Atamalar
Yönetim Kurulu Kararları
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

Değerli Mensuplarımız, Öğrencilerimiz ve Mezunlarımız,

Eğitim ve araştırma faaliyetlerimiz açısından yoğun ve verimli bir yılı daha geride bırakırken, 2008 yılı boyunca Üniversitemizin başarısı için inanç, güven ve özveriyle çalışan tüm ODTܒlülere teşekkür eder, 2009 yılında sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim. 

Üniversitemizin 2008 yılında eğitim, araştırma ve toplumsal sorumluluk alanlarında yaşadığı bazı gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum:

ÖSYM 2008 Sınav sonuçları, Üniversitemizin, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da, ülkemizin öncelikle tercih edilen bir üniversitesi olduğunu göstermiştir. Sayısal-2 puan türünde Türkiye’de ilk 50’ye giren öğrencilerin 13’ü; ilk 100’e giren öğrencilerin 17’si üniversitemizi tercih etmiş ve ODTÜ, tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında, en çok tercih edilen üniversite olmayı sürdürmüştür. Bu başarıyı tüm puan türlerindeki üst yüzdelik dilimlerde de gösteren Üniversitemiz, Türkiye’nin en başarılı öğrencilerini cezbetmeye devam etmektedir.

Bu yıl tüm üniversitelerle birlikte, ODTÜ lisans programlarının kontenjanları da, kalite konusundaki endişelere karşın, Yükseköğretim Kurulu tarafından artırılmıştır. Üniversitemize yansıyan artış %9’luk olmuş ve 2008 – 2009 ders yılında öğrenci sayımız 21.858’e ulaşmıştır. Bu öğrencilerimizden 15.425’i (%70,6) lisans, 4.067’si (%18,6) yüksek lisans, 2.366’sı (%10,8) ise doktora öğrencisidir.

Üniversitemiz 2008 yılı içinde 2.555 lisans, 1.001 yüksek lisans ve 194 doktora mezunu vermiştir. 2007-2008 öğretim yılında, 124 öğrencimiz yandal programlarından, 23 öğrencimiz ise çift anadal programlarından mezun olmuştur.

2006 yılında eğitim ve öğretime başlayan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusumuz, 2008 yılında mezun ettiği 15 öğrenci ile birlikte toplam mezun sayısını 18’e yükseltmiştir. Bu akademik yılda Kampus’ta eğitim gören öğrenci sayısı 1.300’e ulaşmıştır. ODTÜ Kıbrıs Mühendislik Programları Laboratuvar Binaları bu yıl içinde tamamlanmış ve öğretime açılmıştır. EBİ Öğrenci Yurdu da 140 kişilik kapasiteyle bu yıl Kıbrıs Kampusu’nda hizmete girmiş ve 676 kişilik kapasiteye sahip yurt kompleksinin inşaatına başlanmıştır.

Mimarlık ve Endüstriyel Tasarım bölümlerimizin TUDelft Üniversitesi ve Endüstri Mühendisliği Bölümümüzün Eindhoven Üniversitesiyle geliştirdikleri ortak lisans programları ilk defa bu yıl öğrenci almaya başlamıştır. İnşaat Mühendisliği Bölümümüz, Carnegie Mellon Üniversitesi ile ortak doktora diploma programı açmıştır.

Ülkemizin hergün artan öğretim üyesi açığını kapatmak amacıyla 2001 yılında başlattığımız Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na, Ekim 2008 itibarıyla toplam 565 öğrenci kayıtlıdır. Bugüne kadar ÖYP kapsamında 63 öğrenci doktora derecesini alarak kendi üniversitelerinin öğretim kadrolarında çalışmaya başlamıştır. 2008 yılı bütçe tahsisatı 4 milyon YTL olan ÖYP Programına, 2009 yılı bütçe teklifinde 6,5 milyon YTL ödenek ayrılmıştır.

2008 yılında, Erasmus ve diğer değişim programlarından Kampusumuza 235 öğrenci gelmiş, 246 öğrencimiz ise yine aynı kapsamda yurtdışına gitmiştir.

