Atamalar
Yönetim Kurulu Kararları
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

atamalar Başa Dön

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne 4 Temmuz 2009 tarihinden itibaren. Prof. Dr. Canan Özgen yeniden atandı.

İlköğretim Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığına 22 Haziran 2009 tarihinden itibaren Y.Doç.Dr.Çiğdem Haser, Danışmanlığı’na Doç.Dr.Özgül Yılmaz atandı.

 

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

YANMAZ, A.M. (Prof. Dr.) DEDEKLİ, N.B., "Quality Management in an Irrigation Project", CM-e Journal, Construction Management Association of America, June, 1-30.2009.

PERRUISSEAU-CARRIER, J., TOPALLI, K., AKIN,T., “Low-loss Ku-band Artificial Transmission Line with MEMS Tuning Capability,” IEEE Microwave and Wireless Components Letters, vol. 19, no. 6, pp. 377-379, June 2009.


yurtdışı görevlendirmeler Başa Dön

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Güney Özcebe ve Doç.Dr.Uğurhan Akyüz, 13-15 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “9th International Symposium on Fiber Polymer Reinforcement for Concrete Structures” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Avustralya’ya gideceklerdir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik EABD Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Ağacık Zafer, 13-18 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “7th International ISAAC Congress” adlı kongreye katılmak üzere İngiltere’ye, 20-24 Temmuz 2009 tarihleri arasında “Equadiff 12” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Matematik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Sergey Finashin, 14 Temmuz-15 Ağustos 2009 tarihleri arasında Max Planck Matematik Enstitüsü’nde akademik çalışmalar yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Hüseyin Bağcı, 14-17 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Reconsiderin Democratization and Security: Linkages, Lessons Learned and Prospects fort he Future” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Ali Türel, 15-18 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “AESOP 2009 Liverpool” adlı kongreye bildiri sunmak üzere  İngiltere’ye gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Zafer Dursunkaya, 16-18 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “ABET Summer Commission Meeting” adlı toplantıya katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Göksel N.Demirer, 22-29 Temmuz 2009 tarihleri arasında “Nutrient Removal and Value Added Product Formation from Wastes Via Struvite Precipitation” adlı proje kapsamında çalışmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Faruk Bozoğlu ve Doç.Dr.Hami Alpas, 26-31 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Joint AIRAPT-22&HPCJ-50 International Conference on High Pressure Science and Technology” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Japonya’ya gideceklerdir.

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Ahmet Gökalp, 26-31 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “2009 Meeting of the Division of Particles and Fields of the American Physical Society (DPF-2009)” adlı toplantıya katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Behiye Ubuz, 16-26 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “33rd Conference for the International Group of Psychology of Mathematics Education” adlı konferansa katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerinden  Doç.Dr.Oya Yerin Güneri, 18 Temmuz-2 Ağustos 2009 tarihleri arasında “ICASSI 2009, the 42nd Rudolf Dreikurs Summer Institute” adlı Yaz Enstitüsüne katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.A.Murat Güler, 18 Temmuz-18 Eylül 2009 tarihleri arasında CERN’de CMS deneyinde veri alımı ve fizik analizi çalışmalarında bulunmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Veysi İşler, 19-24 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “HCI International  2009 (Human Computer Interaction)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Hatice Kökten, 20-24 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “ICDS-25th International Conference on Defects in Semiconductors” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Göknur Bayram, 26 Temmuz-1 Ağustos 2009 tarihleri arasında düzenlenen “17th International Conference on Composites or Nano Engineering” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Utku Kanoğlu, 14-17 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “24th International Tsunami Symposium” adlı sempozyuma katılmak üzere Rusya’ya 19 Temmuz-12 Eylül 2009 tarihleri arasında NOAA Center for Tsunami Research’ ta ortak çalışmalar yapmak üzere, ABD’ye gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Mikro ve Nanoteknoloji EABD Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Burcu Akata Kurç, 16-28 Temmuz 2009 tarihleri arasında FP7-Nanobiosens projesi kapsamında Biyosensör konulu çalışmalar, ortak araştırmalar yapmak ve eğitim almak üzere düzenlenen toplantıya katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Dilek Keskin, 18-22 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “36th Annual Meeting&Exposition of the Controlled Release Society” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Danimarka’ya gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Zeynep Hatipoğlu Sümer,19-31 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “ICASSI 2009, 42nd Rudalf Drekiurs Summer Institute” adlı yaz enstitüsüne katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Pınar Bedirhanoğlu, 26 Temmuz 2009 tahininde düzenlenen Sosyalist İktisatçılar Konferansı’nın düzenlediği çalıştaya bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Fizik Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr.Muhammed Deniz, 16-22 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “The 2009 Europhysics Conference on High Energy Physics Search (EPS09)” adlı konferansa katılmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr.H.Emrah Ünalan, 18-20 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “International Nanofiber Symposium 2009” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Japonya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Uzmanlarından Seren Başaran, 18-25 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “33rd Conference of the International Group fort he Psychology of Mathematics Education” adlı konferansa katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Dr.Semiha Kızıltaş, 13-15 Temmuz 2009 tarihleri arasında Journal of Computing in Civil Engineering için yapılacak editörler toplantısına editör olarak katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Hakan Gönen 13 Temmuz-13 Ağustos 2009 tarihleri arasında “Japonya’nın 2.Dünya Savaşı Sonrası Siyasal Modernleşme Sürecinin Bir Analizi (1945-1975): Siyasal Modernleşme Olgusu Uluslararası Siyasette Tek Taraflı Bağımlılığı Karşılıklı Bağımlılığa Dönüştürülebilir mi?” adlı projenin saha araştırmasını yapmak üzere Japonya’ya gidecektir.

