Atamalar
Yönetim Kurulu Kararları
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

BUDAYAN, C. (Araş.Gör.),DİKMEN, İ. (Doç.Dr.), BİRGÖNÜL, M.T. (Prof.Dr.), "Comparing the Performance of Traditional Cluster Analysis, Self-Organizing Maps and Fuzzy C-Means Method for Strategic Grouping", Expert Systems with Applications, 36(9), pp: 11772-11781, 2009.

GÜNAY, M.S., SUCUOĞLU, H., "Predicting the Seismic Response of Capacity-Designed Structures by Equivalent Linearization", Journal of Earthquake Engineering, 13: 623-649, 2009.

ÖZÇELİK, E., KARAKUŞ, T., KURŞUN E., ÇAĞILTAY, K., “An Eye-Tracking Study Of How Color Coding Affects Multimedia Learning. Computers & Education, 53 (2009), 445â?"453. (SSCI)

DURDU, O.P., YALABIK, N., ÇAĞILTAY, K.,  “A Distributed Online Curriculum And Courseware Development Model. Educational Technology & Society, 12(1), 230â?"248. (SSCI)

ISIK, Z. (Araş.Gör.), ARDITI, D. (Prof.Dr.), DİKMEN, İ. (Doç.Dr.), BİRGÖNÜL, M.T. (Prof.Dr.), “Impact of Corporate Strengths/Weaknesses on Project Management Competencies”, International Journal of Project Management, 27(6), pp:629-637, 2009.


yurtdışı görevlendirmeler Başa Dön

Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Faruk Arınç, 30 Haziran 2009 tarihinde düzenlenen “Eurotherm Toplantısı”na katılmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Mustafa İlhan Gökler, 29 Haziran-3 Temmuz 2009 tarihleri arasında ACTS Firmasının Akreditasyona yönelik uygulamalarını yerinde görmek ve “Processes Management” konusunda eğitim almak üzere Almanya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Müslim Bozyiğit, 29 Haziran-4 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “GER-TR WORKSHOP on ICT ve 1st tubs. CITY Symposium, TÜBİTAK ve Federal Ministry of Education and Research, Germany” adlı toplantılara katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Münevver Tezer, 29 Haziran-3 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “The 8th Enumath” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İsveç’e gidecektir.

İstatistik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.H. Öztaş  Ayhan, 29 Haziran-3 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “European Survey Research Association, International Conference on Survey Research” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. M.Zülfü Aşık, 29 Haziran-3 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “8th International Conference of the European Society for Ecological Economics” adlı toplantıya katılmak üzere Slovenya’ya gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Nafiz Alemdaroğlu, 30 Haziran-2 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “SCI-202/RSY-022 nolu Intelligent Uninhabited Vehicle Guidance Systems” adlı sempozyuma bildiri sunmak ve oturum başkanlığı yapmak ayrıca, ”SCI-225-ET Military UAS in non-segregated Airspace Gap Issues” adlı toplantıya katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. H.Bülent Ertan, 1-3 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “ELECTROMOTION 2009-EPE Chapter Electric Drives Joint Symposium” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Zafer Dursunkaya, 1-4 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “SEFI 37th Annual Conference” adlı konferansa ve “SEFI Administrative Council” adlı toplantıya katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Ali Türel ve Prof.Dr. Ayda Eraydın,  2-4 Temmuz 2009 tarihleri arasında TUBİTAK 108K613 sayılı Urban-net projesinin toplantısına katılmak üzere Hollanda’ya gideceklerdir.

İktisat Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Nadir Öcal, 8-10 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “III. World Conference of Spatial Econometrics” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Fatma Toksoy Köksal, 29-30 Haziran 2009 tarihleri arasında Potsdam Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitü’nce çalışmalar yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Ebru Boyar, 3-4 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “The Ottomans and Britain in the Late 19th and Early 20th Centuries” adlı konferansta bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Hanife Akar, 4-8 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “23rd European Conference on Operational Research: EURO Conference 2009 in Bonn” adlı konferansa bildiri sunmak, konuşma yapmak ve atölye çalışmasını sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Fatma Toksoy Köksal, 4-12 Temmuz 2009 tarihleri arasında Gronland Jeoloji Araştırma Merkezi’nde çalışmalarda bulunmak üzere Danimarka’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Erol Şahin, 8-9 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “ROSSI Project Review Meeting” e katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