Öğrencilerimize sağlanan burslar, öğrencilerimizin akademik başarıları ile kişisel-sosyal gelişimlerinde önemli rol  oynamaktadır. 2008 – 2009 ders yılında farklı kaynaklardan öğrencilerimize sağlanan bursların toplam değeri 1,7 milyon YTL olacaktır. Üniversitemiz 249’u yeni olmak üzere 972 öğrenciye yurt bursu ve 353’ü yeni olmak üzere toplam 1.333 öğrenciye yemek bursu vermektedir. Türk Eğitim Vakfı ile ODTÜ öğrencilerinin desteklenmesi amacıyla bir burs fonu oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız sürmektedir. Oluşturulacak fonun anaparasıyla değil, gelirleriyle ODTÜ öğrencilerine burs verilmesi ve burs dağılımının ODTÜ tarafından belirlenmesi öngörülmektedir.

Öğrencilerimizin Kampus yaşamına uyumlarını, akademik başarılarını ve kişisel-sosyal gelişimlerini desteklemek üzere, “ODTÜ Stratejik Planı 2005 – 2010”da yer alan, “Öğrenci ve Öğrenim Destekleme Merkezi”ni kurma çalışmaları başlatılmıştır. 

Üniversitemiz son dönemde araştırma-yayın faaliyetleri açısından önemli başarılar elde etmiştir. ISI atıf indekslerine giren dergilerde yayımlanan ODTÜ adresli kişi başına makale sayısı 2007 sonunda 1,14’e ulaşmıştır.

2008 yılı araştırma projeleri açısından da yoğun bir dönem olmuştur. Bu yıl, proje bütçesi toplam 28,5 milyon YTL olan 51 adet TÜBİTAK projesi ile toplam bütçesi 3,2 milyon YTL olan 245 adet BAP projesi yürütülmüştür. 2008 yılında desteklenmeye başlayan 13 adet DPT projesinin toplam bütçesi 16 milyon YTL olup, 21,5 milyon YTL’lik 8 adet yeni projemiz de 2009 yılında desteklenmek üzere DPT tarafından kabul edilmiştir. 2004 – 2007 yılları arasında, büyük çoğunluğu AB projesi olan ve bütçe toplamı 9 milyon Euro’luk 64 uluslararası proje tamamlanmıştır. 2008 yılı içinde süren 66 uluslararası projede Üniversitemizin toplam bütçesi ise yaklaşık 5,5 milyon Euro’dur.

ODTܒde mikroelektromekanik sistemleri ile ilgili çalışmaları yürütmek  amacı ile oluşturulan ODTÜ MEMS Merkezi bu alanda Türkiye’nin rekabet gücünü ve üniversite-sanayi işbirliğini artırmayı hedeflemektedir. Güneş enerjisinden yararlanmaya yönelik teknolojileri geliştirecek ve temel-uygulamalı araştırma-geliştirme ve eğitim çalışmalarını yürütecek bir merkezin (GÜNAM) kurulması amacıyla 2009 DPT bütçesine 4,9 milyon YTL ödenek konulması sağlanmıştır.

Üniversitemizin bu yıl Çin Hükümeti ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde, Türkiye’de açılan ilk Çin Merkezi olan “ODTÜ Konfüçyus Merkezi”nin kuruluş çalışmaları başlatılmıştır. Çince dil kursları ve Çin toplumu-kültürü hakkında dersler sunacak merkezin her düzeyde bilimsel ve akademik işbirliğini desteklemesi hedeflenmektedir.

ODTÜ Teknokent’te kapalı alan 86.000 m2’ye ve 242 firma bünyesinde çalışan personel sayısı 3000’e ulaşmıştır. Teknokent firmaları 2008 yılının ilk altı ayında 18,6 milyon USD’lık bölümü ihracat olmak üzere toplam 116,5 milyon YTL ciroya ulaşmıştır. ODTÜ Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi, 2008 yılı içinde ODTܒlü akademisyenlere ait 12 adet patent başvurusu gerçekleştirmiştir. “ODTÜ Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM)” faaliyetleri kapsamında 12 proje, ticarileşme aşamasına gelmiştir.

