümü'nce, "Combustion in Porous Media: Low Emissions Reactors and Fuel Reformers" konulu seminer düzenlenmiştir. Dr. Janet Ellzey (University of Texas-Austin Makina Müh. Böl. Ve U-Texas-Austin'de, Uluslararası Mühendislik Eğitimi  programlarından sorumlu Dekan Yrd.) tarafından verilecek seminer Makina Mühendisliği Bölümü E-109 nolu salonda saat 10.00'da başlayacaktır.

9 Nisan 2008/Çarşamba
Çevre Mühendisliği Bölümü'nce, "Evaluation of Acidic and Ultrasonic Sludge Pretreatment Methods" konulu seminer düzenlenmiştir. Onur Güven Apul tarafından verilecek  seminer CZ-14 no'lu amfi'de saat 15.40'da başlayacaktır.

10 Nisan 2008/Perşembe
Biyoloji Bölümü'nce, "İklim Değişiklikleri: Küreselden Yerele" konulu seminer düzenlenmiştir. Prof.Dr. Nüzhet Dalfes tarafından verilecek seminer Biyoloji Bölümü, Z-07 nolu odada saat 13.40'da başlayacaktır.

Mimarlık Bölümü'nce, "Bahar 08 Sunuşları, Yapılarda Sıvalar, Boyalar, Su ve Isı Yalıtımı ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu seminer düzenlenmiştir. Y.Müh.Dr. Mehmet Keskinkol (Ürün Grup Müdürü, TERRACO Yapı Malz.A.Ş.) tarafından verilecek seminer Mimarlık Fak. Kubbealtı'nda saat 13.00'de başlayacaktır.

11 Nisan 2008/Cuma
Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı'nca, "Milli Kütüphane Koleksiyonuna Ait Minyatürlü El Yazması Bir Eserin Konservasyonu İşlemleri" konulu seminer düzenlenmiştir. Esra Öztekin (Milli Kütüphane, ODTÜ Arkeometri M.S.Öğr.) tarafından verilecek seminer Fizik Bölümü Cavit Erginsoy Seminer Odası'nda saat 15.40'da başlayacaktır.

Biyoteknoloji Bölümü'nce, "New Horizons in Nanobiotechnology: What can DNA do for us?" konulu seminer düzenlenmiştir. İhsan Gürsel tarafından verilecek seminer Kimya Bölümü Seminer odasında saat 12.40'da başlayacaktır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü'nce, "Berth Allocation Problem: A Solution Approach Based on Variable Job Scheduling" konulu seminer düzenlenmiştir.Y.Doç.Dr. Deniz Türsel Eliiyi tarafından verilecek seminer Endüstri Mühendisliği Bölümü Giriş Kat Mavi Amfi'de saat 16.00'da başlayacaktır.


TEZ SAVUNMALARI

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Doktora öğrencilerinden Arda ÇETİN "Assessment and Modelling of Particle Clustering in Cast Aluminum Matrix Composites" konulu tezini 14 Nisan 2008 tarihinde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü C-205 no.lu Toplantı Odası'nda Saat 10:30'da savunacaktır.

 

ÖDÜL

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunlarımızdan ve Enformatik Enstitüsü doktora öğrencilerinden Güven Fidan'ın Yöneticiliğini yaptığı "Bilgi Arama Motoru Projesi", Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü'nü almıştır. Güven Fidan'ı ve projeye katkıda bulunan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Meltem Turhan Yöndem, Dr. Onur Tolga Şehidoğlu ve Doç.Dr. Cem Bozşahin'i kutlar, başarılarının devamını dileriz.

DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
RV BİLİM 2 GEMİSİ DENİZE AÇILDI