İktisat Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Işıl Erol, 11-14 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “2009 Asian Real Estate Society-American Real Estate and Urban Economics Society-American Real Estate and Urban Economics Society Joint International Conference” adlı konferansa  bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr.Feyza Doyran, 1-4 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “16th International Conference on Learning” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Barcelona’ya gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr.Emre Alp, 2-6 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “2nd International Conference on Water Economics, Statistics & Finance” adlı kongreye katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

İlköğretim Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr. Bülent Çavaş,  5-10 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Discover Cosmos: Educational Resources in Technology-Enhanced Science Learning” adlı yaz okuluna katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

İstatistik Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr. Zeynep Kalaylıoğlu, 8-25 Temmuz 2009 tarihleri arasında Dortmund Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde araştırma yapmak ve ders vermek üzere Almanya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr.Ayşe Nur Birtürk, 11-17 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Twenty-first International Joint Conference on Artificial Intelligence” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.
Temel İngilizce Bölümü Okutmanlarından Fatma Bilgen, 4-10 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Kültürlerarası Diyalog ve Özel İletişim” adlı atölye çalışmasına katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Öğretim Elemanlarından Dr. Abdullah Cendel Karaman, 30 Haziran-5 Ağustos 2009 tarihleri arasında “The Deep Approach to Turkish Teaching and Learning” adlı uluslararası araştırma projesinin çalışmalarını yürütmek üzere ABD’ye gidecektir.

Ar-Ge Eğitim ve Ölçme Merkezi Uzmanlarından Dr. Serhat Köksal, 5-11 Temmuz 2009 tarihleri arasında Gronland Jeolojik Araştırma Kurumu (GEVS)’nda ortak çalışma kapsamında mikrokimyasal analizler yapmak, çalışmalarda bulunmak üzere Danimarka’ya gidecektir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden Önder Türk, 29 Haziran-3 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “ENUMATH 2009” adlı konferansa katılmak üzere İsveç’e gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden Yavuz İnal, 29 Haziran-3 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Learn to Game, Game to Learn, International Simulation and Gaming Association 40th Annual Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Singapur’a gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Cihan Gülin Cihangir  ve Büşra Tuncay, İlköğretim Bölümü Araştırma Görevlilerinden Işıl İşler ve Elif Adıbelli,  1-4 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “The Sixteenth International Conference on Learning” adlı konferansa bildiri sunmak üzere, Enformatik Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden Erkan Er, konferansa katılmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Mustafa Zeki Çıraklı, 1 Temmuz-30 Ağustos 2009 tarihleri arasında doktora çalışması ile ilgili araştırmalar yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden Refika Köseler ve Uzman Seren Başaran, 2-8 Temmuz 2009 tarihinde düzenlenen “Euro-2009” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Fizik Bölümü Araştırma Görevlilerinden Ahmet Kokulu, 4-12 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Chiral Dynamics Workshop 09” adlı toplantıya katılmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

Matematik Bölümü Araştırma Görevlilerinden Köksal Muş, 4-12 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Uluslararası Aikido Yaz Kampı ve Hoca Eğitimi” konulu toplantıya katılmak üzere Slovakya’ya gidecektir.

Felsefe Bölümü Araştırma Görevlilerinden Sibel Kibar, Güncel Önkal ve Eray Yağanak, 5-10 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Australasian Association of Philosophy-Annual Philosophy” adlı konferansta bildiri sunmak üzere Avustralya'ya gideceklerdir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Polat Gülkan, 1-8 Temmuz 2009 tarihleri arasında “Avrupa Birliği SEAHELLARC” adlı projenin yıllık toplantısına bildiri sunmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Nevzat Özgüven, Prof.Dr.Eres Söylemez, Öğr.Gör.Dr.Gökhan Ozgen, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Yavuz Yaman ve Y.Doç.Dr. Melin Şahin, 2-4 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “14.Ulusal Makina Teorisi” adlı sempozyuma katılmak üzere KKTC’ye gideceklerdir.

