Yönetim Kurulu Kararları
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yönetim kurulu kararları Başa Dön

ATAMALAR

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya EABD Başkanlığı'na 25 Ağustos 2008 tarihinden itibaren Prof.Dr. Mesude İşcan atandı.

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

ALTINÖRS, A., ÖNDER, H., "A Double-Porosity Model for a Fractured Aquifer With Non-Darcian Flow in Fractures" Hydrological Sciences-Journal-Des Sciences Hydrologiques, Vol. 53, No: 4 pp. 868-882. 2008.

yurtdışı görevlendirmeler Başa Dön

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. F. Dilek Sanin, 7-12 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "International Water Association World Water Congress and Exhibition" adlı konferansa katılmak üzere Avusturya'ya gidecektir.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Meyda Yeğenoğlu, 1 Eylül 2008-30 Mayıs 2009 tarihleri arasında Columbia Üniversitesi'nde araştırmalar yapmak üzere ABD'ye gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. A. Şinasi Aksoy, 2-11 Eylül 2008 tarihleri arasında  "Avrupa Birliği'nde Devlet Memurlarının Sendikal Hakları Almanya, Fransa ve İngiltere Örneği" konulu proje kapsamında Avrupa Birliği Dökümantasyon Merkezi ile International Institute of Public Administration"da (IIAS) ve OECD-Sigma bünyesinde inceleme ve araştırma yapmak üzere Brüksel ve Paris'e gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Gürkan Karakaş, 3-5 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "International Conference of Physical Chemistry" adlı konferansa bildiri sunmak üzere Romanya'ya gidecektir.

Matematik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Ferruh Özbudak, 14-18 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "International Conference on SEquences and Their Applications 2008" konulu konferansa bildiri sunmak üzere ABD'ye gidecektir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. H. Bülent Ertan, 6-9 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "XVIII. International Conference on Electrical Machines" adlı konferansa bildiri sunmak üzere Portekiz'e gidecektir.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök, 13-19 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "ICTAC-14;International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry" konulu konferansa katılmak üzere Brezilya'ya gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Pınar Çalık, 7-10 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "20th International Symposium on Chemical Reaction Engineering" adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Japonya'ya gidecektir.

Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Gülhan Özbayoğlu, 7-11 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "XXI. World Mining Congress" adlı konferansa bildiri sunmak üzere Polonya'ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Hüseyin Bağcı, 10-12 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "Conflict Management in Central Asia" konulu konferansta konuşma yapmak ve 12-14 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "The IISS 50th Anniversary Global Strategic Reviev: Changing Trends in Global Power and Conflict Resolution" konulu konferansa katılmak üzere Viyana ve Cenevre'ye gidecektir.

Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Meral Kence, 6-7 Eylül 2008 tarihleri arasında "COST-COLOS" Proje Grup Toplantısına ve 8-11 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "EurBee 3 Conference" konulu konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere'ye gidecektir.

Mimarlık Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Selahattin Önür, 4-10 Eylül 2008 tarihleri arasında  düzenlenen "11th Meeting of Heads of European Schools of Architecture"  ve "2nd Workshop: Internationalization of Thematic Networks/ENHSA-Latin America" konulu toplantılara katılmak üzere Yunanistan'a gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Sinan Akkar, 6-13 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "European Seismology Commission, 31st Assembly (ESC2008)" adlı toplantıya katılmak üzere Yunanistan'a gidecektir.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Mesut Yeğen, 3-6 Eylül 2008 tarihleri arasında  düzenlenen "Second Global Conference-Multiculturalism, Conflict and Belonging" konulu konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere'ye gidecektir.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Helga Rittersberger Tılıç, 5-8 Eylül 2008 tarihleri arasında  düzenlenen "ISA First World Forum of Sociology RC21" konulu konferansa bildiri sunmak üzere İspanya'ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Murat Gündüz, 10-12 Eylül 2008 tarihleri arasında  düzenlenen "International Conference on Management Science and Engineering" adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD'ye gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Hami Alpas, 1-4 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "FOOD MICRO 2008" adlı konferansa bildiri sunmak üzere İskoçya'ya gidecektir.