Bu yıl imzalanan anlaşma ile Türk Telekom, ODTÜ Teknokent’te 10.000 m2’lik bir Ar-Ge merkezi kurmak üzere çalışmalara başlamıştır. Türk Telekom’un bina kapasitesini 2010 yılında 20.000 m2’ye artırması söz konusudur. Türk Telekom yazılım ve iletişim alanlarındaki Ar-Ge faaliyetlerini bu merkezde yürütecek ve bu merkez bünyesinde kurulacak Kuluçka Merkezi, ODTܒnün nezaretinde, üniversite öğrencilerinin, genç girişimcilerin ve küçük işletmelerin Ar-Ge çalışmalarını destekleyecektir.

2008 yılında ODTÜ öğretim üyeleri ve öğrencileri, bilimsel ve mesleki çalışmalarıyla birçok uluslararası ve ulusal ödüle layık görülmüşlerdir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Prof.Dr. Nafiz Alemdaroğlu, NATO Research and Technology Organization tarafından “Scientific Achievent Award 2008” ödülünü almıştır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Doç.Dr. Özgür Barış Akan, “Nanoağlar” isimli çalışması ile IBM tarafından dünyanın önde gelen üniversiteleri ile işbirliğini geliştirmek amacıyla verilen “IBM Fakülte Ödülü” (IBM Faculty Award) kazanmıştır.

Schindler Firması tarafından altı yıldır düzenlenen “Üstün Kentsel Mobilite” uluslararası proje yarışmasında, bu yıl ODTÜ Mimarlık Fakültemiz Doç.Dr. Zeynep Mennan, Doç.Dr. Güven A. Sargın ve Öğr. Gör. İlhan Kural tarafından hazırlanan projeyle üçüncü olmuştur. Aynı yarışmada 4.sınıf öğrencimiz Ata Kurt ise mansiyon almıştır.

Emekli öğretim üyemiz, eski Dekan ve Rektör Yardımcılarımızdan Prof.Dr.Tuğmaç Sayraç’a Almanya Cumhurbaşkanı adına Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verilmiştir.

Ulusal ödüllerde de öğretim üyelerimiz büyük başarı göstermişlerdir. Elektrik ve Elektronik Mühendisligi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Özgür Barış Akan ve İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. İrem Dikmen Toker Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) tarafından "Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı" çerçevesinde bilim bursu ile ödüllendirilmişlerdir.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü’nden Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı tarafından verilen Bilim Ödülünü ve ODTÜ Parlar Vakfı 2008 Bilim Ödülünü almıştır.

Enformatik Enstitüsü doktora öğrencisi Güven Fidan ile proje ekibinde yeralan Doç.Dr. Cem Bozşahin, Dr.Onur Tolga Şehitoğlu ve Dr.Meltem Turhan Yöndem, “Bilgi Arama Motoru” projesi ile Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülünü almışlardır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Y.Doç.Dr. Ahmet Türer, İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından verilen 2007 yılı Prof.Dr. Önder Öztunalı Bilim Ödülünü kazanmıştır.

Öğretim üye ve öğrencilerimizi bu önemli başarılarından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.

Dünya’daki üniversitelerin başarı sıralamasının incelendiği “Webometrics Ranking of World Universities" isimli çalışmada, 2008 yılında ODTÜ, 438.’den 390.sıraya yükselerek yine Türkiye’deki en başarılı üniversite olmuştur.