İşletme Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Nazli Wasti Pamuksuz, 2-4 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “European Group for Organization Studies (EGOS) 25th Colloquium”a tebliğ sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Bülent Karasözen, 3-4 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “The 7th EUROPT Workshop: Advances in Continuous Optimization” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya EABD Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Mesude İşcan,  4-9 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “34th FEBS Congress” adlı kongreye katılmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Kimya Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.İnci Gökmen ve Prof.Dr.Ali Gökmen, Uygulamalı Matematik Enstitüsü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Gerhard Wilhelm Weber, Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Gülser Köksal, Y.Doç.Dr.Z.Pelin Bayındır, Öğr.Gör.Dr. İsmail S.Bakal ve Öğr.Gör.Dr.Serhan Duran, İstatistik Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr.İnci Batmaz, Araştırma Görevlilerinden Elçin Kartal, Ayça Dönmez, Enformatik Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden Berna Bakır, Kariyer Planlama Merkezi Araştırma Görevlisi Başak Öztürk, 4-8 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “23rd European Conference on Operational Research” adlı konferansa bildiri sunmak üzere, Uygulamalı Matematik Enstitüsü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Martin Rainer, ve Öğretim Elemanlarından Dr. Sırma Zeynep A.Gök, Enformatik Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden İ.Emrah Kanat, Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Melih Çelik  konferansa katılmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Altan Baykal, 4 Temmuz-24 Ağustos 2009 tarihleri arasında ASTRON projesi çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Gülin Birlik, 5-9 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “The Sixteenth International Congress on Sound and Vibration” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Kimya Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Zuhal Küçükyavuz, 5-9 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “73rd  PMM 2009” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çekoslovakya’ya gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Pınar Çalık, 5-9 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Biochemical Engineering XVI Past, Present and Future of Biochemical Engineering” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Nebi Sümer, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Araştırma Görevlilerinden Bilge Yalçındağ, 7-10 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen 11.Avrupa Psikoloji Kongresi’ne bildiri sunmak üzere Norveç’e gideceklerdir.

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Servet Gülüm Şümnü, Prof.Dr. Serpil Şahin ve Araştırma Görevlilerinden Elif Turabi,   8-10 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “43rd Annual Microwave Power Symposium (IMPI)” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

İlköğretim Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Özgül Yılmaz Tüzün, 1-4 temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “16th International Conference on Learning” adlı kongreye katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. İsmail Yücel, 30 Haziran-1 Eylül 2009 tarihleri arasında “Uzaktan Algılama Merkezi (CREST) Programında Uydu-Temelli Yağış Algoritmalarının Gelişimi ve Veri Asimilasyonu” konularında araştırmalara katılmak ve yayın çalışmalarında bulunmak üzere ABD’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.  Ahmet Cevdet Yalçıner, 1-4 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Avrupa Birliği SEAHELLARC Projesi Yıllık Toplantısı”na katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Matematik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Ayşe Berkman ve Y.Doç.Dr. David Pierce, 6-10 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Urbana in Lyon” adlı toplantıya katılmak üzere Fransa’ya gideceklerdir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Serkan Özgen, 6-9 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “3th European Conference for Aero-Space Sciences (EUCASS 2009)” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

İşletme Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Ramazan Sarı, 7-11 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “The Global Business and Technology Association’s Eleventh Annual International Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Faruk Yalvaç, 7-12 temmuz 2009 tarihleri arasında “Akdeniz Bölgesi’nde Uluslararası Göç: Türkiye ve Fas’da Göç ve  Güvenlik İlişkisi” adlı proje kapsamında araştırmalarda bulunmak üzere  İtalya ve Fas’a gidecektir.

Felsefe Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Halil Şeref Turan, 8-10 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “The Fifty-Ninth International Congress of Phenomenology” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Matematik Bölümü Araştırma Görevlilerinden Hakan Özadam, 8-25 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Soria Summer School on Computational Mathematics” adlı yaz okuluna katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlilerinden Dr.Hale Işık Güler, 12-17 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “11th International Pragmatics Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Avustralya’ya gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Nihat Ali Işıtman, 12-17 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Europen Polymer Congress:epf’09” adlı kongreye katılmak üzere Avusturya’ya gidecektir.


haberlerBaşa Dön

TEZ SAVUNMALARI

İnşaat Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencilerinden Özgür Avşar "Fragility Based Seismic Vulnerability Assessment of Ordinary Highway Bridges in Turkey" konulu tezini 29 Haziran 2009 tarihinde Saat 14.00'da İnşaat Müh. Bölümü K1 Binası Konferans Salonu'nda savunacaktır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencilerinden Orkunt Sabuncu, "Using Model Generation Theorem Provers For The Computation Of Answer Sets" konulu tezini 2 Temmuz 2009 tarihinde saat 10.00'da BMB-A 101 nolu salonda savunacaktır.