2007'den başlayarak toplam dört yıl boyunca sürecek olan Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve SESAME (Güney Avrupa Denizleri Ekosistem Değişimlerinin Değerlendirilmesi ve Modellenmesi) projesi kapsamında Akdeniz ve Karadeniz'deki mevcut ve iklim değişimi koşullarındaki ekosistem davranışlarının incelenmesi, gelecekteki durumlarının öngörülebilmesi, balıkçılık, turizm, ve ekosistem kararlılığı gibi, büyük toplumsal değer taşiyan mal ve hizmetlerin nasıl etkileneceğinin ortaya konulabilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla tüm geçmiş veriler yeniden değerlendirilmekte, yoğun bir veri toplama programı ile Akdeniz ve Karadeniz basenlerinin tümünde eş zamanlı, belli kıta sahanlığı ve boğazlardaki süreçler için özel kapsamlı deniz çalışmaları yapılmakta, bu bölgelerin tümü ve herbiri için ayrı ayrı   model   öngörüleri   geliştirilmekte ve sonuç olarak, incelenen deniz alanlarının geçmis 50 yıllık değişimi ile ilerideki 50 yıllık olası değişimleri, bunların sosyo-ekonomik sonuçları, gözlem ve öngörüler düzleminde sorgulanmaktadır. Akdeniz-Karadeniz ülkelerinden toplam 48 büyük Oşinografi Enstitüsü ile birlikte, ülkemizden Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü bu uluslararası çalışmalara ortaktır.
SESAME projesinin 2008 yılı deniz araştırma seferleri başladı. Deniz araştırma seferi 10 araştırma gemisinin katılımı ile yürütülecektir. Projenin Türk ortağı olan üniversitemize ait R/V Bilim gemisi 13 Mart 2008 tarihinde bağlı bulunduğu Tırtar limanından denize açılmıştır. Akdeniz, Ege, Marmara Karadeniz'i kapsayacak olan seferde yedisi yabancı olmak üzere toplam 20 bilimadamı görev alacaktır.

Bilim gemisi araştırma boyunca RV Mare Nigrum (Romanya), RV Shiqmona (Israil), RV Akvanavt (Rusya), RV Akademik (Bulgaristan) gemileri ile buluşacak ve ortak istasyonlarda karşilaştırmalı ölçümler yapacaktır. 1 Mayıs 2008 tarihine kadar sürecek olan seferin internetten izlenebilmesi için Deniz Bilimleri Enstitüsünün web sayfası ya da http://144.122.146.197/SESAME/index.asp adresi  ziyaret edilebilir.

 

ODTÜ SUYU ANALİZLERİ

Isı Su İşletme Müdürlüğü tarafından 17 Mart 2008 tarihinde Üniversitemiz Çevre Mühendisliği Bölümü'ne teslim edilen su örnekleri  ile yapılan analiz/ler neticesinde elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir.

 

 

 

Ölçüm Sonucu

Kullanılan Metot

Parametre

Birim

Kreş

Özel Okul

Kaf.

2.Yurt

5.Yurt

 

T. Koliform

/100 ml

0

0

0

0

0

Membran

 

 

 

 

 

 

 

filtre, SM

 

 

 

 

 

 

 

9222

 

 

 

 

 

 

 

B: 2005

(Standart Toplam Koliform Membran Filtre Prosedürü)


KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

07-13  Nisan 2008
Güzel Sanatlar Topluluğu'nca, desen kursu resimleri ile topluluk üyelerinin serbest çalışmalarından oluşan resim sergisi düzenlenmiştir. Yer:Kütüphane Sergi Salonu

08 Nisan 2008
Çevre Topluluğu'nca, Üstün REINART (Modern Diller Bölümü) ve Dr.Ahmet YARAŞ'ın (Allianoi Kazı Grubu Başkanı) konuşmacı olarak katılacakları "Sular Altında Üç Çığlık" konulu bir panel düzenlenmiştir. Yer: MM-25 Saat: 17.30

Verimlilik Topluluğu'nca, A.Mete ÇAKMAKÇI'nın (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter Yardımcısı) konuşmacı olarak katılacağı "Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi" başlıklı "İlerlemek İçin, Büyümek İçin, Gelişmek İçin, Kalkınmak İçin Teknoloji" ve "Teknolojik Kavramlar, Terimler" konulu bir seminer düzenlenmiştir. Yer: Endüstri Mühendisliği Bölümü IE 102  Saat: 17.30

09 Nisan 2008
Siyaset Bilimi, Ekonomi, Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji Topluluklarınca, Nevra Akdemir'in (Türkiye Sınıf Araştırmaları Merkezi Araştırmacısı) konuşmacı olarak katılacağı "Tuzla Tershaneleri" konulu bir panel ve sonrasında sinevizyon gösterimi düzenlenmiştir. Yer: İİBF A Binası Çobanoğlu Salonu Saat: 13.30