Değişim Programları Ofisi Çevirmenlerinden İbrahim Yorgun ve Araştırma Görevlilerinden Betül Bulut Şahin, 15-18 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “EM ECW Lot 10” adlı toplantıya  katılmak üzere Avusturya’ya gideceklerdir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Gülşah Tümüklü Özyer, 19-21 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “5th International Conference on Intelligent Environments” adlı konferansa katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Araştırma Görevlilerinden Özge Alaçam ve Mustafa Dalcı, 19-24 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Human Computer Interaction International 2009” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Makina Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Gökhan Kiper, 19-31 Temmuz 2009 tarihleri arasında Summer School on Mathematical Methods in Computational Kinematics konularında araştırma yapmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden Serkan Zeytun, 21 Temmuz-20 Ağustos 2009 tarihleri arasında teziyle ilgili çalışmalarda bulunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Serdar Yarlıkaş, 19-26 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “HCI International  2009 13th International Conference on Human Computer Interaction” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Bilge Özer, 22-24 Temmuz 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Case Studies of Seismic Building Instrumentation and Monotoring” adlı Workshopa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.


haberlerBaşa Dön

TEZ SAVUNMALARI

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencilerinden Yusuf Kavurucu, "An ILP-based Concept Discovery for Multi-Relational Data Mining" konulu tezini 13 Temmuz 2009 tarihinde saat 10:30 da Bilgisayar Mühendisliği Bölümü A-101 nolu odada savunacaktır.

Matematik Bölümü Doktora Öğrencilerinden Mehmet Turan "New Classes of Differential Equations and Applications" konulu tezini 14 Temmuz 2009 tarihinde saat 12:00'de Matematik Bölümü Gündüz İkeda Seminer Odasında savunacaktır.

Matematik Bölümü Doktora Öğrencilerinden Cemil Büyükadalı "Periodic Solutions and Stability of Differential Equations with Piecewise Constant Argument of Generalized Type" konulu tezini 15 Temmuz 2009 tarihinde saat 12:00'de Matematik Bölümü Gündüz İkeda Seminer Odasında savunacaktır.

Biyoloji Bölümü Doktora Öğrencilerinden Sara Banu Akkaş “The Effect of Ecotoxicants on the Aquatic Food Web and Prey-Predator Relationships” konulu tezini 21 Temmuz 2009 tarihinde Saat 10:30’da Biyoloji Bölümü Z-15’de savunacaktır.


BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

“PİNE” E-POSTA SİSTEMİ
E-posta sisteminin iyileştirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, merkezi sunucu sistemler üzerinde çalışan "pine" programının altyapısında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Merkezi sistemlere login olunduktan sonra, komut satırından bağlanılarak çalıştırılan "pine" programı 10 Temmuz 2009 Cuma günü, saat 17:30’dan itibaren IMAP protokolü ile servis vermeye başlayacağından, kullanıcılarımızın "pine" programına bağlandıktan sonra, login sırasında girmiş oldukları merkezi kullanıcı kodu ve şifrelerini tekrar girmeleri gerekecektir. "pine" programının kullanımı ile ilgili bilgiye;
http://faq.cc.metu.edu.tr/index.php?yanit=233&lnk=ayrinti_sonuc adresinden erişilebilir.

 


VEFAT

Mimarlık Bölümü emekli personellerinden Suna Gebizli, 1 Temmuz 2009 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.

Kimya Bölümü personeli Eda Durkan’ın annesi Ayten Gökyapı, 26 Haziran 2009 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.

sportif etkinlikler Başa Dön

ORIENTEERING VE NAVIGASYON TAKIMI
Türkiye Orienteering Şampiyonası 27-28 Haziran 2009 tarihinde Tokat’ın Niksar ilçesinde yapılmıştır. Yarışmaya 353 kişi katılmış olup Büyük Erkek kategorisinde yarışan sporcumuz Sertan Girgin orta ve uzun mesafe yarışmalarının her ikisinde de gümüş madalya kazanmıştır.
Sezon boyunca kazanılan takım puanlarının toplamı sonucunda takımımız Büyük Bayan ve Büyük Erkek-B kategorilerinde ikincilik kupaları kazanmıştır.