Üniversitemizin akademik kadrolarının geliştirilmesi açısından son iki ay yoğun bir dönem yaşanmıştır. YÖK yönetmelik çalışmaları nedeniyle uzun bir süredir duran akademik personel atama ve yükseltmeleri tekrar başlamıştır. Üniversitemizin akademik atama ve yükseltme kıstaslarının 6 Kasım 2008’de YÖK tarafından onaylanmasından sonra beklemekte olan 50’ye yakın öğretim üyesi atamasının ilanına hemen çıkılarak süreç başlatılmış ve bazı atamalar tamamlanmıştır. Ağustos ayı başında yürürlüğe giren yeni YÖK yönetmeliği kapsamında yaptığımız uygulama ile Ekim ayından itibaren ilana çıkılmış ve toplam 250’ye yakın öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisinin atama işlemleri başlatılmıştır.

Teknik personel atamalarında, Kütüphane, Bilgi İşlem Merkezi, Merkezi Laboratuvar ile akademik birimlerimize hizmet veren laboratuvarların eleman ihtiyacına öncelik verilmiştir. Bu atamalarda, Üniversitemizde yaşanan süreç ve sonuçlar değerlendirilecek ve değişiklik önerilerimiz YÖK’e iletilecektir.

Üniversitemizin eğitim ve araştırma faaliyetlerinin başarısında önemli rol oynayan Kütüphanemize 2008 yılında da hedeflenen mali kaynağı ayırmak mümkün olmuştur. 2008 yılında toplam 22.041 kitap alımı gerçekleştirilmiş ve abone olunan 4.562 yeni e-dergi ile birlikte e-dergi sayımız 49.967’ye ulaşmıştır.

Merkezi Laboratuvar Projesi için 2008 yılı içinde DPT’den sağlanan 4,4milyon YTL’lik destekle, Ar-Ge Eğitim ve Ölçme ile Moleküler Biyoloji - Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezlerinde kullanıma sunulmak üzere Elektron Prob Mikroanalizör, Uçuş Zamanlı İkincil İyon Kütle Spektrometresi ve ESI/APCI/MALDI iyonlaştırma kaynaklı Sıvı Kromatografları (normal ve nano LC) - Dörtlükutup(Q)-Uçuş Zamanlı Kütle Spektrometresi(LC-Q-TOF)) cihazlarının ihaleleri yapılarak akreditifleri açılmıştır. Yıl sonunda ÖYP bütçesinden sağlanan ek destekle satın alınan Nanomekanik test cihazı, kriyoultramikrotom ve kriyomikrotom sistemi ve 6 istasyonlu yüzey alanı ölçme cihazlarının akreditif açma işlemleri de tamamlanmış bulunmaktadır. 2009 yılı başı ve ortalarında  gelmesi beklenen cihazlar, kurulma işlemleri ve gerekli eğitimleri takiben kullanıma sunulacaktır. Bu yıl, Merkezi Laboratuvarın her iki birimine analiz ve ölçüm için 2008 yılı içinde yapılan yaklaşık 1.290 başvuru karşılığında 9.000 örnek incelenmiştir.

E-Üniversite çalışmaları kapsamında, akıllı kart uygulamaları genişletilmiş, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından alınan ücretlerin tahsili, yurtlar bölgesi PC laboratuvarlarına giriş-çıkış kontrolleri gibi uygulamalar akıllı kartlar ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Mersin Deniz Bilimleri Enstitüsü ile ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu arasındaki hatların metroethernete geçirilmesi ve Erdemli hattının 10 mbps’e çıkartılması için çalışmalara başlanmıştır.

Üniversitemizde iş ve bilgi akışının hızlandırılması ve rasyonelleştirilmesi amacıyla ODTÜ Bütünleşik Bilişim Sistemi’nin değerlendirme ve tasarım çalışmaları sürdürülmektedir. Sistem geliştirme ve yazılım uygulamaları 2009 yılından itibaren başlayacaktır.

TÜBA öncülüğünde oluşturulan “Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu”nun üyesi olan Üniversitemiz, 7 bölümümüz tarafından hazırlanan toplam 23 dersi toplumumuzun kullanımına açmıştır. Bu çabalar sonucu ODTÜ, Türkiye’de açık ders malzemesi hazırlayan ilk üniversite olarak uluslararası “Open Courseware Consortium”un da üyesi olma hakkını elde etmiştir.

