Yönetim Kurulu Kararları
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

BOZKURT, O. UNVER, T. AKKAYA, M.S., "Genes Associated With Resistance to Wheat Yellow Rust Disease Identified by Differential Display Analysis", Physiological and Molecular Plant Pathology , 71(4-6), pp: 251-259, 2008.

TUTAR, A., BERKIL, K., HARK, R. R., BALCI, M. "Bromination of 5-methoxyindan: Synthesis of New Benzoindenone Derivatives and Ready Access to 7H-Benzo[c]fluoren-7-one Skeleton" Synthetic Commun., 38, 1333-1345, 2008

GÜLTEKIN, D.D., TAŞKESENLİGİL, Y., DAŞTAN, A., BALCI, M. "Bromination of Norbornene Derivatives: Synthesis of Brominated Norbornanes and Norbornenes" Tetrahedron, 64, 4377-4383, 2008

ÖZCAN, S. BALCI, M. "The Chemistry of Homophthalic Acid: A New Synthetic Strategy for Construction of Substituted Isocoumarine and Indole Skeletons" Tetrahedron, 64, 5531-5540, 2008.

BARAN, A., BALCI, M. "Synthesis of Bicyclo[2.2.2]octane-2,3,5,6,7,8-hexols (Bishomoinositols) as New Glycisidase Inhibitors" J. Org. Chem. 73, 4370-4375, 2008

 

yurtdışı görevlendirmeler Başa Dön

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Tamer Topal, 30 Haziran-4 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen "10th International Symposium on Landslides and Engineered Slopes" adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Çin'e gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Marat Akhmet, 1-10 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen "World Congress of Nonlinear Analysts 2008" adlı kongreye katılmak üzere, Matematik Bölümü Araştırma Görevlilerinden Mehmet Turan ise bildiri sunmak üzere ABD'ye gideceklerdir.

Deniz Bilimleri Enstitüsü Fiziksel Oşinografi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Emin Özsoy, 2-4 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen "Nonlinear Processes in Oceanic and Atmosspheric Flows" adlı toplantıya davetli olarak katılmak üzere İspanya'ya gidecektir.

Matematik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Ferruh Özbudak, 2-4 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen "8th Central European Conference on Cryptography" adlı konferansa bildiri sunmak üzere Avusturya'ya, 6-11 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen "Eighth International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing" adlı konferansa bildiri sunmak üzere Kanada'ya gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Çağlar Güven, 2-4 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen "EcoMod 2008-International Conference on Policy Modeling" adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya'ya gidecektir.

İktisat Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Erol Taymaz, 2-5 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen "12nd nternational Schumpeter Society" adlı konferansa bildiri sunmak üzere Brezilya'ya gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. A.Şinasi Aksoy, 2-13 Temmuz 2008 tarihleri arasında "Avrupa Birliği'nde Devlet Memurlarının Sendikal Hakları Almanya, Fransa ve İngiltere Örneği" başlıklı proje kapsamında Institut für Europaische Politik'de araştırmalar ve görüşmeler yapmak üzere Almanya'ya gidecektir.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Meyda Yeğenoğlu Mutman, 3-5 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen "Athena: Advanced Thematic Network in European Women's Studies" adlı toplantıya katılmak üzere İspanya'ya gidecektir.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Yakın Ertürk, 4-11 Temmuz 2008 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörlüğü görevi çerçevesinde davetli olarak Moldova'ya  gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Gönül Turhan Sayan, 4-12 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen "IEEE International Symposium on Antennas and Propagation" adlı sempozyuma katılmak üzere ABD'ye gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Canan Özgen 6-11 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen "17th IFAC World Congress" adlı konferansa bildiri sunmak üzere Kore'ye gidecektir.

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Altuğ Özpineci, 30 Haziran-15 Temmuz 2008 tarihleri arasında ICTP'ye katılmak üzere İtalya'ya gidecektir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Hakan I.Tarman, 30 Haziran-4 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen "8th World Congress on Computational Mechanics" adlı kongreye bildiri sunmak üzere İtalya'ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. İsmail Yücel, 30 Haziran-2 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "CREST" "Sayısal  Hava Tahmin Modellerinde Veri Asimilasyonu" çalışmalarına katılmak, bu amaç doğrultusunda proje geliştirmek ve yayın yapmak üzere ABD'ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Ahmet Yakut, 2-4 Temmuz 2008 tarihleri arasında  düzenlenen "SMART08 Proje Çalıştayı" toplantısına katılmak üzere Fransa'ya gidecektir.

