Yönetim Kurulu Kararları
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Değerli Mensupları,
Sevgili Öğrenciler ve Mezunlarımız,

 Sağlık ve mutluluk dileklerimle Bayramınızı kutlar,
sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof.Dr. Ahmet ACAR
Rektör

 

yönetim kurulu kararları Başa Dön

ATAMALAR

Merkezi Laboratuvar Müdürlüğü'ne 6 Ağustos 2008 tarihinden itibaren Prof.Dr. Hayrettin Yücel atandı.

Ar-Ge Eğitim ve Ölçme Merkezi Müdür Yardımcılığı'na 3 Eylül 2008 tarihinden itibaren Doç.Dr.Necati Özkan atandı.

İlköğretim Bölümü Başkan Yardımcılığı'na 15 Eylül 2008 tarihinden itibaren Y.Doç.Dr. Semra Sungur atandı.

Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı' na 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren Öğr.Gör. A.Hilmi Güven yeniden atandı.

 

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

KARAKUŞ, T., İNAL Y., ÇAĞILTAY K., "A Descriptive Study of Turkish High School Students Game-Playing Characteristics and Their Considerations Concerning the Effects of Games", Computers in Human Behavior, 24 (6),2520-2529 (SSCI)

YEDİERLER, B., "Remote Ionization by a Short Pulse Laser Beam Propagating in the Atmosphere" Physics Of Plasmas 15, 073107 (2008)

GASANLY, N.M. GÖKŞEN, K.,"Journal of Physics and Chemistry of Solids" Journal of Physics and Chemistry of solids 69 (2008) 2385-2389

GASANLY N.,M. GÜLER, İ.,"Temperature-Tuned Band Gap Energy and Oscillator Parameters of TIInSeS Layered Single Crystals" Internenatiol Journal of Modern Physics B Vol.22,No.22 (2008) 3931-3939


yurtdışı görevlendirmeler Başa Dön

Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Emin Özsoy, 29 Eylül-1 Ekim  2008 tarihleri arasında düzenlenen "Third MedCLIVAR-ESF Workshop 2008" adlı toplantıya katılmak üzere Yunanistan'a gidecektir.

Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Ayşen Yılmaz, 1-4 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen CIESM "Marine Biogeochemistry" grubunun "Impact of Acidification on Biological Chemical and Physical Systems in the Mediterranean and Black Seas" adlı uluslararası çalıştaya katılmak üzere Fransa'ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden R.Bilge Uzun Özer, 2-4 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "8th Alps-Adria Psychology Conference" adlı konferansa bildiri sunmak üzere Slovenya'ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden Funda Başak Baskan, 3-5 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "Midwest Popular Culture Assosciation/Midwest American Culture Association" adlı konferansa bildiri sunmak üzere Ohio'ya gidecektir.

Kimya Bölümü Araştırma Görevlilerinden Zehra Uzunoğlu, 6-8 Ekim 2008 tarihleri arasında "Advanced NMR Methods" adlı eğitime katılmak üzere İsviçre'ye gidecektir.

Değişim Programları Ofisi Araştırma Görevlilerinden Nilay Belat, 9-12 Ekim 2008 tarihleri arasında Partner Üniversite temsilcilerinin yapacağı toplantıya katılmak üzere Rusya'ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Engin Burak Anıl, 12-19 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "ICCCBE-XII&INCITE 2008" adlı  toplantıya katılmak üzere Çin'e gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Mesude İşcan, 4-9 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "45th Congress of the European Societies of Toxicology" adlı kongreye katılmak üzere Yunanistan'a gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Ayşen Ergin, 4-15 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "EUR-OPA Major Hazards Work Shop" ve "Beach Management Principles and Practice" adlı etkinliklere katılmak üzere Malta'ya gidecektir.