Üniversitemizin eğitim ve araştırma mekanlarının geliştirilmesi amacıyla yürüttüğümüz inşaat ve onarım çalışmaları kapsamında, TSK-MODSİMMER Mükemmeliyet Merkezi Binası, Bilgisayar ve Enformatik Enstitüsü Binası, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ve  Temel İngilizce Bölümü Ek Binası inşaatları bitirilmiş; Eğitim Fakültesinin bazı bölüm dersliklerinin yapımı, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü C Blok, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mikroskop laboratuvarı, Müze binası, İktisadi ve İdari Bilimler A Binası, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Kitaplık tadilatları yapılmıştır. 2008 yılında tamamlanan 6.Yurt binasının tadilatı ile birlikte, 2. Yurt binası hariç, kampus içindeki yurtlarımızın tümünün yaşam koşulları iyileştirilmiştir. Yurtlar Bölgesindeki ve YDYO ile Teknik Hizmetler arasındaki kaldırımların tadilatı ve Isı Santralinin modernizasyonu yapılmıştır. 2008 yılında gerçekleştirilen yapı ve bakım onarım bütçesi 13,7 milyon YTL olmuştur.

 

Değerli Mensuplarımız, Öğrencilerimiz ve Mezunlarımız,

2008 yılının sonuna doğru ağırlığını hissettiren ve tüm dünya ekonomileri gibi Türkiye’yi de olumsuz etkilemesi kaçınılmaz görülen ekonomik krizin 2009 yılına damgasını vuracağı görülmektedir. Bu nedenle, 2009 yılı Üniversitemiz mali bütçelerinin çok kısıtlı olacağı, miktarı önceden belirlenmiş bütçelerin dahi kullandırılmasında sorunlar yaşanacağı tahmin edilmektedir. ODTÜ olarak, zaten kısıtlı bir bütçe ile yürüttüğümüz eğitim ve araştırma faaliyetlerimizin son kriz ile birlikte olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm önlemleri almamız önem taşımaktadır. Kriz ortamında başarımızın devamı için, kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz ve ödeneklerimizi en rasyonel şekilde kullanmamız gerekmektedir. Tüm bu olumsuz koşullara karşın, Üniversitemizin kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiğimiz başarıları, elimizdeki olanakları zorlayarak, bu yıl da sürdüreceğimize inanıyorum.

Önümüzdeki yıllarda ODTܒnün eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarındaki başarısını dengeli olarak artırmak; kaynaklarımızı zenginleştirmek ve başta insan kaynağımız olmak üzere olanaklarımızın daha etkili şekilde kullanılmasını sağlamak için büyük bir çaba harcayacağımı vurgulamak isterim.

Özverili çalışmaları ile ODTܒnün, ülkemizdeki en başarılı üniversitelerinden birisi olmasını sağlayan değerli akademik ve idari personelimize, öğrenci ve mezunlarımıza ve tüm ODTÜ Dostlarına, 2009 yılında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof.Dr. Ahmet Acar
Rektör


bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

Alagoz, D. E., Kulah, g., Selçuk, n., “A Comprehensive Fluidized bed Combustion Model Coupled With a Radiation Model”, Combustion Science and Technology, Vol. 180, (5), pp. 910-926, 2008.

Ayrancı, I., Vaillon, r., Selçuk, n., “Near-infrared Emission Spectrometry Measurements for  Nonintrusive soot Diagnostics in Flames”, J. Quant.     Spectrosc. Radiat. Transfer Vol. 109, (2), 349-361, 2008.

Menguc, M.P., Selçuk, n., B.W. Webb, et al., “The fifth International Symposium on Radiative Transfer”, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer Vol. 109, (2), 177-179, 2008.

Uygur, A. B., Selçuk, n.,  Tuncer, I.H.,“A non-iterative Pressure Based Scheme for the Computation of Reacting Radiating Flows”, International Journal of Thermal Sciences,  Vol. 47(3), pp. 209-220, 2008.

