Atamalar
Yönetim Kurulu Kararları
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

atamalar Başa Dön

Felsefe Bölümü Başkanlığı’na 9 Haziran 2009 tarihinden itibaren Prof.Dr.Ahmet İnam yeniden atandı.

yurtdışı görevlendirmeler Başa Dön

Psikoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Ayşe Nuray Karancı, 15-19 Haziran 2009 tarihleri arasında düzenlenen “11th European Conference on Traumatic Stress” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Norveç’e gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.A.Nuri Yurdusev, 15 Haziran-16 Ağustos 2009 tarihleri arasında “Savaş Hukuku ve Doğuda ve Batıda Meşru Savaş Kavramsallaştırması” konusunda araştırma yapmak üzere Japonya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Marat Akhmet, 16-25 Haziran 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Resonance Oscillations and Stability of Nonsmooth Systems” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Kimya Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Saim Özkar, 18 Haziran-28 Ağustos 2009 tarihleri arasında “Metal Nanokümeleri” konulu proje kapsamında çalışmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Murat Köksalan, 21-26 Haziran 2009 tarihleri arasında düzenlenen “MCDM 2009 The 20th International Conference on Multiple Criteria Decision Making” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çin’e gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Onur Demirörs, 15-17 Haziran 2009 tarihleri arasında “Profes 2009 10th International Conference on Product Focused Software Development and Process Improvement” adlı konferansa katılmak üzere Finlandiya’ya gidecektir.

Mimarlık Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Ufuk Serin, 17-22 Haziran 2009 tarihleri arasında düzenlenen “NATO’nun Savunma Dışında Kalan Çevre, Eğitim, Araştırma Geliştirme Programları ve Politikaları” adlı toplantıya katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Tolga Can, 19-22 Haziran 2009 tarihleri arasında düzenlenen “IGEM Spring Workshop-Europe, International Genetically Engineered Machine” yarışması ile ilgili bilgilendirme çalıştayına katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Senih Gürses, 19-25 Haziran 2009 tarihleri arasında düzenlenen “International Society for Posture&Gait Research 2009, Conference” adlı konferansa katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Güçlü Seber, 21-25 Haziran 2009 tarihleri arasında düzenlenen “International Forum Aerolasticity and Structural Dynamics 2009” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Fatma Toksoy Köksal, 21-26 Haziran 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Goldschimidt 2009 Challenges to Our Volatile Planet” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Aykan Erdemir, 21-28 Haziran 2009 tarihleri arasında 107K097 nolu projenin saha araştırmasını yapmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr. H.Emrah Ünalan, 18-20 Haziran 2009 tarihleri arasında düzenlenen “International Nanofiber Symposium 2009” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Japonya’ya gidecektir.

Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlilerinden Françoise Summers, 21-24 Haziran 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Passive and Low Energy in Architecture: Architecture, Energy and the Occupant’s Perspective” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Modern Diller Bölümü Öğretim Görevlilerinden Filiz Etiz, 18-19 Haziran 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Language Policy and Language Learning: New  Paradigms and New Challenges” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İrlanda’ya gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr.Gülay Cedden, 19-20 Haziran 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Second Conference on Multilingualism” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Gülşen Aydın, 17-27 Haziran 2009 tarihleri arasında “Azerbaycan ve Gürcistan: Sovyet Sonrası Siyasi Dönüşümün Karşılaştırmalı Analizi” adlı projenin saha araştırmasını yapmak üzere Gürcistan’a gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Hüseyin Yiğitler, 16-19 Haziran 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Sinyal İşlemci Eğitimi”ne katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Gülşah Karakaya, Burcu Özsayın ve Diclehan Tezcaner, 19-28 Haziran 2009 tarihleri arasında düzenlenen “20.International Conference on Multiple Criteria Decision Making” adlı konferansa katılmak üzere Çin’e gideceklerdir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden Enes Yılmaz, 16-25 Haziran 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Resonance Oscillations and Stability of Nonsmooth Systems” adlı konferansa katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.