Fizik Bölümü Doktora Öğrencilerinden Yusuf Gül, “Entanglement Transformations and Quantum Error Correctıon” konulu tezini 7 Temmuz 2009 tarihinde saat 14:00’de Fizik Bölümü 4.Kat 428 nolu odada savunacaktır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencilerinden Yusuf Kavurucu, "An ILP-based Concept Discovery for Multi-Relational Data Mining" konulu tezini 13 Temmuz 2009 tarihinde saat 10:30 da Bilgisayar Mühendisliği Böl.A-101 nolu odada savunacaktır.


ENGELSİZ ÜNİVERSİTELERE DOĞRU

AB-Türkiye Sivil Toplum Diyalogunun Geliştirilmesi programı kapsamında yürütülmekte olan “TIU- Towards Inclusive Universities by Empowering Disabled Students (Engelli Öğrencilerle Engelsiz Üniversiteye Doğru)” isimli projenin 4. faaliyeti 29 Haziran- 3 Temmuz 2009 tarihleri arasında ODTÜ KKM-C salonunda yapılacaktır. Bilgiler http://www.tiu.org.tr/content/view/22/53/ sayfasında bulunmaktadır.


KULLANIM DIŞI MALZEMELER

Universitemizde kullanım dışı kalan projektor, bilgisayar, yazıcı fotokopi makinası, faks, laboratuvar malzemeleri, masa, sandalye, koltuk vb. malzemelerMilli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarına ve liselere bedelsiz olarak gönderilebilmektedir.Adı geçen malzemelerdenistemde bulunan okullar Rektörlüğümüze yazılı olarakşvurabilirler.önce duyurusunu yapmış olduğumuz okullara ilave olarak;ölümlerimizde kullanım dışı kalmış malzemelerin, aşağıda istem yazılarıokullara,ilgili taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından devrinin yapılması mümkündür.

Ankara Çankaya Ahmet Bahadır İlköğretim Okulu yazısı
http://genduy.odtu.edu.tr/2009/AhmetBahadir.ioo.pdf
Mamak Kayaş Sakarya İlköğretim Okulu yazısı:
http://genduy.odtu.edu.tr/2009/KayasSakarya.ioo.pdf
Bu amaçla kullanılacak olan kurumlar arası bedelsiz taşınır devir protokolu örneğine
http://imidb.odtu.edu.tr/tasinirislemdokuman.php
adresinden erişim sağlanabilir. Düzenlenmiş olan bedelsiz devir,Idari ve Mali Işler Daire Başkanlığı tarafından paraflandıktan sonra Rektörlük Makamı’nca imzalanacaktır. Ayrıca taşınırilgili sorularınız için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nağlı Taşınır İşlem Birimi (Tel: 3502) ile görüşülebilir.

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın web sitesi yenilenen altyapısı, grafik arayüzü ve içerik yapısı ile 23 Haziran 2009 tarihinde kullanıma açılmıştır. Başkanlığımızda bulunan İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı’nda kullanılabilirlik testlerinden geçirilerek web standartlarına uyumlu olarak hazırlanan sitede, BİDB tarafından geliştirilen bir içerik yönetim yazılımı kullanılmakta olup, güncel duyuruların ve önemli olabilecek bilgilerin doğrudan site ana sayfasından dinamik olarak yayınlanması sağlanmaktadır. Ayrıca sitenin Sıkça Sorulan Sorular bölümünün altyapısı ve ara yüzünde de değişiklik yapılarak sorular içerisinde arama yapabilme olanağı sağlanmıştır. BİDB web sitesine aşağıdaki adreslerden erişilebilir:

http://www.cc.metu.edu.tr
http://www.bidb.odtu.edu.tr

Siteyle ilgili görüş ve önerilerinizi sayfalarda yer alan geribildirim formu ile, BİDB iletişim kanallarına erişmede yaşadığınız sorunları ise İletişim bölümünde yer alan form ile iletebilirsiniz.