GÖgebakan, Z., GÖgebakan, Y., Selçuk, N., “Co-firing of Olive Residue with Lignite in Bubbling fbc”, Combustion Science and Technology, Vol. 180, (5), pp. 854-868, 2008.

Beretta, F., Selçuk, n., Mansour, M. S.,“Fifth Mediterranean Combustion Symposium-Preface”, Combust. Sci. and Tech., 180 (5), 2008.

GÖgebakan, Z., Selçuk, N., “Cofiring Lignite With Hazelnut Shell and Cotton Residue in a Pilot-Scale Fluidized Bed Combustor”, Energy and Fuels, Vol. 22, (3), pp. 1620-1627, 2008.

Selçuk, N., F. Beretta, Mansour, M.S., “Fifth Mediterranean Combustion Symposium- Preface”, Experimental Thermal Fluid Science, Vol.32 (7), 1323-1323, 2008.

GÖgebakan, Z., Gogebakan, Y., Selçuk, N., Selçuk, e., “Investigation of ash Deposition in a Pilot-Scale Fluidized bed Combustor co-Firing Biomass With Lignite” Bioresource Technology, Vol.100 (2), 1033-1036, 2009.

GÖgebakan, Z., Selçuk, N., “Trace Elements Partitioning During co-Firing biomass with Lignite in a Pilot-Scale Fluidized Bed Combustor”, Journal of Hazardous Materials, Vol.162, (2-3), 1129-1134, 2009.

SÖNMEZ, R., “Parametric Range Estimating of Building Costs Using Regression Models and Bootstrap”, Journal of Construction Engineering and Management, ASCE, Vol. 134, No. 12, 1011-1016. 2008.

DELİALİOĞLU, O., ÖNCÜ, S., ÇAKIR, H., “Comparison of Students’ Success in an International Technology Certificate Program” Hacettepe Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Hacettepe University Journal of Education (SSCI), 75-86, Issue 35.

 

yurtdışı görevlendirmeler Başa Dön

İstatistik Bölümü Öğretim ÜyelerindenProf.Dr.Moti Lal Tiku, 29-31 Aralık 2008 tarihleri arasında düzenlenen “VI.International Symposium on Optimization and Statistics (ISOS-2008)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Hindistan’a gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Marat Akhmet, 4-9 Ocak 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Joint Annual Mathematics Meeting” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

İşletme Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Alaeddin Tileylioğlu, 4-7 Ocak 2009 tarihleri arasında düzenlenen “The International Academy of Business and Public Administration Disiplines”in düzenlediği konferansa bildiri sunmak  üzere ABD’ye gidecektir.

İşletme Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Nuray Güner ve Y.Doç.Dr.Seza Danışoğlu, 2-5 Ocak 2009 tarihleri arasında Middle East Economics Association’ın 2009 yılı Toplantısı’nda bildiri sunmak üzere davetli olarak ABD’ye gideceklerdir.

İşletme Bölümü Araştırma Görevlilerinden Ülkem Başdaş, 3-8 Ocak 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Assa 2009 Toplantısı ve Sürekli Eğitim Programı”na katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

 

bilimsel toplantılarBaşa Dön

30 Aralık 2008/Salı
Sağlık ve Rehberlik Merkezi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi’nce, “Beden İmajı ve Kilo Kaygısı” konulu seminer düzenlenmiştir. Psikolog Dr. Semar Batur’un konuşmacı olarak katılacağı seminer KKM-F Salonu’nda saat 13.45’de başlayacaktır.

2 Ocak 2009/Cuma
Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca, “Tilmen Höyük Seramik Eserleri Özelinde Seramik Restorasyonu” konulu seminer düzenlenmiştir. Deniz Hepdinç (Yrd. Öğretim Elemanı, Ankara Üniv. Başkent Meslek Yüksek Okulu Restorasyon-Konservasyon Bölümü) tarafından verilecek seminer Cavit Erginsoy Seminer Odası’nda saat 15.40’da başlayacaktır.

