Yönetim Kurulu Kararları
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

2008-2009 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
AÇILIŞ TÖRENİ

Üniversitemiz 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı Açılış Töreni, 17 Eylül 2008 Çarşamba günü saat 10:00’da Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdaş Salonu’nda yapılacaktır.

Törene Üniversitemiz akademik personelinin akademik kıyafetleri ile katılmalarını rica eder, tüm ODTܒlüleri aramızda görmek umuduyla en iyi dileklerimi sunarım.

Saygılarımla.

Prof.Dr. Ahmet ACAR
Rektör

 

yönetim kurulu kararları Başa Dön

ATAMALAR

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı’na 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren Doç.Dr.Gölge Seferoğlu atandı.

 

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

DİKMEN, İ. (Doç. Dr.), BİRGÖNÜL, M.T. (Prof. Dr.), ANAC, C., TAH, J.H.M. (Prof. Dr.), AOUAD, G. (Prof. Dr.), “Learning From Risks: A Tool for Post-project Risk Assessment”, Automation in Construction, 18, pp:42-50, 2008.

SARI, R., EWING, B.T., SOYTAŞ, U.,"The Relationship Between Disaggregate Energy Consumption and Industrial Production in the United States: An ARDL Approach" Energy Economics, 30(5), 2302-2313. 2008.

DAĞ, S., İLHAN, K.A., “Mixed-Mode Fracture Analysis of Orthotropic Functionally Graded Material Coatings Using Analytical and Computational Methods,” Journal of Applied Mechanics - Transactions of the ASME, Vol. 75, Article Number: 051104, 2008.


yurtdışı görevlendirmeler Başa Dön

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Güney Özcebe, Prof.Dr.Melih Yanmaz, Prof.Dr. Halil Önder, Doç.Dr.Uğurhan Akyüz, Doç.Dr.Ahmet Yakut, Doç.Dr.Nuri Merzi, Doç.Dr.A.Burcu Altan Sakarya, Doç.Dr.Zafer Bozkuş ve Doç.Dr. Nuray Tokyay, 15-17 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen “ACE-2008 International Congress on Advances in Civil Engineering” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere KKTC’ye gideceklerdir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Vedat Doyuran ve Prof.Dr.Tamer Topal, 15-19 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen “EUROENGEO-2008 Cities and Their Underground Environment” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

Kimya Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Özdemir Doğan ve Doç.Dr.Gülsün Gökağaç, 16-20 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen “2nd EuCheMS Chemistry Congress” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gideceklerdir.

Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Eres Söylemez ve Araştırma Görevlilerinden Gökhan Kiper, 17-20 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen “2nd European Conference on Mechanism Science EUCOMES 2008” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gideceklerdir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlilerinden Prof.Dr.C.Hakan Gür, 21-24 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen “12th International Conference METAL FORMİNG 2008” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Suat Kadıoğlu, 22-25 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen “The 10th International Symposium on Multiscale, Multifunctional and Functionally Graded Materials” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Japonya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Ahmet Gök- alp, 22-26 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen “Fusion 08, International Conference on New Aspects of Heavy-ion Collisions Near the Coulomb Barrier” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Kimya Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Mahinur S.Akkaya, 23-28 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen “Plant GEM Albena 2008” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Bulgaristan’a gidecektir.

Psikoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.A.Nuray Karancı, 24-25 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen “3.Psikososyal Yardım ve Acil Durumlar” adlı kongrede sunum yapmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. A.Ünal Şorman, 28 Eylül-12 Ekim 2008 tarihleri arasında USA-Washington DC-NASA/Goddard Space Flight Center’a ziyaretçi bilim adamı olarak ABD’ye gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Pınar Akçalı, 18-21 Eylül 2008 tarihleri arasında Georgetown Üniversitesi’nde düzenlenen uluslar -arası konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Veysi İşler, 22-24 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen “CYBERWORLDS 2008” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çin’e gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Sinan Akkar, 22 Eylül-17 Ekim 2008 tarihleri arasında ders vermek üzere (ROSE School) İtalya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Şölen Balman, 22 Eylül-17 Aralık 2008 tarihleri arasında Avrupa Topluluğu projesi kapsamında çalışmalara katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.D.Burcu Erciyas, 22-26 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen “XVII International Congress of Classical Archeology” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Aysu Betin Can, 15-19 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen “23rd IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering” adlı konferansa katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Mimarlık Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Ayşe Tavukçuoğlu, 15-20 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen “11th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Şenan Ece Schmidt, 17-23 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen “IEEE Section Congress 2008” adlı toplantıya katılmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Ayça Ergun Özbolat, 18-21 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen “Central Eurasian Studies Society Ninth Annual Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Ebru Boyar, 23 Eylül 2008 tarihinde Cambridge Üniversitesi’nde bir tez jürisinde bulunmak ve aynı üniversitenin 18th Alumni Weekend etkinlikleri çerçevesinde 28 Eylül 2008 tarihinde düzenlenen “The Changing City, İstanbul at the end of the Empire” adlı sunuma konuşmacı olarak katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Aykan Erdemir, 26 Eylül-6 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen “Ortak Kullanılan İnançsal Mekanlarda Topluluklararası Anlaşmazlık ve Uzlaşma” konulu proje çerçevesinde arşiv araştırması ve veri analizi yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Modern Diller Bölümü Öğretim Görevlilerinden Serdar Yıldırım, 22-26 Eylül 2008 tarihleri arasında Eğitim Seminerine katılmak üzere Çekoslavakya’ya gidecektir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Öğretim Elemanlarından Dr.Ömür Uğur, 25 Eylül-22 Aralık 2008 tarihleri arasında Kaiserslautern Üniversitesi Matematik Bölümü ile Uygulamalı Matematik Enstitüsü arasında sürdürülen ortak araştırma faaliyetleri çerçevesinde araştırmalarını yürütmek üzere Almanya’ya gidecektir.

Kimya Bölümü Araştırma Görevlilerinden M.Seda Karayılan, 15-19 Eylül 2008 tarihleri arasında Bruker firması tarafından düzenlenen “Avance Advanced” adlı eğitime katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden Canan Çimen, 22-26 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen “”School on Mathematical Cryptology 2008” adlı konferansa katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Aksu Akçaoğlu, 24-28 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen “Contemporary Muslim Consumer Cultures” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir

 

haberlerBaşa Dön

BİLİMSEL TOPLANTILAR

18-19 Eylül 2008
Kimya Mühendisliği Bölümü'nce, Somer Lecture Series kapsamında seminerler düzenlenmiştir. Prof.Dr. John M. Prausnitz (Department of Chemical Engineering, University of California, Berkeley),  tarafından verilecek seminerler Kültür ve Kongre Merkezi A Salonu’nda saat 14.00’de başlayacaktır.

18 Eylül 2008
1.Seminer: “Chemical Engineering in the Postmodern World”

19 Eylül 2008
2.Seminer: “Thermodynamics for Biotechnology”

 

TEZ SAVUNMALARI

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Bölümü Doktora öğrencisi Selda Keskin, “Synthesis and Characterization of Copolymers of Diisocyanates and Dialcohol” konulu tezini 16 Eylül 2008 tarihinde saat 10.00’da Kimya Bölümü O-301 nolu oda’da savunacaktır.

ÖDÜL

American Helicopter Society (AHS) tarafından bu yıl 25.si düzenlenen ve bu seneki sponsorluğunu Eurocopter firmasının yapmış olduğu “25th Annual AHS/Industry Student Design Competition” Helikopter Tasarım Yarışmasında, BEST NEW ENTRANT Ödülü’nü, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Oğuz Uzol, ve Dr. İlkay Yavrucuk'un danışmanlığını yaptığı, "ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Helikopter Tasarım Ekibi" kazanmıştır.

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU YABANCI DİL SERTİFİKA PROGRAMI

Lisansüstü eğitim yapmayı amaçlayan mezunların, ÜDS ve KPDS türü sınavlara hazırlanmak isteyen akademisyenlerin ve üniversite mezunlarının kariyer amaçlı gereksinimlerini karşılamaya yönelik Akademik İngilizce ağırlıklı ODTÜ/YDYO Yabancı Dil Sertifika Programının bi-rinci dönemine ilişkin bazı ayrıntılar aşağıda sunulmuştur.

