Yönetim Kurulu Kararları
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yönetim kurulu kararları Başa Dön

ATAMALAR

İktisat Bölümü Başkanlığı'na 15 Ekim 2008 tarihinden itibaren Prof.Dr.Erol Taymaz atandı.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanlığı'na 13 Ekim 2008 tarihinden itibaren Prof.Dr.Zeki Çamur atandı.

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılıkları'na 6 Ekim 2008 tarihinden itibaren Doç.Dr.F.Ali Doğru ve Y.Doç.Dr. Tolga Can atanmışlardır.

 

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

FELLAH, M.F. (Araş.Gör.), ONAL, I. (Prof.Dr.), "N2O Decomposition on Fe-and Co-ZSM-5: A Density Functional Study", Catalysis Today, 137, 410-417.

OĞURTANI, T. O., Akyıldız,O. Morphological Evolution Of Intragranular Void By Surface Drift-Diffusion Driven by the Capillary, Electromigration and-Stress Gradient Generated by the Steady State Heat flow in Encapsulated Metallic Films: Special Reference to Flip Chip SolderJoints: Theory (Part I) J. Appl. Phys., 104, 023521 (2008).

OĞURTANI, T. O., AKYILDIZ,O., Morphological Evolution of Intragranular Void by Surface Drift-diffusion Driven by the Capillary, Electromigration andThermal-Stress Gradient Generated by the Steady State Heat flow in Encapsulated Metallic Films: Special Reference to Flip Chip Solder Joints: APPLICATIONS (Part II) J. Appl. Phys., 104, 023522 (2008).

TOPCU, A. (Dr.), UBUZ, B. (Doç.Dr.), "Effects of the Asynchronous Web-Based Course: Preservice Teachers' Achievement, Metacognition, and Attitudes Towards the Course". Educational Technology& Society. 11 (3), 181-197 (2008). (SSCI)

TOPCU, A. (Dr.), UBUZ, B. (Doç.Dr.), "The Effects of the Metacognitive Knowledge on the Pre Teachers Participation in the Asynchronous Online Forum", Educational Technology & Society. 11 (3), 1-12 (2008). (SSCI)


yurtdışı görevlendirmeler Başa Dön

Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Celal Karpuz, 20-22 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "17th International Symposium on Mine Planning& Equipment Selection-MPES 2008" adlı sempozyumda oturum başkanlığı yapmak ve bildiri sunmak, Öğretim Görevlilerinden Dr.Nuray Demirel  bildiri sunmak üzere Çin'e gideceklerdir.

Deniz Bilimleri Enstitüsü Fiziksel Oşinografi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Emin Özsoy 20-22 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "WP4-6 Meeting" ve "Steering Committee" adlı toplantılara davetli olarak katılmak üzere Belçika'ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Haluk Sucuoğlu, 20 Ekim-14 Kasım 2008 tarihleri arasında İtalya-Centre for Post-Graduate Training and Engineering Seismology (ROSE School) davetlisi olarak lisansüstü ders verme ve araştırmalara katılmak üzere İtalya'ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Asuman Doğaç, Doç.Dr. Ferda Nur Alpaslan ve Doç.Dr.Nihan Çiçekli,  22-24 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "eChallenges 2008" adlı konferansa bildiri sunmak üzere İsveç'e gideceklerdir.

Psikoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Nuray Karancı, 24-25 Ekim 2008 tarihleri arasında Avrupa Profesyonel Psikologlar Federasyonu (EFPA) Travma ve Kriz Psikolojisi Çalışma Grubu'nun toplantısına Türk Psikologlar Derneği temsilcisi olarak katılmak üzere Yunanistan'a gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Mehmet Çalışkan, 26-29 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "37th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering (Inter-Noise 2008)" adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çin'e gidecektir.

Mimarlık Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Soofia Elias Özkan, 22-24 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "PLEA-2008 Conference "Towards Zero Energy Building" adlı toplantıya bildiri sunmak üzere İrlanda'ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.İsmail Özgür Yaman, 22-25 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "2nd EUCEET III General Assembly Warsaw" adlı toplantıya katılmak üzere Polanya'ya gidecektir.