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Bahtiyar Özgür Sarıoğlu, 14-20 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "Spanish Relativity Meeting-Encuentros Relativistas Espanoles 2008" konulu konferansa bildiri sunmak üzere İspanya'ya gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. İsmail Ömer Yılmaz, 1-3 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "26th IAS Meeting of Sedimentology - SEDIMENT 2008" adlı toplantıya bildiri sunmak ve 4-6 Eylül 2008 tarihleri arasında Bern Üniversitesi Jeoloji Enstitüsü'nde yapılacak olan Bilimsel Araştırma toplantısı, proje ve ortak yüksek lisans program çalışmalarına katılmak  üzere Almanya ve İsviçre'ye gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Betil Eröz, 10-13 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "First International Conference on English Language Learning and Teaching (ICELTL 1)" adlı  konferansa bildiri sunmak üzere İspanya'ya gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Özgür Erdur Baker, Zeynep Hatipoğlu Sümer, Yeşim Çapa Aydın ve Dr. Yaşar Kondakçı, Araştırma Görevlilerinden Esra Eret,  İlköğretim Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Zeynep Berna Erdiler, Dr. Çiğdem Haser, Araştırma Görevlilerinden Ayşe Yenilmez ve Gönül Kurt, Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Yezdan Boz, Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Aslıhan Osmanoğlu, Rektörlük Araştırmalar Koordinatörlüğü Araştırma Görevlilerinden Fatma Kayan Fadlelmula, 8-12 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "The European Conference on Educational Research" adlı konferansa bildiri sunmak üzere İsveç'e gideceklerdir.

Felsefe Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Barış Parkan ve Elif Çırakman, 9-13 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "27th International Hegel-Conference of the International Hegel-Society" konulu konferansa bildiri sunmak üzere Belçika'ya gideceklerdir.

İlköğretim Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr. Mine Işıksal, 9-11 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "All our Futures" adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere'ye gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlilerinden Ender Ciğeroğlu, 8-11 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "9th International Conference on Vibrations in Rotating Machinery" adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere'ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Cevat Şener, 4-5 Eylül 2008 tarihleri arasında A.B. 7. ÇP SEE-GRID-SCI Projesi Yürütme Kurulu Toplantısına katılmak üzere Sırbistan'a gidecektir.

Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlilerinden Pınar Aykaç, 10-24 Eylül 2008 tarihleri arasında "International Summer School in Conservation of Historical, Monumental and Archaelogical Sites" adlı yaz okuluna katılmak üzere İtalya'ya gidecektir.

Gıda Mühendsliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Sencer Buzrul, 7-12 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "46th EHPRG International Conference" adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya'ya gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Metehan Erdoğan, 7-12 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "59th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry" adlı toplantıya bildiri sunmak üzere İspanya'ya gidecektir 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Muhammet Fatih Bayramoğlu, 1-5 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "Turbo Coding 2008" adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere İsviçre'ye gidecektir.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlilerinden Efe Peker, 1 Eylül-27 Kasım 2008 tarihleri arasında doktora çalışmalarına  katkıda bulunacak inceleme ve araştırma yapmak üzere Kanada'ya  gidecektir 

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Özden Özcan Top, 3-5 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "34th EUROMICRO Conference/Software Engineering and Advanced Applications (SEAA)" adlı kongreye katılmak üzere İtalya'ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden Figen Uzar, 1-14 Eylül 2008 tarihleri arasında "Türkiye'den Almanya'ya Genç Profesyonellerin Beyin Göçü" konulu projenin saha araştırmasını yapmak üzere Almanya'ya  gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden Elvan Şahin, 5-20 Eylül 2008 tarihleri arasında "Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Müfredat Değişikliği İçin Bir Çalışma" konulu proje kapsamında araştırma yapmak üzere İngiltere'ye  gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden Mustafa Kemal Emil, 7-13 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "International Summer School on Very High Resolution Remote Sensing" konulu yaz okuluna katılmak üzere Fransa'ya gidecektir.

haberlerBaşa Dön

BİLİMSEL TOPLANTILAR

11 Eylül 2008/Perşembe
Amerika Birleşik Devletleri State University of New York, Teknoloji Transferi kısmından sorumlu Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Güven Yalçıntaş tarafından "Teknoloji Transferi" konulu seminer verilecektir. Seminer KKM Kemal Kurdaş Salonu'nda saat 14.00'de başlayacaktır.

ÖDÜL

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyele-rinden Y.Doç.Dr. Oğuz Uzol, American Helicopter Society (AHS) tarafından bu yıl 25. düzenlenen ve bu seneki sponsorluğunu Eurocopter firmasının yapmış olduğu "25th Annual AHS/Industry Student Design Competition" Helikopter Tasarım Yarışmasında ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Helikopter Tasarım Ekibi "Best New Entrant" ödülünü almıştır.