1. Dönem Kurs Süresi:
17 Eylül 2008-23 Ocak 2009

Ön Kayıt: 1-11 Eylül 2008
Yerleştirme Sınavı: 12 Eylül 2008, Cuma (Saat 11.00)
Kesin Kayıtlar 15-16 Eylül 2008

1. Dönem Kurs Ücretleri:
Günde 6 saat eğitim:   2.450,00.-YTL
Günde 5 saat eğitim:   2.150,00.-YTL
Günde 4 saat eğitim:   1.900,00.-YTL

Önemli Not: Ödeme koşulları ve diğer ayrıntılar için YDYO Temel İngilizce Bölümü Sekreterlik Ofisine (2102160) ve 1 Eylül'den itibaren Temel İngilizce Bölümü program koordinatörüne (A Binası 2. Kat; 2103960) şahsen veya telefonla başvurulması gerekmektedir.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daha önce yapmış olduğumuz duyurularda da belirtilmiş olduğu üzere, son zamanlarda, Üniversitemizin e-posta servisi tarafından geliyormuş gibi gösterilen ve kullanıcı kodu, şifre, vb. kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalar gönderilmektedir. İnternet dünyasında (Ör. bankacılık, vb. alanlarda) sıklıkla rastlanmakta olan ve ‘Phishing’ olarak adlandırılan bu tür e-postalar, bilgileri çalmayı ve kötü amaçlar için kullanmayı hedefleyen girişimlerdir.

ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, kullanıcılarından bu tür bilgileri web ya da e-posta aracılığıyla göndermesini kesinlikle istememektedir. Bu tür mesajları lütfen dikkate almayınız ve şifrenizi hiçbir durumda, sözlü veya yazılı olarak bir başkasına vermeyiniz. Şifrenizi bir başkası ile paylaştıysanız mutlaka en kısa sürede değiştiriniz.

Bu tür e-postaların bir bölümü merkezi sunucularımız üzerinde otomatik olarak filtrelenmekte ve hiçbir zaman kullanıcılarımıza ulaştırılmamaktadır. Ancak, kurumların spam filtrelerine takılmaması için kaynak ve içerikleri ‘phishing’ faaliyeti içinde olan kişilerce sürekli olarak değiştirilmekte olan bu tür e-postaların dağılımının tümüyle engellenmesi, bu çeşitlilik nedeniyle teknik olarak mümkün olamamaktadır.

 


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Barbaros Işık ve eşi Larissa Işık’ın 27 Ağustos 2008 tarihinde bebekleri olmuştur. Dila’ya uzun ömürler dileriz.


Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Orhan Yıldırım’ın babası Şükrü Yıldırım, 31 Ağustos 2008 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Türk Dili Bölümü Okutmanlarından Nevin Ünsal'ın Babası Avni Daldan, 26 Ağustos 2008 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

 

ODTÜ'DE SİNEMA

YALNIZ KALPLER
12-18 EYLÜL-19.45

ANNEMİN YENİ SEVGİLİSİ
19-25 EYLÜL-19.45

SENDEN BAŞKA
5-9 EKİM-19.30

O...ÇOCUKLARI
10-16 EKİM

 

KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
EKİM 2008 ETKİNLİKLERİ

20 Eylül 2008
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü "50. Yıl Konseri"
Kemal Kurdaş Salonu / Saat : 20:00

24 Eylül 2008
ODTÜ 2008 - 2009 Akademik Yıl Açılış Konseri
"Doğudan Batıya, Geçmişten Geleceğe Dokunuşlar Konseri" Tahir Aydoğdu
Kemal Kurdaş Salonu / Saat : 20:30