bilimsel toplantılarBaşa Dön

17 - 19 Haziran 2009 /Çarşamba-Cuma
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nce, "Patterns of Change in the Global System" konulu konferans düzenlenmiştir. Dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli üniversiteleri ve araştırma kuruluşlarından gelen akademisyenlerin katılacağı, yaklaşık 40 panel ve oturumun düzenleneceği konferans, uluslararası ilişkiler alanında gerçekleştirilen en eski konferanslardandır. Uluslararası ilişkiler teorisi, güvenlik, ekonomik kriz gibi güncel ve önemli konuların
tartışılacağı 8. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Konferansı;İktisadi İdari Bilimler Fakültesi B Binasında gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi ve program için http://www.ir.metu.edu.tr/conf2009/ adresini ziyaret ediniz.

22–26 Haziran, 2009/Pazartesi-Cuma
Eğitim Fakültesi’nce, “Columbia Üniversitesi Yaz Enstitüsü” düzenlenmiştir. ABD Büyükelçiliği’nin desteğiyle gerçekleştirilecek olan Enstitünün açılışı 22 Haziran Pazartesi günü KKM A Salonunda yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi http://www.fedu.metu.edu.tr/web/eng/tccu.html adresinden alınabilir.

Program:

09:00 09:45

Welcome
Prof. Dr. Meral Aksu, Dean, Faculty of Education
Mr. Craig Dicker, U.S. Embassy, English Language Officer to Turkey
Mr. James Jeffrey, U.S. Ambassador to Turkey
Prof. Dr. Ahmet Acar, President

KKM
A Sal.

09:45 11:00

Obama's Innovative Use of Technology in American Politics
Jo Anne Kleifgen, Teachers College, Columbia University
Clifford Hill, Teachers College, Columbia University

KKM
A Sal.

11:00
11:30

Coffee Break

 

11:30
12:30

Democracy and Education
Craig Dicker

 


haberlerBaşa Dön

TEZ SAVUNMASI

-Kimya Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencilerinden Mert Kılınç, “Production and Characterization of Boron-Based Flame Retardant Additives, and Effect of Flame Retardant Additives on PET-Based Composites” konulu tezini 15 Haziran 2009 tarihinde  saat 14:00’de Kimya Mühendisliği Bölümü Z-17 Nolu Oda’da savunacaktır.

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU’NA OKUTMAN ALINACAKTIR.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yabancı Diller Yüksek Okulu'na okutmanlar alınacaktır. Detaylı bilgi http://www.metu.edu.tr/~engl/ adresinden alınabilir.  Son başvuru tarihi:  18 Haziran 2009

KULLANIM DIŞI MALZEMELER

Üniversitemizde kullanım dışı kalan projektor, bilgisayar, yazıcı fotokopi makinası, faks, laboratuvar malzemeleri, masa, sandalye, koltuk vb. malzemelerMilli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarına ve liselere bedelsiz olarak gönderilebilmektedir. Adı geçen Malzemelerden istemde bulunan okullar Rektörlüğümüze yazılı olarakşvurabilirler.önce duyurusunu yapmış olduğumuz okullara ilave olarak;ölümlerimizde kullanım dışı kalmış malzemelerin, aşağıda istem yazılarıokullara,ilgili taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından devrinin yapılması mümkündür.

Hatay Erzin Kızlarçayı İlköğretim Okulu yazısı http://genduy.odtu.edu.tr/2009/Kizlarcayi.ioo.pdf
Hatay Erzin Kuyuluk İlköğretim Okulu yazısı http://genduy.odtu.edu.tr/2009/Kuyuluk.ioo.pdf
Ankara Çankaya Balgat Anadolu Teknik Lisesi, Meslek Lisesi
Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi yazısı http://genduy.odtu.edu.tr/2009/TeknikLise.pdf