İktisat Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Işıl Erol, 24-25 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "REIT Symposium" adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD'ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Erol Şahin, 23-27 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenlenen "Lisbon Workshop on New Challenges for Cooperative Robotics" adlı toplantıya katılmak üzere Portekiz'e gidecektir.

 

haberlerBaşa Dön

BİLİMSEL TOPLANTILAR

21 Ekim 2008 /Salı
Sağlık ve Rehberlik Merkezi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi'nce, "Yüreğimizdeki Yükler, Çocukluğumuz, Davranışlarımız, İlişkilerimiz" konulu seminer düzenlenmiştir. Uzm. Psikolog  Özcan Elçi'nin konuşmacı olarak katılacağı söyleşi KKM-F Salonu'nda saat 13.45'de başlayacaktır.

23 Ekim 2008 Perşembe
Biyolojik Bilimler Bölümü'nce, "Neural and Behavioral Bases of the Social Behavior Deficits induced by Alcohol Exposure During Development" konulu seminer düzenlenmiştir. Prof. Dr. Sandra Jean Kelly  (South Carolina Üniversitesi (ABD) Fizyoloji Bölümü) tarafından verilecek olan seminer, Biyolojik Bilimler Bölümü Z-07 no'lu sınıfta saat 12.40'da başlayacaktır.

24 Ekim 2008/Cuma
Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı'nca, "Osmanlı Hamam Yapılarının Teknolojik, Kültürel ve  Sosyal Önemi"konulu seminer düzenlenmiştir. K. Göze Akoğlu (ODTÜ, M.S. Arkeoemetri, Mimarlık Bl. Ph.D. öğrencisi) tarafından verilecek seminer Cavit Erginsoy Seminer Odası'nda saat 15.40'da başlayacaktır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü'nce, "A GIS-Based Optimization Framework for Competitive Multi-Facility Location Problem" konulu seminer düzenlenmiştir. Dr. Burçin Bozkaya tarafından verilecek seminer Endüstri Mühendisliği Bölümü Giriş Kat Mavi Amfi'de saat 16.00'da başlayacaktır.

 

TEZ SAVUNMALARI

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencilerinden İ.Aykut Erdem, "Incorporating Semantic Category Knowledge into Skeletal Shape Matchingand A Similarity-Based Approach for Shape Classification" konulu tezini 22 Ekim 2008 tarihinde saat 09.45'de A -105 salonunda savunacaktır.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doktora Öğrencisi Hilal Erkuş Öztürk "The Role of Local and Global Networking in Tourism Development" konulu tezini 6 Kasım 2008 tarihinde saat 14.00'de Dekanlık Küçük Toplantı salonunda savunacaktır.

 

ÖDÜL

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Türer, İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından 2007 Yılı Prof. Dr.Dr.hc.Önder Öztunalı Bilim Ödülünü kazanmıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