Büyük Erkek Takımı: Bilal Kabaklı, Burak Erçetin, Caner Erdem, Cihan Erçetin, Emrah Kenar, Erdinç Taşel, Levent Oral, Mehmet Ali Erol, Mehmet Ünal, Sertan Girgin, Tolga Kanık
Büyük Bayan Takımı: Ayşe Erdurmuş, Elif Yurdanur, Gönül Babayiğit İrez, Nermin Fenmen, Nesrin Mevsim, Nur Dişa, Öznur Çağlar, Şirin Ocaklı, Tuğba Çetin, Zeynep Yurtkuran

KÜREK TAKIMI
ODTÜ Kürek Takımı, 3-5 Temmuz 2009 tarihleri arasında  Sapanca - Kırkpınar Parkuru'nda gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda aşağıdaki dereceleri kazanmıştır.

Genç A Bayanlar 1X: Birincilik
Nazlı Özgül
Genç B Bayanlar 2X: Üçüncülük
Başak Baysal
Derya Yazar
Genç B Bayanlar 1X: Birincilik
Nazlı Özgül

Nazlı Özgül, yukarıdaki dereceleriyle, 7-10 Ağustos 2009 tarihlerinde, Fransa'da yapılacak olan Gençler Dünya Şampiyonası'nda takımımızı ve ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştır.

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
*Bahçelievler 3. Cadde üzeri, 2+1, bakımlı, kaloriferli, beyaz eşya ve kısmi mobilyası olan, 3. kat. Tel: 0532 760 69 36
*Bülbülderesi Caddesi’nde, 3+1 ve 2+1 daireler ve dükkan. Merkezi ısıtmalı. Tel: 0532 425 69 79
*Çankaya Birlik Mahallesi4.Cadde'de, 3+1, Çift balkonlu, Möbleli, 135 m2, otobüs ve minibüs duraklarına çok yakın, Kombili daire, uygun fiyata.(Tüm Beyaz eşya,3 yatakve gardrop,2 çek yat, mutfak eşyası) Tel.: 0532 658 60 00

SATILIK DAİRELER
*Eryaman 3. Etap Güzelkent’te, 3+1, 127 m2, kombili, yeni bina, 80.000 TL.  Tel: 0542 467 18 31
*KC Lalekent Evleri’nde, 3+1, 130 m2, yüksek giriş, kuzeydoğu cephe, cam balkon, perforje  demir, kombi , sıfır daire, 108.000 TL. Tel: 281 06 64 / 0532 446 86 22
*Sincan – Fatih’te, 3+1, kombili, asansörlü. Tel: 263 42 44
*Cebeci'de sahibinden acil 2+1, 80 m2 full yapılı, masrafsız, oto ile takas edilebilir. Fiyatı: 65.000 TL. Tel: 0530 324 07 81
*ODTÜ Çamlık Sitesi’nde, kapalı teras, yapılı tripleks. Tel: 210 32 43 / 286 45 74 / 0536 711 21 24
*Antalya-Alanya/Mahmutlar’da, Deniz manzaralı, Denize 100 mt.,caddeye yakın, 4. Katta, 111 m2, 2 oda, 1 salon, çift banyolu, Klimalı, Asansörlü, Sauna fitness Centre, yüzme havuzlu, güvenlik, site içinde, açık otoparkı, yeni lüks, ful yapılı sıfır daire, hem yazlık hem kışlık kullanımlı Tel: 0532 287 65 34,   e-mail: alanyakalesi@hotmail.com (geniş bilgi ve resimleri görmek için http://www.emlak.net/ adresinden ilan no 733192 yazarak görebilirsiniz.)

DÜŞLEDİĞİNİZ TATİL GÖKOVA’DA
Gökova Akyaka’da düşlediğiniz fiyata tatil…
Açık Büfe kahvaltı ve akşam yemeği
Yüzme havuzu ve bahçe
Plaja 500 metre
Ücret: Temmuz – Ağustos:               45.00 TL. (Kişi)
Diğer aylar                   :        40.00 TL. (Kişi)
Not: ODTÜ Mensuplarına %10 indirim ve 1 peşin, kalanı 3 taksit imkanı….
Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için:
0 312 213 94 17 – 213 84 35
web: http://www.ziraatcilerdernegi.org.tr/otel/index.htm

Tüm geziler ve konut haberleri için Tel: 210 3610-3611

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
NEW ARRIVALS

ODTÜ Kütüphanesine yeni gelen kitapların listesi aylık olarak WEB sayfamızda New Arrivals başlığı altında yayınlanmaktadır.

Kütüphaneye alınmasını istediğiniz kitaplar için http://library.metu.edu.tr/acquire sayfasını ziyaret ediniz.


 

Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.