Bu amaçla kullanılacak olan, kurumlar arası bedelsiz taşınır devir protokolu örneğine http://imidb.odtu.edu.tr/tasinirislemdokuman.php adresinden erişim sağlanabilir. Düzenlenmiş olan bedelsiz devir,Idari ve Mali Işler Daire Başkanlığı tarafından paraflandıktan sonra Rektörlük Makamı’nca imzalanacaktır. Ayrıca taşınırilgili sorularınız için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na bağlı taşınır işlem Birimi (Tel: 3502) ile görüşülebilir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Üniversitemiz öğrenci ve personeline bilgisayar dünyasını daha yakından tanıtmak amacıyla her öğretim yılı tekrarlanmakta olan ve bu yıl Mart ayı başında düzenlenmeye başlanan '2008 - 2009 Bahar Dönemi Bilgisayar Kullanıcı Eğitim ve Seminerleri' devam etmektedir. Eğitim ve Seminerler tüm öğrenci ve personelimize açık olup, ücretsizdir.

Bazı eğitim ve seminerler canlı yayından da takip edilebilmektedir. Eğitim ve kayıtlar hakkında detaylı bilgi, http://seminer.cc.metu.edu.tr adresinde yer almakta ve kayıt başvuruları bu adresten kabul  edilmektedir.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

KLASİK-FLAMENKO-POP VE ELEKTRO GİTAR KURSU
ODTÜ Öğrenci, Personel ve Personel çocukları için
Klasik-Flamenko-Pop ve Elektro Gitar kurslarına yeni kayıtlar devam etmektedir.  Ders ücreti kişi başı aylık 50,00 TL. olup ücretin 15,00 TL.’lik kısmı Burs Fonu’na aktarılacaktır.

Kurs Gün ve Saatleri
Salı                         11.40-13.30
Cuma                     16.00-17.00
Pazar                      14.00-16.00

Aylık 4 saat ders   (ders süresi 60 dk.)
Yer: Beyaz Amfi (Makine Müh. A Blok Park Yeri Yanı)
Başvuru : Kültür İşleri Müdürlüğü
Tel                          : 210 21 51
Not: Gitarı olmayan kursiyerler için eğitmen tarafından sağlanacak ödünç gitar,  kurs sonuna kadar öğrencide kalacaktır. (Aylık 15,00  TL)
Ödünç gitar için  tel : 0532 314 52 49
BİLGİ: Gitar öğretmeni Aktan Odabaşı, Trinity College of Music gitar bölümü diplomalıdır. TV’de solo gitarist olarak çalmış, gitar resitalleri vermiş, sayısız gitar öğrencisini  eğitmiştir.

SPORTİF ETKİNLİKLER

KÜREK TAKIMI
5 – 7 Haziran 2009 tarihleri arasında Sapanca’da yapılan Büyükler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları’na Kürek Takımımız da katılmış ve aşağıdaki dereceleri elde etmişlerdir.
Cenk Çeşmeli-Baha Er Büyük B Erkekler 2 Çifte-2. lik
Müge Atış-Seçil Aksu-Elif Eda Demir-Burcu Ünlütürk Hafif Kilo Bayanlar 4 Çifte-3.lük
Sevgi Şahin-Asutay Meriç Hafif Kilo Bayanlar 2 Çifte-2.lik
Emre Kılınçoğlu-Seyhan Gül-Yiğitalp Koçoğlu-Yiğithan Özden Hafif Kilo Büyük A Erkekler 4 Çifte-2.lik
Berki Yolasığmaz-Volkan İli-Görkem Gedik-Yiğitalp Koçoğlu Hafif Kilo Büyük B Erkekler 4 Tek-3.lük
Emre Kılınçoğlu-Seyhan Gül-Yiğitalp Koçoğlu-Yiğithan Özden Hafif Kilo Büyük B Erkekler 4 Çifte 3.lük
Sevgi Şahin-Asutay Meriç Büyük A Bayanlar 2 Çifte-3.lük
Sevgi Şahin-Asutay Meriç-Müge Atış-Burcu Ünlütürk Büyük A Bayanlar 4 Çifte-3.lük.