İntihal tespiti yapılmasına olanak sağlayan İnternet tabanlı Turnitin yazılım hizmetinin Üniversitemiz bünyesinde kullanımı için 2000 kullanıcılı lisansı satin alınmıştır.
Bu hizmetin öğretim üyelerimiz tarafından kullanılabilmesi için, Turnitin servisine üye olunması ve "Instructor" tanımının yapılması gerekmektedir. Turnitin yazılımını kendisi ve öğrencileri için kullanmak isteyen öğretim üyelerimizin, swadmin@metu.edu.tr adresine eposta göndermesi durumunda gerekli üyelik işlemleri Bilgi İşlem Daire Baskanlığı tarafından sağlanacaktır. Tez, kitap, akademik yayınlarda yayınlanmak üzere yazılmış makaleler, basılmaya aday çalışmalar, öğrencilerin makaleleri ve diğer yazılı çalışmalar, vb. belgelerde intihal tespitinin yapılabilmesi için, söz konusu belgelerin Turnitin yazılımına, ilgili web sitesi üzerinden aktarılması gerekmektedir. Aktarılan belgeler, Turnitin arşivlerinde yer alan mevcut belgelerle (güncel web sayfaları, elektronik veritabanlarında yer alan dergi/makaleler, elektronik kitaplar, vb.) karşılastırılmakta ve değerlendirme sonuçları bildirilmektedir. Konuyla ilgili tanıtıcı bilgilere http://www.turnitin.com/ adresinden ulaşılabilmesi mümkündür. Yazılımın kullanım adımları üyelere Turnitin servisi tarafından e-posta yoluyla bildirilmekte olup, intihal kontrolü yapılacak olan belgelerin web sitesi üzerinden yazılıma aktarılabilmesi için, gönderilen e-postada yer alan adımların uygulanması gerekmektedir. Sonuçlar "Instructor" olarak tanımlanmış kullanıcılar tarafından incelenebilecektir.


KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Avrasya Topluluğu'nca, 2008-2009 ders yılı birinci dönemi'nde 20 Ekim-26 Aralık 2008 tarihleri arasında kişi başı 50.00 YTL. ücretle "Rusça Kursu" düzenlenmiştir. Kurs katılımı 100 kişi ile sınırlandırılmıştır. Her sınıfın kontenjanı 25 kişi olup, sınıf başına toplam 40 saat ders verilecektir.

Pazartesi-Çarşamba             17.40-19.30            M-106   
Murad Muradov
Pazartesi-Çarşamba             17.40-19.30            M-08                     
Alexey Aldanarov
Salı-Perşembe                      17.40-19.30            M-08                     
Alexey Aldanarov
Salı-Cuma                             17.40-19.30            M-106                   
Murad Muradov

25 Ekim 2008
Avrupa Teknoloji Öğrencileri (BEST-Ankara) Topluluğu'nca, "Motivasyon Haftasonu" adı altında topluluk toplantısı düzenlenecektir.
Yer: MM-125        Saat: 11.00-18.00 saatleri arasında

26 Ekim 2008
Arkeoloji Topluluğu'nca, Ankara Gezisi (Ankara Kalesi, Augustus Tapınağı, Roma Hamamı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Odeon, Julien Sütunu, Frig Tümülüsü) düzenlenmiştir.
Hareket saati:      08.40
Hareket yeri:      Yurtlar Durağı

ODTÜ'DE SİNEMA

Film : AKILLI OL
Saat : 19.30

Yer: Üçlü Amfi
Bilgi İçin Tel : 3271


KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
EKİM 2008 ETKİNLİKLERİ

07-20 Ekim 2008
Ayten KÖSE Resim  Sergisi
Sergi Salonu

13-21 Ekim 2008
Letonya Büyükelçiliği Fotoğraf Sergisi (Gül EZEN)
Kümbet

27 Ekim  - 12 Kasım 2008
Halı ve Kilim Sergisi
Uçan Halı
Faculty Club

25 Ekim 2008
"Jungenç Genç Türk-Alman Filarmoni Orkestrası Konseri
Fahir ERGÜDEN, Goethe-İnstitut ve Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı işbirliği ile
Kemal Kurdaş Salonu / 20:00

27 Ekim 2008
Tango + Müzik Topluluğu Konseri
Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü
Kemal Kurdaş Salonu / 20:00

30 Ekim 2008
Yara Konseri
Türk Halk Bilimi Topluluğu
Kemal Kurdaş  Salonu / 20:00

Bilgi için; 2104151

 


EVLİLİK
Elektrik İşletme Müdürlüğü personeli Mahmut Köse ve Dilber Öztürk, 26 Ağustos 2008 tarihinde evlenmişlerdir. Genç çifte mutluluklar dileriz.