Kimya Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Savaş Küçükyavuz, Prof.Dr.Metin Balcı ve Prof.Dr.Ayhan S.Demir, 5-10 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "XXII. Ulusal Kimya Kongresi"ne katılmak, Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Ufuk Bakır ise bildiri sunmak üzere  KKTC'ye gideceklerdir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. M.Talat Birgönül, 6-8 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "Meeting of the Working Party on Purchasing Power Parities for Capital Goods-Construction" adlı toplantıya katılmak üzere Lüksemburg'a gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Asuman Doğaç, 7-12 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "9th International HL7 Interoperability Conference 2008" adlı toplantıya katılmak üzere Yunanistan'a gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Faruk Polat ve Prof.Dr.İ.Hakkı Toroslu,  8-10 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "8th IEEE International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE 2008)" adlı toplantıya katılmak üzere Yunanistan'a gideceklerdir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Polat Gülkan, Prof.Dr.Haluk Sucuoğlu, Doç.Dr.Barış Binici, Doç.Dr.Ahmet Yakut, Doç.Dr. Uğurhan Akyüz, Y.Doç. Dr.Ahmet Türer, Y.Doç.Dr.Burcu Burak Canbolat, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Haluk Akgün, 12-17 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "The 14th World Conference on Earthquake Engineering" adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çin'e gideceklerdir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Murat Köksalan, 12-19 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "INFORMS Annual Meeting" adlı toplantıya katılmak üzere ABD'ye gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Özlem Aydın Çivi, 30 Eylül-4 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "COST-ASSIST IC0603" proje toplantısı ve çalıştayına katılmak üzere İrlanda'ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Ahmet Cevdet Yalçıner, "The 2nd International Round Table Dialogue on Earthquake and Tsunami Hazards in the South China Sea ant the Western Pacific Marginal Sea Regions" adlı toplantıya katılmak üzere Malezya'ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Barış Binici, 5 Ekim-31 Aralık 2008 tarihleri arasında University of Fukui'de araştırmalarda bulunmak üzere Japonya'ya gidecektir.
Mimarlık Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Aydan Balamir, 9-13 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "Holzmeister Günü" adlı toplantıya davetli olarak katılmak üzere Avusturya'ya gidecektir.

Mimarlık Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Ufuk Serin, 29 Eylül-4 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen Aesop Phd Workshop 2008'de "ICOMOS 16th General Assembly and Scientific Symposium" adlı toplantıda bildiri sunmak üzere Kanada'ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Ahmet Masum Hava, 1-12 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "IAS 2008, IEEE Industry Applications Society Annual Meeting" adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Kanada'ya gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Melin Şahin, 6-9 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "19th International Conference on Adaptive Structures and Technologies-ICAST 2008" adlı konferansa bildiri sunmak üzere İsviçre'ye gidecektir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.İlkay Ulusoy, 12-18 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "The 10th European Conference on Computer Vision" adlı konferansa katılmak üzere Fransa'ya gidecektir.

Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırma Görevlilerinden Utkan Eryılmaz, 29-30 Eylül 2008 tarihleri arasında düzenlenen "III.Avrupa Güvenlik Araştırmaları Konferansı"na sunum yapmak üzere Fransa'ya gidecektir.

Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü Araştırma Görevlilerinden Mehmet Ali Uysal, 29 Eylül-10 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "Jeune Creation, Art Contemporain" adlı sergiye katılmak ve Rektörlüğe çalışma raporu vermek üzere Fransa'ya gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Özge Yılmaz, 1-3 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "1st International Conference-Hazardous Waste Management" adlı konferansa bildiri sunmak üzere Yunanistan'a gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Halil Cesur, 1-3 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "3rd International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN)" ve "7th International Conference ‘THE' Coatings in Manufacturing 2008" adlı konferanslara bildiri sunmak üzere Yunanistan'a gidecektir.

Matematik Bölümü Araştırma Görevlilerinden Hamdullah Yücel, 1 Ekim-1 Aralık 2008 tarihleri arasında düzenlenen "Modern Optimizasyon Teorisi ve Uygulamaları" konusunda çalışmalar yapmak üzere Almanya'ya gidecektir.