6-11 Ekim 2008
Makedon Mimarisi Sergisi:  Zaman ve Ölçü
Doğrultusunda
Kümbet

6-22 Ekim 2008
Halı ve Kilim Sergisi
Faculty Club Koridoru

7-20 Ekim 2008
Ayten KÖSE Resim Sergisi
Sergi Salonu

9-21 Ekim 2008
Letonya Büyükelçiliği Fotoğraf Sergisi
Kümbetsosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL TESİSLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi’ne ait Didim yerleşkesinde bulunan Sosyal Tesis yaz dönemi için tüm kamu personeline açılmıştır. Tesisle ilgili detaylı bilgiye http://didimmyo.adu.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. Tel: 0(256) 214 66 89 – 91 Fax: 0(256) 214 66 87

DALYAN’DA..
Cennet Dalyan’da Havuzlu Villalar!... Farklı fiyat ve kapasitedeki havuzlu villalarımızda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız.Eylül, Ekim, Kasım aylarında ODTÜ öğrenci, personel ve mezunlarına sitedeki fiyatlardan %20 indirim uygulanacaktır. Caunos Turizm
Tel: 0 252 2845439 – 0 252 2845453 Gsm: 0 534 2071789 www.turkishholiday.net

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
*Dikmen Aşağı Öveçler Ahmet Haşim Cad. 60/2, 3+1+kiler, kombili, bağımsız, tadilat geçirmiş çok temiz 1. kot daire. 550,00 YTL. (Öğrenciye de verilir)
Tel: 0 536 987 44 11
*Etimesgut Bağlıca Yolu, yeni bina, kombili, 3+1, 100 m2, güney cephe, 1. kat, 350,00YTL . Tel: 272 27 85 / 0532 683 65 56
*Orta Doğu Sitesi, Naz Gıda yanı, 2+1, kombili. Buzdolabı, fırın-ocak ve diğer beyaz eşya mevcut. Tel: 0532 645 50 98 / 286 56 64
*Öveçler 8. Cadde, Çetin Emeç’e 100 metre mesafede, 2. kotta, 3+1, yerler parke, mutfak dolabı yeni, öğrenciye verilir. Kira/Depozit: 550,00YTL. Tel: 441 31 64 / 0537 701 98 41
*Akkent 1 Sitesi, 1. Blok, 36 nolu daire, 120 m2, yeni bina, havuzlu fitness merkezi, klima, kombi, bulaşık makinesi, fırın, çöp öğütme, otomatik izleme, kapalı garaj. Tel: 0532 553 98 44
*Orta Doğu Çamlık Sitesi No: 121 Tel: 210 23 70 / 0533 514 37 72
*Elvankent’te, yeni 3+1, kombili, 98 m2, yüksek giriş, ıslak zeminler fayans, oda, salon halıfleks, site yeni boyalı temiz. Fiyat: 350.00 YTL. Tel.: 0536 446 12 13 (Ahmet Başer)


SATILIK DAİRELER
*İhtiyaçtan, kelepir; Kolej’de metro durağına 50 metre uzaklıkta, kapalı garajlı, asansörlü, kombili, 3.kat, 2+1, yerden ısıtmalı, masrafsız, yapılı, bekara-aileye-iş yerine uygun. Pazarlıksız 135.000YTL. Tel: 0539 406 93 09
*ODTÜ Çamlık Sitesi’nde, 52 Numaralı triplex villa. Tel: 0538 541 62 36
*Çayyolu Başkent Üniversitesi karşısı, 244 m2 arsada, 180 m2 full+ full, kelepir villa. Kısmen takas olunur. Tel: 210 30 37 / 0533 336 79 27
*Temelli Uydukent Projesi çerçevesinde S.S. Yeşil Araç Yapı Kooperatifi 258-3 Ada Parselde bulunan su basmanı bitmiş brüt 140 m2, net kullanım alanı 124 m2 olan kooperatif hissesi, 13,500 YTL. Tel: 210 51 27 / 0536 371 99 66
*Gölbaşı, Haymana Yolu, Patalya Oteli’nin karşısında imarlı villa arsası. Tel: 210 22 55 / 0532 254 26 24
*Sahibinden Acele…Cebeci’de, 2+1, 80 m2, masrafsız, içi yapılı otomobil ile takas edilebilir. Tel: 0505 526 31 27

Tüm geziler ve konut haberleri için Tel: 210 3610-3611

Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.