09-12 Nisan 2008
İşletme Topluluğu'nca,  "JUST MARKETING 2008" etkinliği kapsamında seminer, atölye, vaka çalışmaları ile Türk ve yabancı basın reklamlarından oluşan basılı medya sergisi düzenlenmiştir.Ayrıca öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmayı amaçlayan "Reklamcılık Yarışması" yeralacaktır.
Yer: İ.İ.B.F. B Binası G 102, G 104, G 106, G 163, G 262, G 263, I 202 ve Sinevizyon Odası

JUSTMARKETING//08 PROGRAM
9 Nisan 2008/ Çarşamba 
12.45 – 14.15    Atölye I
Burçak Dolanay  (Knorr Özel Ürünler Müdürü)
"Knorr Doğallık Kampanyası"
14.30 – 16.00
Atölye II
Soydan Cengiz (Türk Telekom Kurumsal Marka Direkt.)
"Bir markanın kurumsal itibarı "
16.15 - 17.30    Atölye III
Hakan Cengiz ( Borusan Marka Direktörü)
10 Nisan 2008/Perşembe
10.30 – 13.30    Case I  -Volvo Cars
"Volvo XC60 Lansman"
CaseII- Efes Pilsen
"Creating a Global Brand from a Local Brand"
Case III- Tequila Reklam Ajansı
"Disruption and Media Art"
Case IV- On iletişim
"Marka iletişiminden örnekler"
14.30 – 15.45  Atölye I
Uğur Şeker (Zap Medya Genel  Müdürü)
16.00 – 17.30  Atölye II
Erol Batislam  - Marka Stratejisti
"Markaların Kaderini Belirlemek: Stratejik Planlama"
11 Nisan 2008/ Cuma
09: 30- 11: 30 Case I- Avea
"GSM sektöründe gençlik segmentinin pazar payı nasıl büyütülür?"
Case II- Arçelik
Case III- Eti
12.30 – 14.00    Atölye I
Alper Akcan  (Turkcell Was Bölüm Müdürü)
"Facebook çağında pazarlama-Marketing in Facebook Era"
14.15 – 15.30   Atölye II
Cüneyt Devrim   (Project House Ajans Başkanı)
"Yaratıcı Olmaktan Başka Çareniz Yok !"
12 Nisan 2008/ Cumartesi
13.00 – 14.30  Atölye I
Muharrem Ayin  (All Media Genel Müdürü)
" Yeni Medya Coğrafyası"
15.00 – 16.30 Atölye II - Yrd. Doç. Dr. Fatoş Karahasan
İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Capital Dergisi Yazarı   -  "New Marketing"

12 Nisan 2008
Balkan Topluluğu'nca, Balkan Göçmenleri Dayanışma ve Kültür Derneği ile birlikte Doç.Dr. Georg KRAEV (New Bulgarian University Sofya), Doç.Dr. Natalia RAŞKOVA (Bulgar Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü Sofya), Doç.Dr. Valentina GANEVA-RAYÇEVA (Bulgar Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü Sofya), Dr. Nikolay NENOV (Ruse Tarih Müzesi Müdürü), Doç.Dr. İrena BOKOVA (New Bulgarian University Sofya) ve Behrin ŞOPOVA'nın ( Etnomüzikolog Ploudiv) konuşmacı olarak katılacakları "Kültürel Diyalog ve Birlikte Yaşama Şekilleri" konulu bir konferans düzenlenmiştir.  Yer:  KKM- A Salonu'nda Saat: 12.00

 

ODTÜ'DE SİNEMA

CENGİZ HAN 4-10 NİSAN 2008

Saat: 19.30
Yer: 
Üçlü Amfi
Bilgi İçin Tel: 3271


KONSER

ODTÜ Rektörlük Korosu'nun Şef Coşkun AÇIKGÖZ yönetimindeki "Hayal" Türk Sanat Müziği Konseri KKM Kemal Kurdaş Salonu'nda 12 Nisan 2008/Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacaktır.


ZOR YILLAR

ODTÜ Tarihinin 1964-1980 yıllarını anlatan belgesel "ZOR YILLAR", 15 Nisan 2008 Salı günü saat 18.30'da KKM Kemal Kurdaş Salonu'nda gösterime sunulacaktır. Tüm ilgi duyanlara açıktır.