Matematik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Ayşe Berkman ve Y.Doç.Dr. David Pierce, 3-8 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen "ASL Logic Colloquium 2008" adlı konferansa katılmak üzere İsviçre'ye gideceklerdir.

Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Şebnem Düzgün, 6-11Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen "International Geoscience and Remote Sensing Symposium" adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere ABD'ye gidecektir.

Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Meral Kence, 6-12 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen "XXIII International Congress of Entomology" adlı konferansa bildiri sunmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gidecektir.

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Behiye Ubuz, 6-13 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen "ICME 11" adlı konferansa bildiri sunmak üzere Meksika'ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Cüneyt Bazlamaçcı, 30 Haziran-4 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen "Katholieke Universiteit Leuven-COSIC" laboratuarında bilimsel temaslarda bulunmak ve Riscure BV firmasında Inspector aracının demonstrasyonunu izlemek ve bilimsel temaslarda bulunmak  üzere Hollanda'ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Nesim Şeker, 1-31 Temmuz 2008 tarihleri arasında "Fransız Devlet Arşivleri Işığında Osmanlı İmparatorluğu'nun Dönemi, 1908-1918" konulu proje kapsamında araştırma yapmak üzere Fransa'ya gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Ahmet Yozgatlıgil, 1 Temmuz-12 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "Burning Characteristics of Turkish Lignite Particles in air and Pure Oxygen" konusunda araştırma yapmak ve ortak Avrupa Birliği projesi hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Fransa'ya gidecektir.

Temel İngilizce Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr. Gözde Yirmibeşoğlu, 1-3 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen "Equal Opportunities International" adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere'ye gidecektir.

Matematik Bölümü Araştırma Görevlilerinden Hakan Özadam 1-15 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen "Algebraic Coding Theory" adlı yaz okuluna katılmak üzere İspanya'ya gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği EABD Araştırma Görevlilerinden Hatice Ceylan, 6-11 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen "17th IFAC World Congress" adlı konferansa katılmak üzere Kore'ye gidecektir.

Fizik Bölümü Araştırma Görevlilerinden Dilan Kavruk, 6-11 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen "8th Conference on Solid State Chemistry" adlı konferansa bildiri sunmak üzere Slovakya'ya gidecektir.

 

haberlerBaşa Dön

TEZ SAVUNMALARI

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Doktora Öğrencilerinden Yaşar Salcı, "Effects Of Eccentric Hamstring Training on Lower Extremity Strength & Landing Kinetics in Female Recreational Athletes" konulu tezini 2 Temmuz 2008 tarihinde saat 13.30'da Eğitim Fakültesi Dekanlığı EF01 salonunda savunacaktır.

Polimer Bilim ve Teknolojisi Bölümü Doktora Öğrencisi Eda Ayşe Aksoy, "Synthesis and Surface Modification Studies of Biomedical Polyurethanes to Improve Long Term Biocompatibility" konulu tezini 4 Temmuz 2008 tarihinde saat 14.00'da Kimya Bölümü O-301 nolu toplantı odası'nda savunacaktır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencilerinden Ömer Sinan Saraç, "Subsequence Feature Maps For Protein Function Annotation" konulu tezini 9 Temmuz 2008 tarihinde saat 10.30'da BMB-A 101'nda savunacaktır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencilerinden Cengiz Toğay, "Systematic Component-Oriented Development With Axiomatic Design" konulu tezini 16 Temmuz 2008 tarihinde saat 09.15'de BMB-A 101'nda savunacaktır.

 

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

KLASİK-FLAMENKO-POP VE ELEKTRO GİTAR KURSU
ODTÜ Öğrenci, Personel ve Personel çocukları için Klasik-Flamenko-Pop ve Elektro Gitar kurslarına yeni kayıtlar devam etmektedir. Ders ücreti kişi başı aylık 50,00 YTL. olup ücretin 15,00 YTL.'lik kısmı Burs Fonu'na aktarılacaktır.

Kurs Gün ve Saatleri
Salı: 12.40-13.40
Perşembe: 12.40-13.40
Pazar: 14.00-15.00 ve 15.00-16.00

4 saat ders, 12 kişilik gruplar, ders süresi 60 dk.
Yer:Beyaz Amfi (Makine Mühendisliği A Blok Park Yeri Yanı)
Başvuru : Kültür İşleri Müdürlüğü
Tel: 210 21 51

Not: Gitarı olmayan kursiyerler için eğitmen tarafından sağlanacak ödünç gitar,kurs sonuna kadar öğrencide kalacaktır. (Aylık 15 YTL)
Ödünç gitar için tel : 0532 314 52 49
-Gitar öğretmeni Aktan Odabaşı , Trinity  College of Music Gitar Bölümü diplomalıdır. TV'de solo gitarist olarak çalmış, gitar resitalleri  vermiş, sayısız  gitar öğrencisini eğitmiştir.