 

haberlerBaşa Dön

TEZ SAVUNMALARI

İnşaat Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencilerinden Musa Yılmaz, "Active Microwave Remote Sensing of Soil Moisture: A Case Study in Kurukavak Basın" konulu tezini 31Aralık 2008 tarihinde İnşaat Mühendisliği Bölümü Konferans Salonu’nda saat 10:45'de savunacaktır.

ÖDÜL

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Özgür Barış Akan, tüm dünyadan çeşitli projelerle akademisyenlerin katılıp yarıştığı IBM Global Üniversite ödüllerinden en prestijli olan ve ödül kazanan akademisyenin bölümündeki projelerine harcanması için öğretim görevlisinin ismine verilen 2008 yılı "IBMülte Ödülü"nü(IBM Faculty Award) kazanmıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
OCAK 2009ETKİNLİKLERİ

7 Ocak 2009
Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü
"2009 Yeni Yıl Konseri"
Saat : 19:00 -  Kemal Kurdaş Salonu

Bilgi için: 2104151

 

sportif etkinlikler Başa Dön

SU ALTI HOKEYİ
ODTÜ 6. Geleneksel Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası
ODTÜ Spor Kulübü SAS – Su Altı Sporları tarafından düzenlenen ODTÜ SAS 6. Geleneksel Su Altı Hokeyi Şampiyonası, 20-21 Aralık 2008 tarihlerinde ODTÜ Kapalı Yüzme Havuzunda gerçekleştirilmiştir. Şampiyonaya Türkiye’nin farklı illerinden 11 erkek ve 7 bayan takımı ile 200 ün üzerinde sporcu katılım sağlamıştır. Dereceler şöyledir;
BAYANLAR
1. ANKARA KURT YÜZME İ.
2. İSTANBUL BYEM A
3. ANKARA MİNEM

ERKEKLER
1. İSTANBUL MARMARA
2. KOCAELİ YILDIZLAR
3. ODTÜ SAS

6. AYVA KUPASI
6. Ayva Kupası Üniversitelerarası Basketbol ligi müsabakalarında, 23 Aralık 2008 tarihinde oynanan maçların sonuçları şöyledir:
Bayanlarda; Başkent Üniversitesi 42 - ODTÜ 38
Erkeklerde; Başkent Üniversitesi 60 - ODTÜ 71

 

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

ULUDAĞ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ
Üniversitemiz Uludağ Eğitim ,Spor ve Dinlenme Tesisi 6 Aralık 2008 tarihinden itibaren hizmete girecek ve 5 Nisan 2009 tarihine kadar mensuplarımız, öğrencilerimiz , kamu personeli (mezunlarımız) ve misafirlere tahsis edilecektir. Tesisimizde sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri verilmektedir (tam pansiyon).
İlgilenen mensuplarımızın dönem tercihlerini veya dönem dışı kalmak istedikleri süreleri belirtecek şekilde formu doldurmaları ve formda verilen son başvuru tarihlerine kadar Sosyal Tesisler Müdürlüğü (Kafeterya yanı) iletmeleri gerekmektedir. Doldurulan formların elden, faks ile 0(312) 2101382 veya (sho@metu.edu.tr) e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.
Detaylı bilgi için: (312) 2103610 – 3611 – 3612