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU YABANCI DİL SERTİFİKA PROGRAMI

Lisansüstü eğitim yapmayı amaçlayan mezunların, ÜDS ve KPDS türü sınavlara hazırlanmak isteyen akademisyenlerin ve üniversite mezunlarının kariyer amaçlı gereksinimlerini karşılamaya yönelik Akademik İngilizce ağırlıklı ODTÜ/YDYO Yabancı Dil Sertifika Programının bi-rinci dönemine ilişkin bazı ayrıntılar aşağıda sunulmuştur.

1. Dönem Kurs Süresi:
17 Eylül 2008-23 Ocak 2009

Ön Kayıt: 1-11 Eylül 2008
Yerleştirme Sınavı: 12 Eylül 2008, Cuma (Saat 11.00)
Kesin Kayıtlar 15-16 Eylül 2008

1. Dönem Kurs Ücretleri:
Günde 6 saat eğitim:   2.450,00.-YTL
Günde 5 saat eğitim:   2.150,00.-YTL
Günde 4 saat eğitim:   1.900,00.-YTL

Önemli Not: Ödeme koşulları ve diğer ayrıntılar için YDYO Temel İngilizce Bölümü Sekreterlik Ofisine (2102160) ve 1 Eylül'den itibaren Temel İngilizce Bölümü program koordinatörüne (A Binası 2. Kat; 2103960) şahsen veya telefonla başvurulması gerekmektedir.

TEZ SAVUNMALARI

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü doktora öğrencilerinden Aydın Okutanoğlu, "Patim: Proximity Aware Time Mana-gement" konulu tezini 5 Eylül 2008 tarihinde saat 10.00'da A 101 no.lu salonda savunacaktır.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü doktora öğrencilerinden Bahar Erkopan Eser, "The Effects of Urban Rail Investments on the Mobility of Captive Women Public Transport Riders" konulu tezini 5 Eylül 2008 tarihinde saat 10.00'da Mimarlık Fakültesi Yeni Bina 309 no.lu odada savunacaktır.

Mimarlık EABD Bina Bilgisi doktora öğrencilerinden Hatice Günseli Demirkol, "Exploring the Characteristics of Public Space in Public Buildings" konulu tezini 2 Eylül 2008 tarihinde saat 10.00'da Yeni Bina R-309 no.lu salonda savunacaktır.

Kimya Mühendisliği Bölümü doktora öğrencilerinden Funda Erol, "Advanced Oxidation Techniques for the Removal of Refractory Organics from Textile Wastewaters" konulu tezini 5 Eylül 2008 tarihinde saat 10.00'da Kimya Mühendisliği Bölümü Z-17 no.lu sınıfta savunacaktır.


Sağlık ve Rehberlik Merkezi'nde görevli Fizyoterapist Fadime Sivritaş ve Osman Kırbaş 2 Ağustos 2008 tarihinde evlenmişlerdir. Genç çifte mutluluklar dileriz.

Sağlık ve Rehberlik Merkezi'nde görevli Özlem Güngör ve Harun Yıldırım 2 Ağustos 2008 tarihinde evlenmişlerdir. Genç çifte mutluluklar dileriz.


Hukuk Müşavirliğinden emekli, avukatlarımızdan Hüseyin  Kahraman 25 Ağustos 2008 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

Taşıt İşletme Müdürlüğü'nde görevli Serdar Kazar'ın babası Mecit Kazar, 21 Ağustos 2008 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Mimarlık Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Yıldırım Yavuz'un annesi Semahat Üçer, 16 Ağustos 2008 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Fen Edebiyat Fakültesi Sekreteri Gönül Ungan'ın annesi Melek Uluğ, 19 Ağustos 2008 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığı'nda görevli Gazi Ceren'in ağabeyi Ökkeş Ceren, 27 Temmuz 2008 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

KLASİK-FLAMENKO-POP VE ELEKTRO GİTAR KURSU

ODTÜ Öğrenci, Personel ve Personel çocukları için Klasik-Flamenko-Pop ve Elektro Gitar kurslarına yeni kayıtlar devam etmektedir. Ders ücreti kişi başına aylık 50,00 YTL olup ücretin 15,00 YTL'lik kısmı Burs Fonuna aktarılacaktır. Kurs Gün ve Saatleri
Salı 12.40-13.40
Perşembe 12.40-13.40
Pazar 14.00-15.00 ve 15.00-16.00
4 saat ders, 12 kişilik gruplar, ders süresi 60 dk.
Yer: Beyaz Amfi (Makine Müh. A Blok park yeri yanı)
Başvuru Kültür İşleri Müdürlüğü
Tel: 2102151
Not: Gitarı olmayan kursiyerler için eğitmen tarafından sağlanacak ödünç gitar, kurs sonuna kadar öğrencide kalacaktır. (Aylık 15,00 YTL)
Ödünç Gitar için Tel: 0 532 3145249
Gitar öğretmeni Aktan Odabaşı, Trinity College of Music Gitar Bölümü diplomalıdır. TV'de solo gitarist olarak çalmış, gitar resitalleri vermiş, sayısız gitar öğrencisini eğitmiştir.