VEFAT
-Temel İngilizce Bölümü öğretim ölemanlarından Öğr.Gör.Zeynep Alganatay'ın babası Güven Büyüktuna, 13 Ekim 2008 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

-Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr.Çetin Yalçındağ, 9 Ekim 2008 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

 

sportif etkinlikler Başa Dön

Cumhuriyet Koşusu
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 85. yılı nedeniyle yapılacak Cumhuriyet Koşusuna tüm mensuplarımız davetlidir.
Not: Tüm katılımcılara Cumhuriyet Koşusu anısına tişört hediye edilecektir.
Yer: ODTÜ Stadyumu
Mesafe: 4,6km (Yerleşkemiz alanı)
Tarih: 26 Ekim 2008 Pazar saat 11.30
Kayıtlar: Saat 11.00'den itibaren alınacaktır.

Yarışma Kategorileri:

Bayanlar
15 yaş altı
15-25 yaş
26-35 yaş
36-45 yaş
46-55 yaş
56-60 yaş
61 yaş ve üstü

Erkekler
15 yaş altı
15-25 yaş
26-35 yaş
36-45 yaş
46-55 yaş
56-60 yaş
61 yaş ve üstü


sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

DALYAN'DA..
Cennet Dalyan'da Havuzlu Villalar!... Farklı fiyat ve kapasitedeki havuzlu villalarımızda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız.Eylül, Ekim, Kasım aylarında ODTÜ öğrenci, personel ve mezunlarına sitedeki fiyatlardan %20 indirim uygulanacaktır. Caunos Turizm
Tel: 0 252 2845439 – 0 252 2845453 Gsm: 0 534 2071789 www.turkishholiday.net

ÇANAKKALE (TRUVA-ASSOS)
1-2 Kasım 2008 (1 gece-2 gün) Ücret: 140 YTL
Hareket Tarihi ve Saati: 31 Ekim 2008 /Cuma,Saat 22.00
Son Başvuru Tarihi: 23 Ekim 2008/Perşembe
Ücrete Dahil HizmetlerLüks Otobüsle Ulaşım, Yol İkramları, 1 Gece Akçay Hotel And Resort'ta (4****) Konaklama Açık Büfe Kahvaltı ve Akşam Yemeği, İlk Gün Kumanya Kahvaltı, Feribot Geçiş Ücretleri, Çevre Gezileri, Profesyonel Rehberlik Hizmetleri.
Gezilecek Yerler: Çanakkale Şehir Turu (Nusret Mayın Gemisi, Çimenlik Kalesi, Aynalı Çarşı, Saat Kulesi), Truva Atı ve Troya Antik Kenti, Assos (Behramkale Köyü ve Antik Kent), Tahtakuşlar Etnoğrafya Müzesi, Küçükkuyu Zeytinyağı Müzesi, Zeus Tapınağı, Adatepe Köyü, Gelibolu Yarımadası, Eceabat, Kilitbahir Kalesi ve Tabyaları, Seyit Onbaşı Anıtı ve Sargı Yeri, Yahya Çavuş, Kabatepe Tanıtım Yeri, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı, Kemal Yeri ve Siperler, Şehitler Abidesi.

İSTANBUL—SALVADOR DALİ SERGİSİ
15-16 Kasım 2008 (1 gece-2 gün) Ücret:145 YTL
Ücrete Dahil Hizmetler: Lüks otobüsle ulaşım, yol ikramları, 1 Gece 3* otelde konaklama, 2 kahvaltı, 1 akşam yemeği, 1 öğle yemeği (Balık-Ekmek-İçecek), boğazda tekne turu, şehir içi ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri.
Gezilecek Yerler: Salvador Dali Sergisi, Emirgan, Boğaz Turu, Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi, Hipodrum Meydanı, Dikilitaş, Çemberlitaş, Alman Çeşmesi, Yılanlı Sütun, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı, Kapalı Çarşı ve çevresi.
Hareket Tarihi ve Saati: 14 Kasım Cuma, Saat 24.00
Son Başvuru Tarihi:  5 Kasım  Çarşamba