Not: GİSAM'ın yapımcılığında, Yönetmenliğini Dr. Berrin Balay Tuncer ve Araş.Gör. Önder M.Özdem üstlenmiştir.


KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
ETKİNLİKLERİ

20 Mart-15 Nisan 2008
Sismik Riskler Sergisi
Fransa Büyükelçiliği
Kümbet
10-27 Nisan 2008
Manolya Tokalı Resim Sergisi
Büyük Fuaye ve Sergi Salonu
12 Nisan 2008
Hayal Konseri
ODTÜ Rektörlük Korosu
Kemal Kurdaş Salonu  Saat :20:00
13 Nisan 2008/Pazar
Gitar Eşliğinde Aşk Şarkıları
Leyla Çolakoğlu-Attila Demircioğlu
Kemal Kurdaş Salonu  Saat :20:00
16 Nisan 2008/Çarşamba
Piyano-Klarnet Trio Konseri
A Salonu  Saat:20:00
20 Nisan 2008/Pazar
ODTÜ-Çağlar Senfoni Orkestrası Konseri
Kemal Kurdaş Salonu  Saat :20:00
21 Nisan 2008/Pazartesi
Tel ve Ten Konseri
Şirin Pancaroğlu-Yinon Muallem
Kemal Kurdaş Salonu  Saat :20:00
26 Nisan 2008/Cumartesi
Koro Konseri
Türk Halk Bilimi Topluluğu

Not: Biletler KKM Bilet Satış ofisinden temin edilebilir. Tel :210 4162-Uluslararası İlişkilerölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Suha Bölükbaşı'nın annesi Cazibe Bölükbaşı, 31 Mart 2008 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı'dan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.
-Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Teknisyeni Fethiye Yükcü'nün babası Hayrettin Tekin, 16 Mart 2008 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı'dan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.
-Yapı İşleriTeknik Daire Başkanlığı personeli Orhan Arık'ın babası Ali Arık, 24 Mart 2008 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı'dan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.

 

sportif etkinlikler Başa Dön

AMERİKAN FUTBOLU TAKIMI
Üniversitemiz Amerikan Futbolu Takımı 29 Mart 2008 tarihinde Federasyon liginin ilk maçında Boğaziçi Üniversitesi'ni kendi sahasında 14-6 yenmiştir.

EŞLİ DANSLAR TOPLULUĞU
23 Mart 2008 tarihinde Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nca organize edilen ve toplamda 60 çiftin katıldığı İç Anadolu Bölge Şampiyonası sonuçlarına göre Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble ve Jive kategorilerinde % 25'lik dilime giren toplam 8 dansçı Türkiye Şampiyonası'nda bölgelerini temsil etme hakkı ve milli takım seçmelerine katılma hakkı kazanmıştır. İç Anadolu Bölgesi için bu 8 çiftin 5 tanesini Üniversitemiz sporcuları oluşturmaktadır. Dansçılarımızı kutluyor, Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde başarılar diliyoruz.

Milli Takım Seçmelerine Katılacak Dansçılarımız:
Gürkan Görmez - Ilgaz Görmez
Cem Koçyıldırım - Ezgi Kış
Ender Peker - Başak Çevik
Özsel Kılınç - Şule Akdoğan
Halil Ufuk - Anisa Coniku

KÜREK TAKIMI
22-23 Mart 2008 tarihlerinde Fethiye'de yapılan Uluslar arası Akdeniz Kupası Kürek Yarışmalarına katılan 10 sporcumuzdan Nazlı ÖZGÜL büyük farkla birinci olarak altın madalya almış ve Hırvatistan'da yapılacak, Uluslararası Zagrep Kürek Yarışmaları için Milli Takıma seçilmiştir.


sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

EFES-ŞİRİNCE
19-20 Nisan 2008 (1 gece-2 gün)
Ücret: 130.- YTL
Ücrete Dahil Hizmetler: 0403 Safir otobüslerle ulaşım, yol ikramları, 2 yıldızlı otelde YP konaklama (2 sabah kahvaltısı ve l akşam yemeği), çevre gezileri, rehberlik hizmetleri.
Gezilecek Yerler: Efes Harabeleri, Meryemana Evi, Artemis Tapınağı, ST.John Kilisesi, Efes Müzesi, İsabey Camii, Şirince Köyü, Şarap Alışverişi.
Hareket Tarihi ve saati: 18 Nisan Cuma-Saat: 22.00