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
*Bahçelievler 1 Cadde, 2+1 ara katta beyaz eşyalı mobilyalı daire.  Tel:0 538 203 72 80
http://www.flicr.com/photos/bahceli_1 cadde_no90_kiralıkdaire/
*Eryaman  4.Etap’da  2+1 full yapılı temiz daire 330 YTL. Tel:0 535 481 15 99
*Balgat Cevizlidere Mahallesi’nde (Konya yoluna çok yakın), yüksek giriş, yeni, bakımlı, 4+2 ters dubleks, full mobilyalı ve beyaz eşyalı, jakuzili, çift banyolu, kombili, 900YTL Tel:0 536 282 90 37
*Hoşdere Reşat Nuri Sokak’da 3+1,140 m2 vadi manzaralı,2.kat,merkezi ısıtma, asansörlü, sürekli sıcak su,otoparklı,1.000YTL Tel:0 532 322 03 06
*Paris caddesinde uygun fiyata, 2 oda L salon kaloriferli, merkezi ısıtmalı, bahçe katı. : 468 53 21
*3 oda 1 salon 2 balkon – güvenlikli kameralı otoparklı çocuk parkı olan site içinde, Armada, Mesa Hastanesi, ATO, AKP Genel Merkezi Karşısı, Söğütözü Sitesi (özellikle ODTܒlü akademisyen ve personel için uygundur.)  Tel.: 439 07 60 - 0 537 289 75 33

SATILIK DAİRELER

*Cebeci’de acilen satılık daire, 2+1 80 m2, yapılı, masrafsız,oto ile takas olunur. Tel:0 505 526 31 28
*Dikmen Keklik Pınar’da, Ankara manzaralı, dubleks, full yapılı, 6+1, 275.000YTL. Kısmen takas edilir. Tel: 0532 601 77 26
*Beynam’da, 1 dönüm bahçe içinde, 35 m2, ahşap ev, 80.000 YTL. Tel: 0532 601 77 26
* Kırıkkale Merkez San.sitesi, kurtuluş 2.kısımda 421 m2, imarı tamam, Ankara-Samsun karayoluna 50 metre, 103 m2 belediye hisseli arsa.Ev ile takas olur. Tel.: 2103498-05428301499
*Eryaman Güzelkent, 3.Etap, 5 katlılarda 5.kat, 130m2 93.000 YTL Tel.: 0542 4671831-0538 6204703

Tüm geziler ve konut haberleri için Tel: 210 3610-3611

SOSYAL HİZMETLER OFİSİ
ODTÜ LOGOLU HEDİYELİK EŞYALAR YENİLENDİ

CİNSİ

FİYAT (YTL)

Anahtarlık

3,00

Atkı

8,00

Ayna

5,00

Bardak Altlığı

1,00

Bardak Altlığı (Set)

12,00

Bardak Altlığı (Set-Tek)

3,00

Bayrak (Çift Yönlü)

4,00

Bayrak (Tek Yönlü)

3,00

Bere (Örme)

8,00

Bere (Polar)

6,00

Çanta (Bel)

7,50

Çanta (Büyük Boy)

22,50

Çanta (Küçük Boy)

17,50

Elbiselik (Çanta)

30,00

Fular

20,00

Havası,Suyu,Toprağıyla  ODTÜ

12,00

Kalem ( Tükenmez Versatil)

1,00

Kalem (İkili Kırmızı Set)

6,00

Kalem (İkili Set)

8,00

Kalem (Kurşun)

0,50

Kalem (Tükenmez Kutulu)

7,00

Kalem (Tükenmez)

1,00

Kalem (Versatil)

5,00

Kol Düğmesi                                

40,00

Kravat

20,00

Kravat Maşası                             

15,00

Kupa

5,00

Lazer Pointer

12,00

Masa Üstü Kıskaç

3,00

Mausepad

3,00

Mug Termos Kupa

7,50

Notluk (Küp)

3,00

Plaket

35,00

Post-it Set

9,00

Rozet (Bilimağaçlı)

4,00

Rozet (Odtü Amblemli)

2,00

Rozet (Parlak Gümüş Bilimağaçlı)

10,00

Sticker

1,00

Sweat T-Shırt

15,00

Sweat T-Shırt (Kapşonlu)

30,00

Şapka (Kasket)

6,00

T - Shırt (Askılı)

5,00

T - Shırt (Çiçekli )

8,00

T - Shırt (Polo Yaka)

15,00

T - Shırt (Yeni Tasarım)

12,00

Yüzük (Bayan)                             

40,00

Yüzük (Kare Taşlı Erkek)          

50,00

Yüzük (Oval Taşlı Erkek)          

45,00


Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.