Atamalar
Yönetim Kurulu Kararları
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

atamalar Başa Dön

Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanlığı’na 24 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Prof.Dr. Ali Yıldırım atanmıştır.

Enformatik Enstitüsü Müdür Yardımcı-lığı’na 5 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Y.Doç.Dr. Sevgi Özkan, Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Başkanlığı’na Y.Doç.Dr. Tuğba Taşkaya Temizel atanmışlardır.

 

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

BU-QAMMAZ, A.S., DİKMEN, İ., BİRGÖ-NÜL, M.T., “Risk Assessment of International Construction Projects Using the Analytic Network Process”, Canadian Journal of Civil Engineering, 36(7), pp: 1170-1181, 2009

BÜYÜKGÖZE-KAVAS, A., “Self-esteem and Health Risk Behaviors Among Turkish Late Adolescents” Adolescence, 44 (173), 187-198. (SSCI) 2009.

 

yurtdışı görevlendirmeler Başa Dön

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. M. Cemal Göncüoğlu, 25-31 Ağustos 2009 tarihleri arasında arazi çalışmasına katılmak üzere İsveç ve Norveç’e 31 Ağustos-4 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “IGCP503 Early Palaezoic Biogeography and Palaeogeography” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Danimarka’ya gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Cevdet Kaynak, 1-3 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “ChinaNANO 2009 International Conference on Nanoscience and Technology” adlı konfe-ransa bildiri sunmak üzere Çin’e gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Hüseyin Bağcı, 27-28 Ağustos 2009 tarihlerinde arasında düzenlenen “Russia and the West-Resetting The Relationship” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya, 6-15 Eylül 2009 tarihleri arasında  düzenlenen “Russia and the West Back to the Future” adlı konferansa katılmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. C. Hakan Gür, 6-11 Eylül 2009 tarihleri arasında düzelenen “EUROMAT 2009” adlı konferansa katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Göksel N. Demirer, 3-15 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Investigations on Nutrient Recovery from Anaerobic Digestion Residues With Different Compositions” adlı toplantıya katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Meltem Serin, 6-13 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Frontier Physics at the LHC-CMS Physics Week ” adlı toplantıya katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. M. Polat Saka, 1-4 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “The Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyele-rinden Prof.Dr. Servet Gülüm Şümnü, Prof.Dr. Serpil Şahin ve Araştırma Görevlilerinden Elif Turabi,  30 Ağustos-3 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “CIGR 5th International Technical Symposium on Food Processing, Monitoring Technology in Bioprocesses and Food Quality Management” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Timur Doğu, Prof.Dr. Gürkan Karakaş ve Prof.Dr. Deniz Üner, 30 Ağustos-4 Eylül 2009 tarihleri arasında düzen-lenen “Europacat-IX” adlı kongre’ye bildiri sunmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölü-mü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. T. Engin Tuncer, 24-28 Ağustos 2009 tarihleri arasında düzenlenen “17th European Signal Processing Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İskoçya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölü-mü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Uğur Halıcı, 31 Ağustos-3 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “SPIE Europe Remote Sensing” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Alman-ya’ya gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Halil Kalıpçılar, 5-15 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Euromembrane 2009” adlı konferansa katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabi-lim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Ayşegül Kibaroğlu ve Araştırma Görevlilerinden Coşkun Musluk,  6-12 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Kalkınma ve Milliyetçilik Arasındaki Bağın Analizi: 1960’lı Yıllarda Türkiye ve Mısır Karşılaştırması” konulu proje kapsamında araştırma yapmak üzere Mısır’a gideceklerdir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. İsmail Ömer Yılmaz, 6-12 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “8th International Symposium on the Cretaceous System” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. İsmail Yücel, 6-12 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “8th Iahs Scientific Assembly and 37th IAH Congress” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Hindistan’a  gidecektir.

Mimarlık Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Güven Sargın,  5-8 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Bologna 10 Years After” konulu 12. Toplantısına  katıl-mak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Hami Alpas,  6-11 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “47th EHPRG” adlı  konferansa katılmak üzere  Fransa’ya gidecektir.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Sibel Kalaycıoğlu, 2-5 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “9th European Sociological Association Conference/Research Network 1: Ageing in Europe” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Helga Rittersberger Tılıç ve Öğretim Görevlilerinden Çağatay Topal, 2-5 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “ESA-2009 European Society or European Societies” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Portekiz’e gideceklerdir.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Sabine Strasser, 1-10 Eylül 2009 tarihleri arasında “Contesting Multiculturalism” adlı kitap üzerinde çalışmalar yapmak ve  çalıştaya katılmak üzere Viyana’ya (Avusturya) gidecektir.