KLASİK-FLAMENKO-POP VE ELEKTRO GİTAR KURSU

ODTÜ Öğrenci, Personel ve Personel çocukları için Klasik-Flamenko-Pop ve Elektro Gitar kurslarına yeni kayıtlar devam etmektedir.  Ders ücreti kişi başı aylık 50,00 TL. olup ücretin 15,00 TL.’lik kısmı Burs Fonu’na aktarılacaktır.
Kurs Gün ve Saatleri
Salı                         11.40-13.30
Cuma                     16.00-17.00
Pazar                      14.00-16.00
Aylık 4 saat ders   (ders süresi 60 dk.)
Yer: Beyaz Amfi (Makine Müh. A Blok Park Yeri Yanı)
Başvuru : Kültür İşleri Müdürlüğü
Tel                          : 210 21 51
Not: Gitarı olmayan kursiyerler için eğitmen tarafından sağlanacak ödünç gitar,  kurs sonuna kadar öğrencide kalacaktır. (Aylık 15,00  TL)
Ödünç gitar için  tel : 0532 314 52 49
BİLGİ: Gitar öğretmeni Aktan Odabaşı , Trinity College of Music gitar bölümü diplomalıdır. TV’de solo gitarist olarak çalmış, gitar resitalleri vermiş, sayısız gitar öğrencisini  eğitmiştir.


VEFAT

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeli Ülker Öğmel’in babası Atıl Yurdakurban, 14 Haziran 2009 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.

Personel Dairesi Başkanlığı personeli Nurten Ulugöl’ün annesi Zeliha Zehir, 25 Haziran 2009 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.

sportif etkinlikler Başa Dön

EŞLİ DANSLAR TOPLULUĞU

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafındanHaziranCumartesi günü Antalya Dilek Sabancı Spor Salonu'nda düzenlenen ve toplamdasporcu çiftin mücadele ettiği 2009 Antalya Ulusal Sıralama Yarışması'na üniversitemiz spor kulübünden 24 çift katılmıştır. Bu çiftlerimiz arasından A sınıfında 3, B sınıfında 5, E sınıfında 3 olmak üzere 11 çiftimiz finalist olma başarısı göstermiş, sporcu kafilemiz ODTÜ'yealtın,gümüş,bronz madalya ile dönmüştür.  Aynı gün gerçekleştirilen ve 7 farklı ülkeden 45 çiftin mücadele ettiği Antalya Uluslararası Açık Şampiyonası'nda ise üniversitemiz sporcularından Gürkan Görmez-Ilgaz Görmez, Özgün Çağlar Ersoy-Simge Menteş, Sadi Oral-Beliz Uğurhan, Özsel Kılınç-Şule Akdoğan, Hakan Alanlıoğlu-Selis Yılmaz ve Erdem Öz-Tuğba Cantürk çeyrek finalist olma başarısı göstermiştir.

ODTÜ SAS-Su Altı Sporları Takımları

Uniaktivite’nin organize ettiği ve 60 finalist üniversitenin 357 öğrenci kulübünün katıldığı “2008-2009 Yılları En Aktif Kulüp Yarışması”nın ödül töreni, 20 Haziran 2009 tarihindeİTU Arı Teknokent’te yapıldı.yarışmada SPOR dalında ODTÜ Spor Kulübü SAS-Su Altı Sporları Türkiye 2.si oldu. http://www.uniaktivite.net/yarisma

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
*ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisi yanında, 1+1 stüdyo daireler, eşyalı, merkezi ısıtmalı, 24 saat sıcak su, internet, güvenlik ve temizlik hizmeti. 
Tel: 286 76 44 / 0533 423 91 83
*Yenikent İlksan Toki Konutları’nda, 3+1, 114 m2, güneybatı cephe, kombili, yapılı, toplu taşıma araçlarına 50 mt. , teminat verebilecek, evli ya da bekar birine kiralanabilir.  Ücret: 350,00 TL. Tel: 0537 495 66 76
*Eryaman 3. Etap’ta, 3+1, Pazar yeri karşısı. Tel: 281 06 64 / 0532 446 86 22
*Orta Doğu Sitesi, Güneş Apartmanı, 3+1, 5. kat, bakımlı, kombili. Tel: 426 14 41
*Öveçler 4.Cadde başında, Çetin Emeç’e yakın, 1+1, 400,00 TL. Tel: 472 79 18
*Orta Doğu Sitesi’nde, 2+1, 650,00 – 700,00 TL. Tel: 472 79 18
*Çankaya Birlik Mahallesi4.Cadde'de, 3+1, Çift balkonlu, Möbleli, 135 m2, otobüs ve minibüs duraklarına çok yakın, Kombili daire, uygun fiyata.(Tüm Beyaz eşya,3 yatakve gardrop,2 çek yat, mutfak eşyası) Tel.: 0532 658 60 00
*Aşağı Eğlence, GATA karşısı, 3+1, eşyalı, kombili, daire. Tel.:284 22 26 - 0532 504 89 22