Ilgaz Mountain Resort…
Şehir gürültüsünden uzakta yemyeşil bir doğada, kuş cıvıltıları arasında ve eşsiz bir manzarada, dinlenmenin, eğlenmenin ve spor yapmanın keyfini çıkarabileceğiniz, 1. sınıf tatil köyü  Ilgaz Mountain Resort'ta; isterseniz devre tatil sahibi olabilir, isterseniz maliyet fiyatına düzenlenen bir gece konaklamalı paket programlara ya da tesisi tanımanız için düzenlenen günübirlik turlara katılabilirsiniz. Devre tatile üye olanlara tur ücreti iade edilecektir. Ilgaz Mountain Resort, RCI (Resort Condominiums İnternational) üyesidir. Değişim hakkınızı kullanarak, her yıl başka bir ülkede tatilinizi geçirebilirsiniz.ODTÜ mezun ve mensuplarına, devre tatil fiyatları üzerinden %6 indirim uygulanacaktır.
Ayrıntılı bilgi için:
www.ilgazmountain.com mehmetgunisik@hotmail.com
Cep: 0544 302 09 23 Yağız Turizm Ofisi: 425 27 03

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
*Çankaya Alper Sokak' da, 3+1, Hoşdere Caddesi'ne yakın. Tel: 0555 236 08 99
*ODTÜ Çamlık Sitesi, No:133 Tel: 210 24 15
*Öveçler, 4. Cadde girişi, Çetin Emeç Caddesi'ne 5 dakika yürüme mesafesinde, 1+1, Tel: 472 79 18
*Çayyolu, Mesa Koru Sitesi karşısı, Doğa Sitesi No: 41, 3+1, dubleks ev.   Tel: 210 56 17 / 0536 441 95 96
*Çiğdem Mah.Karakusunlar,4+1, manzaralı. Tel.:2104060-05052730675

SATILIK DAİRELER
*ODTÜ Çamlık Sitesi'nde, 52 Numaralı triplex villa. Tel: 0538 541 62 36
*Gölbaşı,  Haymana Yolu, Patalya Oteli'nin karşısında imarlı villa arsası.   Tel: 210 22 55 / 0532 254 26 24
*Yüzüncüyıl, Karakusunlar, Ortadoğu Sitesi'nde, 5.Katta, 3+1, kombili ve bakımlı.  Tel: 284 53 43 / 0532 678 98 09
*Bolu, Mengen, Akören Köyü, 2087 m2, %5 imar izinli, yola yakın, manzaralı arsa. Tel:2105198 / 0533 323 76 58
*Sincan, Pınarbaşı Mahallesi, Çamlı Güney Yapı Kooperatifi, 115 m2, 3+1, kombili, oturuma hazır, 45.000 YTL. Tel: 0533 775 21 87 / 210 35 54
*Cebeci'de acilen 2+1, 80 m2, yapılı, masrafsız, otomobil ile takas edilebilir. Tel: 0505 526 31 27
*Çankaya , Hilal Mahallesi, 72. Sokak' da, Turan Güneş Bulvarı'na yakın, sahibinden, yeni dubleks daire, 5+1, çift banyolu, kapalı otoparklı, asansörlü. Tel: 0532 241 81 07
*Emek, Bosna Hersek Caddesi, eski 90.Sk. Kırlangıç Evleri F7, 3+1, asansörlü, merkezi sistem ısınma, 3. kat. Tel: 0555 475 14 25
*3+1, Etlik Yayla Mah.Yeni bina,full yapılı. Tel.: 537 587 29 53

Tüm geziler ve konut haberleri için Tel: 210 3610-3611

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
NEW ARRIVALS

ODTÜ Kütüphanesine yeni gelen kitapların listesi aylık olarak WEB sayfamızda New Arrivals başlığı altında yayınlanmaktadır.
Kütüphaneye alınmasını istediğiniz kitaplar için http://library.metu.edu.tr/acquire sayfasını ziyaret ediniz.


Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.