GENÇLER TÜRKİYE KÜREK ŞAMPİYONASI

ODTÜ Kürek Takımı, 21-24 Ağustos 2008 tarihleri arasında Sapanca'da düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'na katılmış ve sporcularımız aşağıdaki dereceleri elde etmiştir.
Nazlı Özgül Genç A ve B Bayanlar Tek çifte kategorileri 1.si (Milli takıma seçilmiştir.)
Mithatcan Öcal Genç A Erkekler Tek Çifte 2.si (Milli Takıma seçilmiştir.

"BİRLİKTE DERS ÇALIŞALIM" ve
"BEBEK-ÇOCUK BAKIMI" PROGRAMI

Sevgili Veliler,

Sosyal Hizmetler Ofisi tarafından yürütülen, üniversitemiz öğrencilerine geçici iş olanağı sağlayan, "birlikte ders çalışalım" ve "bebek-çocuk bakımı" programı desteklerinizle devam ediyor.
ODTÜ'lü öğrencilerimiz, hafta sonu veya hafta içi birlikte belirlenen saatlerde, her düzeyde ders verme, birlikte ödev yapma, sinemaya götürme gibi konuların yanı sıra  bebek-çocuk bakımında da sizlere yardımcı olmakta, böylece boş zamanlarını da değerlendirmektedirler.

Bu program ile; çocuklarınızı, eğitimli öğrencilere gönül rahatlığı ile bırakıp, ihtiyacı olan ODTÜ öğrencilerine maddi yönden destek olmaktasınız.

Ayrıntılı bilgi için: 2103610 -3611
 www.sho.metu.edu.tr


sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
*Dikmen A. Öveçler Ahmet Haşim Cad. 60/2, 3+1 kiler, kombili, bağımsız, tadilat geçirmiş, çok temiz, 1. kot daire 550. YTL (Öğrenciyede verilir) Tel: 0536 9874411
*Antalya Patara'da bakımlı yazlık Tel: 0532 6663592 *Orta Doğu Konutları, Güneş Apartmanı 5. kat, 2+1, Tel: 0532 6663592
*Etimesgut Bağlıca Yolu, yeni bina, kombili, 3+1, 100 m2 güney cephe, 1. kat, 350,00YTL Tel: 0532 6836556-2722785
*ODTÜ'lüden Emek Yeşiltepe Evleri 2/85 Blok, çift asansör, daima sıcak su, özel otopark. Yeni beyaz eşya ve yarı möbleli. Sadece ODTÜ'lüye  Tel: 0532 3430042
*Orta Doğu Sitesi Naz Gıda Yanı, 2+1, kombili, Beyaz eşya mevcut Tel: 0532 6455098-2865664
*Öveçler 8. Cad. Çetin Emeç'e 100 mt. Mesafe 2. kat. 3+1, yerler parke, mutfak dolabı yeni, öğrenciye verilir. Kira/ Depozit 550,00.-YTL Tel: 4413164/05377019841
*Akkent 1 Sitesi 1. Blok 36 no.lu daire 120 m2, yeni bina, havuzlu, fitnes merkezli, klima kombi bulaşık mak. fırın, çöp öğütme otomatik izleme, kap. garaj. Tel: 05325539844

SATILIK DAİRELER
* Çayyolu Başkent Üniversitesi karşısı 244 m2 arsada 180 m2 full+full kelepir villa Kısmen takas olur. Tel: 2103037-0533 3367927
*Kolej'de metro durağına 50 metre uzaklıkta, kapalı garajlı, asansörlü, kombili, 3.kat, 2+1, yerden ısıtmalı, masrafsız, yapılı, bekara-aileye-iş yerine uygun. Pazarlıksız 135.000YTL.   Tel: 0539 406 93 09
*ODTÜ'lüden Emek Yeşiltepe Evleri 2/85 Blok, çift asansör, daima sıcak su, özel otopark. Yeni beyaz eşya ve yarı möbleli. Sadece ODTÜ'lüye Tel: 0532 3430042
*ODTÜ Çamlık Sitesinde Triplex No. 52 Tel: 0538 5416236

Tüm geziler ve konut haberleri için Tel: 210 3610-3611

Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.