SATILIK DAİRELER
*Eryaman 3. Etap Güzelkent’te, 3+1, 127 m2, kombili, yeni bina, 80.000 TL.  Tel: 0542 467 18 31
*KC Lalekent Evleri’nde, 3+1, 130 m2, yüksek giriş, kuzeydoğu cephe, cam balkon, perforje  demir, kombi , sıfır daire, 108.000 TL.
Tel: 281 06 64 / 0532 446 86 22
*Sincan – Fatih’te, 3+1, kombili, asansörlü. Tel: 263 42 44
*Cebeci'de sahibinden acil 2+1, 80 m2 full yapılı, masrafsız, oto ile takas edilebilir. Fiyatı: 65.000 TL. Tel: 0530 324 07 81
*Antalya-Alanya/Mahmutlar’da, Deniz manzaralı, Denize 100 mt.,caddeye yakın, 4. Katta, 111 m2, 2 oda, 1 salon, çift banyolu, Klimalı, Asansörlü, Sauna fitness Centre, yüzme havuzlu, güvenlik, site içinde, açık otoparkı, yeni lüks, ful yapılı sıfır daire, hem yazlık hem kışlık kullanımlı Tel: 0532 287 65 34,  
e-mail: alanyakalesi@hotmail.com (geniş bilgi ve resimleri görmek için http://www.emlak.net/ adresinden ilan no 733192 yazarak görebilirsiniz.)

DÜŞLEDİĞİNİZ TATİL GÖKOVA’DA
Gökova Akyaka’da düşlediğiniz fiyata tatil…
Açık Büfe kahvaltı ve akşam yemeği
Yüzme havuzu ve bahçe
Plaja 500 metre
Ücret: Temmuz – Ağustos:               45.00 TL. (Kişi)
Diğer aylar                   :        40.00 TL. (Kişi)
Not: ODTÜ Mensuplarına %10 indirim ve 1 peşin, kalanı 3 taksit imkanı….
Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için:
0 312 213 94 17 – 213 84 35
web: http://www.ziraatcilerdernegi.org.tr/otel/index.htm

Tüm geziler ve konut haberleri için Tel: 210 3610-3611


KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
HAZİRAN AYI ETKİNLİĞİ

26 Haziran-5 Temmuz 2009

“Darwin Now” Sergisi
Büyük Fuaye
Saat:  09:00-17:30


BİLİM VE TEKNOLOJİ MÜZESİ

Üniversitemiz Toplum ve Bilim Merkezibünyesinde bulunan Bilim ve Teknoloji Müzesi hafta içi 08.30-17.00 ve her ayın ilk Cumartesi günü 11.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.


DİPLOMALARINIZI ALDIKTAN SONRA

Mezunlarımıza verilmekte olan “Minyatür Diplomalar” A-4 kağıda çekilen temiz, katlanmamış, net bir diploma önyüzü fotokopisi ile 5.00 TL. karşılığında Sosyal Hizmetler Ofisi’nden temin edilebilir. Minyatür Diploma gelirleri ODTÜ Öğrenci Burs Fonu’na aktarılmaktadır. 
Tel : 2103610


“BİRLİKTE DERS ÇALIŞALIM” ve
“BEBEK-ÇOCUK BAKIMI” PROGRAMI

Sevgili Veliler,

Sosyal Hizmetler Ofisi tarafından yürütülen, üniversitemiz öğrencilerine geçici iş olanağı sağlayan, “birlikte ders çalışalım” ve “bebek-çocuk bakımı” programı desteklerinizle devam ediyor.
ODTܒlü öğrencilerimiz, hafta sonu veya hafta içi birlikte belirlenen saatlerde, her düzeyde ders verme, birlikte ödev yapma, sinemaya götürme gibi konuların yanı sıra  bebek-çocuk bakımında da sizlere yardımcı olmakta, böylece boş zamanlarını da değerlendirmektedirler.
Bu program ile; çocuklarınızı, eğitimli öğrencilere gönül rahatlığı ile bırakmak, ihtiyacı olan ODTÜ öğrencilerine maddi yönden destek olmaktasınız.
Ayrıntılı bilgi için: 2103610 -3611
www.stm.metu.edu.tr


 

Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.