Felsefe Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Ayhan Sol, 27-30 Ağustos 2009 tarihleri arasında düzenlenen “The 17th Annual Meeting of the European Society for Philosophy and Psychology” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Macaristan’a gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Sibel Tarı ve Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. İlker Tarı, 24-27 Ağustos 2009 tarihleri arasında düzenlenen “International Symposium on Mathematical Morphology 2009” adlı sem-pozyuma bildiri sunmak üzere Hollanda’ya gideceklerdir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Özlem Aydın Çivi, 6-14 Eylül 2009 tarihleri arasında TÜBİTAK-CNR işbirliği çerçevesinde yürütücüsü olduğu proje kapsamında çalışmalar yapmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Onur Demirörs ve Araştırma Görevlilerinden Özden Özcan Top, 27-29 Ağustos 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Euromicro SEAA 2009 Conference” adlı konferansa katılmak üzere Yunanistan’a gideceklerdir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Nurten Birlik ve Modern Diller Bölümü Okutmanlarından Esin Korkut, 2-5 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “From The Battle of Finnsburgh to Tony Harrison’s Shrapnel: The Glory and Misery of War in British Literature and Culture” konulu konferansa bildiri sunmak üzere Polonya’ya gideceklerdir.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Ayça Ergun Özbolat, 3-5 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenle-nen “XI. ESCAS Conference-Studying Central Asia: In Quest for New Paths and Concepts” konulu konferansa bildiri sunmak üzere Macaristan’a gidecektir.

Enformatik Enstitüsü İş Yaşamı Temelli Öğrenme Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Alptekin Temizel, 2-4 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “6th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance” adlı konferansa katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

İlköğretim Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Çiğ-dem Haser, 5-10 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “IGIP Symposium Quality and Quantity of Engineering Education” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Çiğdem Sağın Şimşek, 1-6 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “19th Annual Conference of the European Second Language Association” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İrlandaya gidecektir.

Mimarlık Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Ayşe Tavukçuoğlu, 6-13 Eylül 2009 tarihleri arasında düzen-lenen “10th International Workshop on Advanced Infrared Technology and Application AITA 2009” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr. Abdullah Cendel Karaman, 6-11 Eylül 2009 tarihleri arasında düzelenen “3rd Triennial Conference of the International Association for the Advancement of Curriculum Studies” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Okutmanlarından Dr. Neşe Emecan, 1-8 Eylül 2009 tarihleri arasında German-Turkish Masters Program in Social Sciences (GeT MA) programı kapsamında görüşme-lerde bulunmak ve araştırma yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Merkezi Laboratuvar Ar-Ge Eğitim ve Ölçme Merke-zi’nde görevli uzman Serap Tekin, 29 Ağustos-4 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXVI” adlı çalıştaya katılmak üzere Macaristan’a gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerin-den Ömer Nebil Yaveroğlu, 26-28 Ağustos 2009 tarihleri arasında düzenlenen “ ICBCSB’2009: International Conference on Bioinformatics, Computational and Systems Biology” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Singapur’a gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Onur Taylan, 30 Ağustos-3 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “22nd International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems” adlı konferansa katılmak üzere Brezilya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü Araştırma Görevlilerinden Kıvanç Ersoy, 31 Ağustos-10 Eylül 2009 tarihleri arasında “Finite Simple Groups and Algebraic Groups; Representations, Geometries and Applications” adlı yaz okuluna katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Değişim Programları Ofisi Araştırma görevlilerinden Betül Bulut Şahin, 2-5 Eylül 2009 tarihleri arasında Partner üniversite temsilcilerinin yapacağı toplantıya katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

 

haberlerBaşa Dön

TEZ SAVUNMALARI

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencile-rinden Ahmet Sayar “Image Annotation With Semi-Supervised Clustering” konulu tezini 4 Eylül 2009 tarihinde saat 10.00’da A 101 nolu salonda savunacaktır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencilerinden Tuğçe Sevil “Seismic Strengthening of Masonry Infilled R/C Frames With Steel Fiber Reinforcement” konulu tezini 8 Eylül 2009 tarihinde saat 10.00’da İnşaat Mühendisliği Bölümü K2-201 nolu konferans salonunda savunacaktır.

YAZ OKULU

Fizik  Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Meltem Serin, Prof.Dr. Takhmasib Aliev ve Prof.Dr. Namık K. Pak tarafından düzenlenen “The International Summer School on High Energy Physics, ISSCSMB-08” konulu Yaz Okulu 27 Ağustos-4 Eylül 2009 tarihlere arasında Akyaka-Muğla’da yapılacaktır.