İktisat Bölümü Araştırma Görevlilerinden Kahraman Kalyoncu, 1-5 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "ICABE 2008" adlı konferansa, Doç.Dr.Erkan Erdil ile birlikte yapmış olduğu ortak çalışmayı sunmak üzere Yunanistan'a gidecektir.

 

haberlerBaşa Dön

BİLİMSEL TOPLANTILAR

6 Ekim 2008/ Pazartesi
ODTÜ Medya ve Kültürel Çalışmalar Programı ve Tarih Vakfı'nca, "Tarihi İnsan Sesleriyle Ortaya Çıkarmak" konulu konuşma düzenlenmiştir. Michael Riordon'un (Kanadalı yazar, belgesel yapımcısı ve sözlü tarih sevdalısı) konuşma yapacağı program İİBF-A Binası, Çobanoğlu Salonu'nda saat 13.45'de başlayacaktır.

9 Ekim 2008 /Perşembe
Biyolojik Bilimler Bölümü'nce, "Entropy, Kaos and Evolution" konulu seminer düzenlenmiştir. Prof.Dr. Güngör Gündüz tarafından verilecek seminer, Biyolojik Bilimler Bölümü Z-07 no'lu sınıfta saat 12.40'da başlayacaktır.

10 Ekim 2008 / Cuma
Endüstri Mühendisliği Bölümü'nce, "Machine-Job Assignment Problems with Separable Convex Costs and Match-up Scheduling with Controllable Processing Times" konulu seminer düzenlenmiştir. Dr.Sinan Gürel tarafından verilecek seminer Endüstri Mühendisliği Bölümü Giriş Kat Mavi Amfi'de saat 16.00'da başlayacaktır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı'nca, "Ülkemizde Yazma Eserlerin Konservasyonu Alanında Yapılan Çalışmalar ve Sorunlar" konulu seminer düzenlenmiştir. Esra Mert (ODTÜ M.S. Arkeometri, Milli Kütüphane) tarafından verilecek seminer Cavit Erginsoy Seminer Odası'nda saat 15.40'da başlayacaktır.

 

TEZ SAVUNMALARI

Fizik Bölümü Doktora Öğrencilerinden Rengin Peköz, "Interactions of Lithium-Carbon Nanosystems: Molecular Dynamics Simulations and density Functional Theory calculations" konulu tezini 26 Eylül 2008 tarihinde saat 14.00'de Fizik Bölümü 4.kat 428 nolu oda'da savunacaktır.

Biyoteknoloji Bölümü Doktora Öğrencilerinden Gökhan Kars, "Improvement of Biohydrogen Production by Genetic Manipulations in Rhodobacter Sphaeroides O.U.001" konulu tezini 8 Ekim 2008 tarihinde saat 14.00'da Biyolojik Bilimler Bölümü Toplantı Odası (Z15)'de savunacaktır.


SU ANALİZİ

Isı-Su İşletme Müdürlüğü tarafından 9 Eylül 2008 tarihinde Üniversitemiz Çevre Mühendisliği Bölümü'ne teslim edilen su örnekleriile yapılan analiz/ler neticesinde elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir.

 

 

Ölçüm Sonucu

Kullanılan Metot

Parametre

Birim

Kreş

Kaf.

2.Yurt

5.Yurt

Eymir Çıkışı

T.Koliform

/100 ml

0

0

0

0

0

Membran filtre, SM 9222 B:2005

Standart Toplam Koliform Membran Filtre Prosedürü)


ODTÜ DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
RV BİLİM 2 SESAME Projesi için yine demir aldı