BİLİM VE TEKNOLOJİ MÜZESİ

Üniversitemiz Toplum ve Bilim Merkezi bünyesinde bulunan Bilim ve Teknoloji Müzesi hafta içi 08.30-17.00 ve her ayın ilk Cumartesi günü 11.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.


 


-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Hale Altınova ve eşi Cem Altınova'nın 21 Haziran 2008 tarihinde bebekleri olmuştur. Defne'ye uzun ömürler dileriz.


sportif etkinlikler Başa Dön

TSSF Türkiye Serbest Dalış Küp Apnea Türkiye Şampiyonası

21-22 Haziran 2008 tarihlerinde Kemer/Antalya'da gerçekleştirilen ve ODTÜ Spor Kulübü SAS-Su Altı Sporları bay ve bayan toplam 3 takımıyla katıldığı TSSF-Türkiye Serbest Dalış Küp Apnea Türkiye Şampiyonası tamamlanmıştır. Takımlarımız Erkeklerde Türkiye 1.si, Bayanlarda ise Türkiye 2.si olmuştur.
Bireysel sıralamada ise ODTÜ Spor Kulübü SAS Sporcusu Devrim Cenk Ulusoy Türkiye 1.si olmuş ve milli takıma girmeye hak kazanmıştır.

 

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KAPADOKYA
15-16 Temmuz 2008 (1 Gece - 2 Gün)
Burcukaya Otel ****    Ücret: 115.- YTL.
Ücrete Dahil Hizmetler: 0403 otobüslerle ulaşım, yol ikramları, 4 yıldızlı otelde YP konaklama (1 açık büfe sabah kahvaltısı ve 1 açık büfe akşam yemeği), Çevre gezileri, Rehberlik,
Gezilecek Yerler: Ihlara Vadisi, Ürgüp, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Uçhisar Kalesi, Güvercinlik Vadisi, Paşabağ, Avanos Çanak Çömlek Gösterimi, Onyx Atelyesi, Şarap Fabrikası-şarap ikramı (müze girişleri ücrete dahil değildir).

ÇANAKKALE
18-19-20 Temmuz 2008 (2 gece-3 gün)
İda Kale Otel****   Ücret: 210 YTL
Hareket Tarihi ve Saati: 17 Temmuz 2008/Perşembe, Saat 22.00
Son Başvuru Tarihi: 9 Temmuz 2008/Çarşamba
Ücrete Dahil Hizmetler: Lüks otobüsle ulaşım, yol ikramları,, 2 gece YP konaklama (açık büfe), Feribot geçiş ücretleri, çevre gezileri, rehberlik hizmetleri.
Gezilecek Yerler: Gelibolu Yarımadası, Anzak Koyu, Kanlısırt, 57.Alay Şehitliği, Çonk Bayırı, Alçıtepe Köyü, Morto Koyu, Şehitler Abidesi, Park Eserleri Müzesi Siperler, Mevziler, Abide, Fransız Şehitliği, Müze, Mecidiye Şehitliği, Seyit Onbaşı Anıtı, Kilitbahir Kalesi, Çanakkale Şehir Turu,  (Askeri Müze), Nusret Mayın Gemisi, Çimeklik  Kalesi, Aynalı Çarşı), Behram Kale, Turuva Antik Kenti.
Not: Müze girişleri ücrete dahil değildir.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ
Adnan Menderes Üniversitesi'ne ait  Didim yerleşkesinde bulunan Sosyal Tesis yaz dönemi için tüm Kamu personeline açılmıştır. Tesisle ilgili detaylı bilgiye http://didimmyo.adu.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. Tel: 0(256) 214 66 89 – 91 Fax: 0(256) 214 66 87