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
*Eryaman 4.Etap, Yardımcı Blokları 3.Kat, 3+1, merkezi sistem. Tel:210 30 52 / 286 70 35 / 0535 925 17 85    
*Çukurambar'da 3+1, 120 m2, 850.- YTL Tel.: 535 313 13 14-546 266 78 78
*Çiğdem Mahallesi ODTÜ'ye yakın, 4+1, 3.kat, manzaralı.Tel.: 0505 273 06 75-2104060

SATILIK İLANLAR
*O.D.T.Ü Çamlık Sitesi'nde, 212 Numaralı Ev. Tel:0532 225 11 21
*Orta Doğu Sitesi'nde, sahibinden, 3+1, kombili. Tel:0542 432 06 20
*Yukarı Ayrancı'da, sahibinden, asansörlü, 3+1. Tel:0533 245 28 16
*Cebeci'de acil sahibinden, 2+1, 80 m2, bahçe katı, full yapılı, yerler parke, 70,000 YTL.  Tel:0505 526 31 27
*100. Yıl'da Kiler Market karşısı, 2+1, kombili, yapılı, 9. kat, servis durağına yakın. Tel:210 36 34 / 0505 800 98 65
*Alanya-Mahmutlarda, 2+1 Saunalı, fitness center, havuzlu, denize 100 mt. sıfır lüks daire fiyatı: 130.000.- YTL (pazarlık yapılır) Tel: 0242 538 96 66 - 0532 287 65 34(Özcan Aydoğan)

Tüm geziler ve konut haberleri için Tel: 210 3610-3611

2008 ODTÜ KARİYER GÜNLERİNE KATILAN FİRMALAR
FİRMA ADI TARİH SAAT
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 18 Nisan 2008 15:30
Arcelormittal 9 Nisan 2008 15:30
Arzum Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş. 14 Mayıs 2008 13:30
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. 7 Nisan 2008 13:30
Borusan Holding 14 Nisan 2008 17:30
Dow Türkiye Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. 17 Nisan 2008 13:30
Elginkan Holding 25 Nisan 2008 15:30
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş 14 Nisan 2008 13:30
Eurobank Tekfen A.Ş. 2 Mayıs 2008 15:30
Evyap Sabun,Yağ,Gliserin San.Tic.A.Ş. 6 Mayıs 2008 15:30
Finansbank A.Ş. 15 Nisan 2008 13:30
Fortis Bank A.Ş. 23 Mayıs 2008 13:30
Gitti Gidiyor Bilgi Teknolojileri A.Ş. 20 Mayıs 2008 15:30
Havelsan 16 Mayıs 2008 15:30
Hewlett Packard 29 Nisan 2008 13:30
ING Bank (OYAKBANK) 25 Nisan 2008 13:30
Kale Grubu 7 Nisan 2008 15:30
KPMG 16 Nisan 2008 13:30
L'oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. A.Ş. 29 Nisan 2008 17:30
Palme Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 29 Nisan 2008 15:30
Pepsi Cola Servis ve Dağıtım Ltd. Şti. 15 Mayıs 2008 13:30
Philip Morris SA 8 Nisan 2008 13:30
SDT A.Ş.(UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ) 5 Mayıs 2008 15:30
Servier İlaç ve Araştırma A.Ş. 2 Mayıs 2008 13:30
Siemens San. Tic. A.Ş. 28 Nisan 2008 13:30
Sütaş A.Ş. 12 Mayıs 2008 15:30
Şişecam 9 Nisan 2008 13:30
Tesco Kipa Kitle Pazarlama A.Ş. 15 Mayıs 2008 15:30
Tübitak UEKAE 21 Nisan 2008 13:30
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 8 Nisan 2008 15:30
Türkiye İş Bankası A.Ş. 16 Mayıs 2008 13:30
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 22 Nisan 2008 13:30
Yenibiriş İnsan Kaynakları Hiz.Dan. Ve Yay.A.Ş. 17 Nisan 2008 15,30
Zorlu Enerji Grubu 13 Mayıs 2008 13:30

 

 

Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.