İlki Mart-Mayıs 2008'de aynı anda denize açılan 10 farklı ülkeden araştırma gemisinin katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve SESAME (Güney Avrupa Denizleri Ekosistem Değişimlerinin Değerlendirilmesi ve Modellenmesi) projesinin ikinci büyük deniz seferini gerçekleştirmek için üniversitemizin RV Bilim 2 araştırma gemisi 15 Eylül 2008 tarihinde bağlı bulunduğu Tırtar limanından demir almıştır. Akdeniz-Karadeniz ülkelerinden toplam 48 büyük Oşinografi Enstitüsü ile birlikte yürütülen ve dört yıl boyunca sürecek olan proje kapsamında Akdeniz ve Karadeniz'deki mevcut ve iklim değişimi koşullarındaki ekosistem davranışlarının incelenmesi, gelecekteki durumlarının öngörülebilmesi, balıkçılık, turizm, ve ekosistem kararlılığı gibi, büyük toplumsal değer taşiyan mal ve hizmetlerin nasıl etkileneceğinin ortaya konulabilmesi hedeflenmektedir. Projede Akdeniz ve Karadeniz'deki geçmis 50 yıllık değişimi ile ilerideki 50 yıllık olası değişimleri, bunların sosyo-ekonomik sonuçları, gözlem ve öngörüler düzleminde sorgulanacaktır.

Akdeniz, Ege, Marmara Karadeniz'i kapsayacak olan seferde yedisi yabancı olmak üzere toplam 20 bilimadamı görev alacaktır. Bilim gemisi araştırma boyunca RV Mare Nigrum (Romanya), RV Shiqmona (Israil), RV Akvanavt (Rusya), RV Akademik (Bulgaristan) gemileri ile buluşacak ve ortak istasyonlarda karşilaştırmalı ölçümler yapacaktır.

1 24 Ekim 2008 tarihine kadar sürecek olan seferin internetten izlenebilmesi için Deniz Bilimleri Enstitüsünün web sayfası ya da http://144.122.146.197/SESAME/index.asp adresini  ziyaret edilebilir.


KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

KLASİK-FLAMENKO-POP VE ELEKTRO GİTAR KURSU
ODTÜ Öğrenci, Personel ve Personel çocukları için Klasik-Flamenko-Pop ve Elektro Gitar kurslarına yeni kayıtlar devam etmektedir. Ders ücreti kişi başı aylık 50,00 YTL. olup ücretin 15,00 YTL.'lik kısmı Burs Fonu'na aktarılacaktır.
Kurs Gün ve Saatleri
Salı                         11.00-12.00
Cuma                     16.00-17.00
Pazar                      14.00-16.00
4 saat ders, 12 kişilik gruplar, ders süresi 60 dk.
Yer:        Beyaz Amfi (Makine Mühendisliği A Blok Park Yeri Yanı)
Başvuru                : Kültür İşleri Müdürlüğü
Tel                         : 210 21 51
Not: Gitarı olmayan kursiyerler için eğitmen tarafından sağlanacak ödünç gitar,  kurs sonuna kadar öğrencide kalacaktır. (Aylık 15 YTL)
Ödünç gitar için  tel : 0532 314 52 49
Gitar öğretmeni Aktan ODABAŞI , Trinity College of Music gitar bölümü diplomalıdır. TV'de solo gitarist olarak çalmış,gitar resitalleri vermiş, sayısız gitar öğrencisini  eğitmiştir.

ODTÜ'DE SİNEMA

SENDEN BAŞKA
5-9 EKİM-19.30

O...ÇOCUKLARI
10-16 EKİM

Yer: Üçlü Amfi
Bilgi İçin Tel : 3271


KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
EKİM 2008 ETKİNLİKLERİ

6-11 Ekim 2008
Makedon Mimarisi Sergisi: Zaman ve Ölçü
Doğrultusunda
Kümbet

7-20 Ekim 2008
Ayten KÖSE Resim Sergisi
Sergi Salonu

9-21 Ekim 2008
Letonya Büyükelçiliği Fotoğraf Sergisi
Kümbet

Bilgi için; 2104151

 


-Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Tuba Okutucu Özyurt ve eşi Ercüment Özyurt'un 15 Eylül 2008 tarihinde bebekleri olmuştur. Ozan Mert'e uzun ömürler dileriz.


-Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü Başkan Yardımcısı. Ödül Işıtman'ın babası Dr.Doğan Işıtman, 15 Eylül 2008 tarihinde  vefat etmiştir. Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

- BAP Koordinatörlüğü personeli Ümit Eroğlu'nun babası Sabit Eroğlu, 7 Eylül 2008 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.


sosyal hizmetler müdürlüğü Başa Dön

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ
Adnan Menderes Üniversitesi'ne ait Didim yerleşkesinde bulunan Sosyal Tesis yaz dönemi için tüm kamu personeline açılmıştır. Tesisle ilgili detaylı bilgiye http://didimmyo.adu.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. Tel: 0(256) 214 66 89 – 91 Fax: 0(256) 214 66 87

DALYAN'DA..
Cennet Dalyan'da Havuzlu Villalar!... Farklı fiyat ve kapasitedeki havuzlu villalarımızda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız.Eylül, Ekim, Kasım aylarında ODTÜ öğrenci, personel ve mezunlarına sitedeki fiyatlardan %20 indirim uygulanacaktır. Caunos Turizm
Tel: 0 252 2845439 – 0 252 2845453 Gsm: 0 534 2071789 www.turkishholiday.net

Ilgaz Mountain Resort…
Şehir gürültüsünden uzakta yemyeşil bir doğada, kuş cıvıltıları arasında ve eşsiz bir manzarada, dinlenmenin, eğlenmenin ve spor yapmanın keyfini çıkarabileceğiniz, 1. sınıf tatil köyü  Ilgaz Mountain Resort'ta; isterseniz devre tatil sahibi olabilir, isterseniz maliyet fiyatına düzenlenen bir gece konaklamalı paket programlara ya da tesisi tanımanız için düzenlenen günübirlik turlara katılabilirsiniz. Devre tatile üye olanlara tur ücreti iade edilecektir. Ilgaz Mountain Resort, RCI (Resort Condominiums İnternational) üyesidir. Değişim hakkınızı kullanarak, her yıl başka bir ülkede tatilinizi geçirebilirsiniz.ODTÜ mezun ve mensuplarına, devre tatil fiyatları üzerinden %6 indirim uygulanacaktır.
Ayrıntılı bilgi için:
www.ilgazmountain.com mehmetgunisik@hotmail.com
Cep: 0544 302 09 23 Yağız Turizm Ofisi: 425 27 03


KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
*Öveçler 8. Cadde, Çetin Emeç'e 100 metre mesafede, 2. kotta, 3+1, yerler parke, mutfak dolabı   yeni, öğrenciye verilir. Kira / Depozit: 550,00YTL. Tel: 441 31 64 / 0537 701 98 41
*Orta Doğu Çamlık Sitesi No: 121 Tel: 210 23 70 / 0533 514 37 72
*Dikmen Öveçler 2. Cadde 162. Sokak'ta, 3+1, 1. kat, kombili 575,00 YTL. (Öğrenciye de verilir) Tel: 0532 717 59 05
*Gaziosmanpaşa'da, 1+1, küçük daire. 550,00 YTL. Tel: 467 81 74 / 0535 296 71 81
*Refik Belendir Sokak'ta, ODTÜ-Ayrancı dolmuşunun son durağına 3 dakika yürüme mesafesinde, 1+1, eşyalı, merkezi ısıtmalı. Tel: 0535 623 06 70
*Elvankent'te, yeni  3+1, kombili, 98 m2, yüksek giriş, ıslak zeminler fayans, oda, salon halıfleks, site yeni boyalı temiz. Fiyat: 350.00 YTL. Tel.: 0536 446 12 13 (Ahmet Başer)
*Çiğdem Mah.Karakusunlar 5.kat,4+1,manzaralı Tel.: 2104060
*3+1, Ümitköy Sitesi, Tel.: 2102140