VEFAT

-Deniz Bilimleri Enstitüsü personeli Mennan Gül, 31 Mayıs 2009 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
*ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisi yakınında, 1+1 stüdyo daireler, eşyalı, merkezi ısıtmalı, 24 saat sıcak su, internet, güvenlik ve temizlik hizmeti.
Tel: 286 76 44 / 0533 423 91 83
*Yenikent İlksan Toki Konutları’nda, 3+1, 114 m2, güneybatı cephe, kombili, yapılı, toplu taşıma araçlarına 50 mt. , teminat verebilecek, evli ya da bekar birine kiralanabilir.  Ücret: 350,00 TL. Tel: 0537 495 66 76
*Eryaman 3. Etap’ta, 3+1, Pazar yeri karşısı. Tel: 281 06 64 / 0532 446 86 22
*Orta Doğu Sitesi, Güneş Apartmanı, 3+1, 5. kat, bakımlı, kombili. Tel: 426 14 41
*Çankaya Birlik Mahallesi4.Cadde'de, 3+1, Çift balkonlu, Möbleli, 135 m2, otobüs ve minibüs duraklarına çok yakın, Kombili daire, uygun fiyata.(Tüm Beyaz eşya,3 yatakve gardrop,2 çek yat, mutfak eşyası) Tel.: 0532 658 60 00

SATILIK DAİRELER
*Eryaman 3. Etap Güzelkent’te, 3+1, 127 m2, kombili, yeni bina, 80.000 TL.  Tel: 0542 467 18 31
*KC Lalekent Evleri’nde, 3+1, 130 m2, yüksek giriş, kuzeydoğu cephe, cam balkon + perforje  demir + kombi , sıfır daire, 108.000 TL.
Tel: 281 06 64 / 0532 446 86 22
*Sincan – Fatih’te, 3+1, kombili, asansörlü. Tel: 263 42 44
*Cebeci'de sahibinden acil 2+1, 80 m2 full yapılı, masrafsız, oto ile takas edilebilir. Fiyatı: 65.000 TL. Tel: 0530 324 07 81
*Antalya-Alanya/Mahmutlar’da, Deniz manzaralı, Denize 100 mt.,caddeye yakın, 4. Katta, 111 m2, 2 oda, 1 salon, çift banyolu, Klimalı, Asansörlü, Sauna fitness Centre, yüzme havuzlu, güvenlik, site içinde, açık otoparkı, yeni lüks, ful yapılı sıfır daire, hem yazlık hem kışlık kullanımlı Tel: 0532 287 65 34,
e-mail: alanyakalesi@hotmail.com (geniş bilgi ve resimleri görmek için http://www.emlak.net/ adresinden ilan no 733192 yazarak görebilirsiniz.)

DÜŞLEDİĞİNİZ TATİL GÖKOVA’DA
Gökova Akyaka’da düşlediğiniz fiyata tatil…
Açık Büfe kahvaltı ve akşam yemeği
Yüzme havuzu ve bahçe
Plaja 500 metre
Ücret: Temmuz – Ağustos:               45.00 TL. (Kişi)
Diğer aylar                   :        40.00 TL. (Kişi)
Not: ODTÜ Mensuplarına %10 indirim ve 1 peşin, kalanı 3 taksit imkanı….
Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için:
0 312 213 94 17 – 213 84 35
web: http://www.ziraatcilerdernegi.org.tr/otel/index.htm

İSTANBUL GEZİSİ
Klasik İstanbul Gezisi 20-21 Haziran 2009
(1 Gece Konaklamalı)
Ücret: 150.00 TL.
Ücrete Dahil Hizmetler: Lüks otobüsle ulaşım, yol ikramları,  2 kahvaltı, 2 öğle yemeği     (pide+ayran, balık ekmek+kola), 1 akşam yemeği, boğazda tekne turu, çevre gezileri,.
Gezilecek Yerler: Hipodrum Meydanı, Alman Çeşmesi, Dikilitaş, Yılanlı Sütun, Örme Sütun, Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ve Kanlıca. Ayrıntılı Bilgi: Samba Turizm Tel: 418 45 44

Tüm geziler ve konut haberleri için Tel: 210 3610-3611 

Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.