VEFAT

Isı Su İşletmesi Müdürlüğü personeli Faruk Çakır’ın babası Yurtlar Müdürlüğü emekli personeli Mehmet Çakır 12 Ağustos 2009 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Alev Bayındırlı’nın babası E.Tuğg. Yaşar Selemoğlu 12 Ağustos 2009 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.
Temel İngilizce Bölümü Öğretim Görevlilerinden Gök-banu Sezi Özentürk’ün babası Ahmet Cezmi Özentürk 11 Ağustos 2009 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.
Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı per-soneli İbrahim Kurnaz’ın annesi Zohre Kurnaz 18 Ağustos 2009 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.


sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
*Bahçelievler 3. Cadde üzeri, 2+1, bakımlı, kaloriferli, beyaz eşya ve kısmi mobilyası olan, 3. kat. Tel: 0532 760 69 36
*Sahibinden ODTÜ Sitesi Güneş Apt. Tel: 0530 4417733
*Keçiören 23 Nisan Mahallesinde 3+1 Kombili, Yapılı, Güney Cephe Tel: 2103488—0544 2876371
*Cebeci Hukuk Fakültesi SBF yanı, 2+1, kombili, bakımlı daire. Öğrenciye de verilir. Tel: 362 64 91 / 0532 5002936
*Öveçler’de Çetin Emeç  yakını, 3+1, bağımsız daire. Ara kat, bakımlı, öğrenciye verilebilir, 600 TL. Tel: 0505 3117728
*Yüzüncü Yıl’da, çok katlı, 2+1. Tel: 287 62 01 / 0535 7751254
*Çiğdem Mahallesi’nde ODTÜ Kampüsü’ne yakın, lüks, 2 + 1 + kiler. Tel: 287 62 01 / 0535 7751254
*Emek Mahallesi 62. Sok. No: 6/2’ de 3+1. Tel: 0533 571 24 01 / 0533 8116554
*Batıkent’te bayana stüdyo tipi dayalı döşeli süper lüks daire. Ücret: 300,00TL Tel: 0533 2385668
*Emek Mah. 62. Sok. No: 6/2’de 3+1 Tel: 0533 5712401 / 0533 8116554
*Eryaman 4.Etap Yardımcı Bloklarında 3+1 Tel: 2103052—2867035 / 0535 9251785
*100. Yıl Pazarı Yakını cadde üzeri karakol karşısında 2+1 full yapılı komple eşyalı Tel: 0532 2647342
*Batıkent Jandarmada memura 3+1 dubleks Tel: 0538 3221836
* Bahçelievler 3. cadde 14/10 Metro yakını 3. kat ön cephe bakımlı 2+1 kısmi eşyalı Tel: 0532 7606936

SATILIK DAİRELER
*Eryaman 3. Etap Güzelkent’te, 3+1, 127 m2, kombili, yeni bina, 80.000 TL.  Tel: 0542 4671831
*ODTÜ Çamlık Sitesi’nde, kapalı teras, yapılı tripleks. Tel: 210 32 43 / 286 45 79 / 0536 7112124

DÜŞLEDİĞİNİZ TATİL GÖKOVA’DA
Gökova Akyaka’da düşlediğiniz fiyata tatil…
Açık Büfe kahvaltı ve akşam yemeği
Yüzme havuzu ve bahçe
Plaja 500 metre
Ücret: Temmuz – Ağustos:               45.00 TL. (Kişi)
Diğer aylar                   :        40.00 TL. (Kişi)
Not: ODTÜ Mensuplarına %10 indirim ve 1 peşin, kalanı 3 taksit imkanı….
Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için:
0 312 213 94 17 – 213 84 35
web: http://www.ziraatcilerdernegi.org.tr/otel/index.htm

TEPE OTEL
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi M.Y.O Uygulama Oteli “Tepe Otel” konaklama, yiyecek, içecek ve bar hizmetleri vermektedir. Arzu eden mensuplarımız rezervasyon ve ayrıntılı bilgi için aşağıda belirtilen adres ve telefon ile bilgi alabilir.
Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için:
Tel: 0362 457 60 74 (3 hat) -0362 457 76 55-
0362 312 1919 / 3788-3461-3462 Fax: 0362 457 60 96 Web: www.tepeotel.omu.edu.tr            
mail: tepeotel@omu.edu.tr

Tüm geziler ve konut haberleri için Tel: 210 3610-3611

 

Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.