SATILIK DAİRELER
*Çayyolu Yenikent'te 244 m2, arsalı 180 m2 ful yapılı kullanılmamış kelepir villa. 275.000 YTL. Kısmen takas olunur. Tel: 0533 336 79 27 / 210 30 37
*ODTÜ Çamlık Sitesi'nde, 52 Numaralı triplex villa. Tel: 0538 541 62 36
*Temelli Uydukent Projesi çerçevesinde S.S. Yeşil Araç Yapı Kooperatifi 258-3 Ada Parselde bulunan su batmanı bitmiş brüt 140 m2, net kullanım alanı 124 m2 olan kooperatif hissesi, 13,500 YTL. Tel: 210 51 27 / 0536 371 99 66
*Gölbaşı,  Haymana Yolu, Patalya Oteli'nin karşısında imarlı villa arsası.   Tel: 210 22 55 / 0532 254 26 24
*Sahibinden Acele…Cebeci'de, 2+1, 80 m2, masrafsız, içi yapılı otomobil ile takas edilebilir. Tel: 0505 526 31 27
*Gölbaşı'nda 700 m2, % 30 emsalli eğitimcilere, iş ve arkadaş gruplarına satılık 28 adet villa parseli. Tek tek veya toplu olarak da satılabilir. Tel: 484 17 89 / 0532 761 47 86
*3+1, Etlik Yayla Mah.Yeni bina,full yapılı. Tel.: 537 587 29 53

Tüm geziler ve konut haberleri için Tel: 210 3610-3611

TELEFON İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ODTU Telefon İşletme Müdürlüğü'nün web sayfasında (http://telmd.odtu.edu.tr) Üniversitemizin telefon rehberi yer almaktadır. Rehberde ad-soyad-bölüm sıralı listelere ulaşmak mümkün olduğu gibi ad-soyad-telefon numarasına  göre sorgulama da yapılabilmektedir. Ayrıca aynı sayfada, telefon görüşmelerinizin ayrıntılı dökümlerini de almak mümkün olmaktadır.


BİLİM VE TEKNOLOJİ MÜZESİ

Üniversitemiz Toplum ve Bilim Merkezibünyesinde bulunan Bilim ve Teknoloji Müzesi hafta içi 08.30-17.00 ve her ayın ilk Cumartesi günü 11.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.


"BİRLİKTE DERS ÇALIŞALIM" ve
"BEBEK-ÇOCUK BAKIMI" PROGRAMI

Sevgili Veliler,

Sosyal Hizmetler Ofisi tarafından yürütülen, üniversitemiz öğrencilerine geçici iş olanağı sağlayan, "birlikte ders çalışalım" ve "bebek-çocuk bakımı" programı desteklerinizle devam ediyor.

ODTÜ'lü öğrencilerimiz, hafta sonu veya hafta içi birlikte belirlenen saatlerde, her düzeyde ders verme, birlikte ödev yapma, sinemaya götürme gibi konuların yanı sıra  bebek-çocuk bakımında da sizlere yardımcı olmakta, böylece boş zamanlarını da değerlendirmektedirler.

Bu program ile; çocuklarınızı, eğitimli öğrencilere gönül rahatlığı ile bırakıp, ihtiyacı olan ODTÜ öğrencilerine maddi yönden destek olmaktasınız.

Ayrıntılı bilgi için: 2103610 -3611
www.sho.metu.edu.tr


HALK OYUNLARINA YENİ ÜYELER...

Üniversitemiz Personeli Halk Oyunları 2008 yılı yeni üye kayıtları 06-Ekim -23 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuruda bulunmak isteyen üniversitemiz personeli, Suna Gül Tel:3481 e-posta  sunagu@metu.edu.tr ve Sevil Dündar Tel: 2006 e-posta sevilt@metu.edu.tr   dan bilgi alabilirler.

Çalışılacak Yöreler: Artvin, Bayburt
Çalışma Yeri: ODTÜKENT Spor Merkezi
(Teknokent yanı)
Çalışma Gün ve Saati: 10 Ekim Cuma, 18:00 - 20:00Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.