KİRALIK DAİRELER
*Çiğdem Mahallesi'nde, 3+1, öğrenciye. Tel: 0536 344 60 71
*Öveçler 7. Cadde  71. Sokak'ta, 3+1, bağımsız, Çetin Emeç'e yakın, öğrenciye de verilebilir. 600,00 YTL. Tel: 0505 266 37 31
*ODTÜ Sitesi'nde, 2 katlı müstakil bahçeli ev, ısı yalıtımlı, kombili, 140 m2, balkonlu, kilerli. Tel: 0532 600 64 21 / 210 51 22
*Etlik Osmanlı İş Merkezi yanı, 3+1, giriş kat. Tel: 0533 653 33 95
*Dünya l Sitesi'nde bakımlı, 3+1merkezi ısıtma, katta, Tel: 0537 964 64 65
*Batıkent Mesa, 3+1,dublex, kombili, Tel.:2103535-0536 2966414
*Eryaman, CarrefourSa karşısı, 3+1, kombili, yapılı daire Tel.: 0536 7254658
*Aşağı Eğlence'de Adese arkası, 3+1, kombili, möbleli. Tel.: 0532 5048922-2842226
*Çiğdem Mah. ODTÜ'ye yakın.4+1, 3.kat, manzaralı Tel.: 0505 2730675-2104060
*Çiğdem'de,3+1 Tel.:2362727
*Mesa Koru'da, 150 m2, 2 banyolu, 4+1. Tel.:0555 49054 06

SATILIK İLANLAR
*Cebeci'de, acil bahçe katı, full yapılı, 2+1, 80 m2, krediye uygun, oto ile takas edilebilir. Tel: 0505 526 31 27
*Batıkent Harb-İş 3 Sitesi'nde, 2+1, güneybatı cephe. Tel: 0536 577 59 11
*100. Yıl, Karakusunlar Mahallesi, Ortadoğu Sitesi'nde, 3+1, katta.Tel: 284 53 43 / 0532 678 98 09
*Gölbaşı'nda, tapulu, güvenlikli sitede, oturmaya hazır, tribleks villa. Tel: 0532 366 14 38
*Kolej'de, metro durağına 50 metre uzaklıkta, kapalı garajlı, asansörlü, 3. kat, 2+1, yerden ısıtmalı, masrafsız, yapılı, bekara-aileye-iş yerine uygun. Pazarlıksız, 135,00 YTL.Tel: 0539 406 93 09
*Devremülk Antalya-Kemer Naturland Taş Ev,1+1 Ekim 42.hafta Tel.: 2102140-4960282
*Çayyolu Jandarma Karakolu yanı, 2+L salon, kombili. 175.000.– YTL Tel.: 0555 490 54 06
*Hisarlıkaya, 200m2'lik arsa. 26.000.000 YTL taksitle. Tel.:2048210-0536 339 08 44

Tüm geziler ve konut haberleri için Tel: 210 3610-3611

DUYURU

Yuva ve Anaokulu'muza 2003, 2004, 2005 yıllarında doğmuş öğrenciler için yapılacak olan başvurular 1 Ağustos 2008 tarihine kadar kabul edilecektir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların Yuva ve Anaokulu Müdürlüğü'ne yapılması gerekmektedir.


DİPLOMALARINIZI ALDIKTAN SONRA

Mezunlarımıza verilmekte olan "Minyatür Diplomalar" A-4 kağıda çekilen temiz, katlanmamış, net bir diploma önyüzü fotokopisi ile 5.- YTL. karşılığında Sosyal Hizmetler Ofisi'nden temin edilebilir.

Minyatür Diploma gelirleri ODTÜ Öğrenci Burs    Fonu'na aktarılmaktadır. 
Tel : 2103610


"BİRLİKTE DERS ÇALIŞALIM" ve
"BEBEK-ÇOCUK BAKIMI" PROGRAMI

Sevgili Veliler,

Sosyal Hizmetler Ofisi tarafından yürütülen, üniversitemiz öğrencilerine geçici iş olanağı sağlayan, "birlikte ders çalışalım" ve "bebek-çocuk bakımı" programı desteklerinizle devam ediyor.

ODTÜ'lü öğrencilerimiz, hafta sonu veya hafta içi birlikte belirlenen saatlerde, her düzeyde ders verme, birlikte ödev yapma, sinemaya götürme gibi konuların yanı sıra  bebek-çocuk bakımında da sizlere yardımcı olmakta, böylece boş zamanlarını da değerlendirmektedirler.

Bu program ile; çocuklarınızı, eğitimli öğrencilere gönül rahatlığı ile bırakıp, ihtiyacı olan ODTÜ öğrencilerine maddi yönden destek olmaktasınız.

Ayrıntılı bilgi için: 2103610 -3611
www.stm.metu.edu.trBaşa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.