Atamalar
Yönetim Kurulu Kararları
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

atamalar Başa Dön

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığına 24 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Prof.Dr. Gürsevil Turan atanmıştır.

 

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

METE, E., GÜLSEREN, O., ELLİALTIOĞLU, Ş., “Modification of TiO2(001) Surface Electronic Structure by Au Impurity Investigated With Density Functional Theory” Physical Review B 80, 035422 (2009).

ÇAKIR, D., GÜLSEREN, O., METE, E., ELLİALTIOĞLU, Ş., “Dye Adsorbates BrPDI, BrGly, and BrAsp on Anatase TİO2(001) for Dye-Sensitized Solar Cell Applications” Physical Review B 80. 035431 (2009).

USANMAZ, D., ÇAKMAK, M., ELLİALTIOĞLU, Ş., “Atomic and Electronic Structure of Group-IV Adsorbates on the GaAs (001)-(1x2) Surface” Surface Science 603 2683-2687, 2009.

 

yurtdışı görevlendirmeler Başa Dön

Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Feride Severcan, 8-13 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “9. Uluslararası Polonya Nerobilim” adlı kongreye katılmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölü-mü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Mübeccel Demirekler, 7-10 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Interspeech 2009 Brighton” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Hüseyin Bağcı, 18-29 Eylül 2009 tarihleri arasında yapılacak olan seçimlerde, uluslararası seçim gözlemcisi olarak Almanya’ya gidecektir.

Deniz Bilimleri Enstitüsü Fiziksel Oşinografi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Emin Özsoy, 15-16 Eylül 2009 tarihleri arasında düzelenen “WP9 Cal/Val&Quality” adlı toplantıya katılmak üzere İtalya’ya, ve ardından aynı konuda ortak çalışmalara katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Faruk Arınç, 14-18 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “THMT-09 Conference 2009” konulu konferansa ve ICHMT Yürütme Kurulu Toplantısına katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik EABD Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Nizami Hasanlı, 9-13 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “The 7th General Conference of the Balkan Physical Union” adlı konferansa katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Kimya Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Mahinur Akkaya, 13-16 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “22nd New Phytologist Symposium. Effectors in Plant-Microbe Interactions” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. C. Hakan Gür, 7-10 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Euromat 2009” adlı kongreye bildiri sunmak  üzere İngiltere’ye gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölü-mü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Murat Eyüboğlu ve araştırma görevlilerinden Evren Değirmenci, 7-12 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Medical Physics World and Biomedical Congress Engineering 2009” adlı kongre’ye bildiri sunmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Murat Dicleli, 13-17 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “The 10th International Conference on Structural Safety and Reliability” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Japonya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Mete Severcan ve Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Ewa Doğru, 9-12 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “9th International Congress of the Polish Neuroscience Society 2009” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Polonya’ya gideceklerdir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Mustafa Tokyay, 10 Eylül 2009 tarihinde yapılacak olan “11. Uluslararası Beton Yollar Sempozyumu Teknik Program Komitesi Toplantısı”na katılmak üzere İspanya’ya  gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Özlem Aydın Çivi ve Y.Doç.Dr. Lale Alatan, 14-18 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Electromagnetics In Advanced Applications (ICEAA 09)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gideceklerdir.

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Şölen Balman, 7-11 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “X-Ray Astronomy 2009” konulu konferansa katılmak üzere proje İtalya’ya gidecektir.

Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Recep Boztemur ve araştırma görevlilerinden Ceren Aygül, 12-19 Eylül 2009 tarihleri arasında “II. Meşrutiyet’ten Birinci Dünya Savaşına Türk-İngiliz-Arap ilişkileri ve Arap İsyanı”  konulu projenin arşiv çalışmasını yapmak üzere  ABD’ye gideceklerdir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Arcan Dericioğlu, 16-22 Eylül 2009 tarihleri arasında Tokyo Üniversitesi RCAST Enstitüsü Kogawa Laboratuarı ile ortak araştırma çalışmalarını değerlendirmek ve koordine etmek üzere Japonya’ya gidecektir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr. Emine Canan Ünlü,  17-18 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Making Futures Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr. Cevat Şener, 9-11 Eylül 2009 tarihleri arasında A.B. 7. ÇP SEE-GRID-SCI Projesi Yürütme Kurulu Toplantısına katılmak üzere  Hırvatistan’a gidecektir.

Maden Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Savaş Özün, 16-18 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “XIV International Conference of Mineral Processing and XLVI Symposium on Physicochemical Problems of Mineral Processing” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Erkin Aydın ve Mühendislik Bilimleri Bölümü araştırma görevlilerinden Özlem Aydın, 7-11 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “22nd European Conference on Biomaterials the Annual Conference of the European Society for Biomaterials” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İsviçre’ye gideceklerdir.

Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma görevlilerinden Beril Korkmaz Erdural ve Işık Haykır, 13-16 Eylül 2009 tarihleri arasında “14th European Congress on Biotechnology” adlı kongreye bildiri sunmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Cüneyt Baykal, 14-18 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “3 rd CoastLab Course” adlı seminere katılmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Özlem Demirkan, 7-11 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “9th International Conference on Theoretical and Computational Acoustics (ICTCA 2009)” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü araştırma görevlilerin-den  Çağdaş Çalık, 14 Eylül 2009 tarihinde düzenlenen “ECRYPT II Workshop on Cryptology: Progress and Challenges” konulu çalıştaya katılmak  ve gömülü sistemler üzerine araştırma yapmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden Yalın Baştanlar, 10-11 Eylül 2009 tarihleri arasında EPFL (Ecole Polytechnique Federale de Lasanne)’nde seminer vermek ve doktora sonrası ortak çalışmalar yapmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

Değişim Programları Ofisi Araştırma Görevlileriden Betül Bulut Şahin ve Nilay Belat, 15-19 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “European Association of International Education– EAIE 2009” konulu toplantıya katılmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

İlköğretim Bölümü araştırma görevlilerinden Işıl İşler, 17 Eylül-15 Aralık 2009 tarihleri arasında değişim programı öğrencisi olarak akademik çalışmalar yapmak ve ders almak üzere İngiltere’ye gidecektir.

 

haberlerBaşa Dön

TEZ SAVUNMALARI

Biyoloji Bölümü Doktora Öğrencilerinden Havva Dinç “DNA Based Methods to Identify Beta-casein, Beta-lactoglobulin and Kapa-casein Genotypes Which are Milk-Proteins Related With Health and Cheese Yield” konulu tezini 11 Eylül 2009 tarihinde saat 15.00’de Biyoloji Bölümü Z-15'de savunacaktır.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencilerinden Bekir Narin “Numerical Modeling of Detonation and Distributed Mass Interaction” konulu tezini 8 Eylül 2009 tarihinde saat 14.00’de Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü toplantı salonunda savunacaktır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencilerinden Ebru Akış “The Effect of Group Behavior on the Pull-out Capacity of Soil Nails in Ankara Clay” konulu tezini 9 Eylül 2009 tarihinde saat 10.00’da İnşaat Mühendisliği Bölümü konferans salonunda savunacaktır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencilerinden Okan Özcan “Improving Ductility and Shear Capacity of Reinforced Concrete Columns with Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP)” konulu tezini 9 Eylül 2009 tarihinde saat 14.00’de İnşaat Mühendisliği Bölümü K2-203 nolu konferans salonunda savunacaktır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı  Doktora Öğrencilerinden Ali Akın Akyol “Archaeometrical Investigations of Ancient Mural Paintings” konulu tezini 8 Eylül 2009 tarihinde saat 10.00’da Arkeometri Anabilim Dalı odasında savunacaktır.

Kimya Bölümü Doktora Öğrencilerinden Nihal Kaya “The Synthesis of Hydroxymethyl Containing Cyclitol Derivatives” konulu tezini 11 Eylül 2009 tarihinde saat 14.00’de Kimya Bölümü O-301 no.lu odada savunacaktır.


KLASİK-FLAMENKO-POP VE ELEKTRO GİTAR KURSU
ODTÜ Öğrenci, Personel ve Personel çocukları için Klasik-Flamenko-Pop ve Elektro Gitar kurslarına yeni kayıtlar devam etmektedir.  Ders ücreti kişi başı aylık 50,00 TL. olup ücretin 15,00 TL.’lik kısmı Burs Fonu’na aktarılacaktır.

Kurs Gün ve Saatleri
Salı                         11.40-13.30
Cuma                     16.00-17.00
Pazar                      14.00-16.00

Aylık 4 saat ders   (ders süresi 60 dk.)
Yer: Beyaz Amfi (Makine Müh. A Blok Park Yeri Yanı)
Başvuru : Kültür İşleri Müdürlüğü
Tel                          : 210 21 51
Not: Gitarı olmayan kursiyerler için eğitmen tarafından sağlanacak ödünç gitar,  kurs sonuna kadar öğrencide kalacaktır. (Aylık 15,00  TL)
Ödünç gitar için  tel : 0532 314 52 49
BİLGİ: Gitar öğretmeni Aktan Odabaşı , Trinity College of Music gitar bölümü diplomalıdır. TV’de solo gitarist olarak çalmış, gitar resitalleri vermiş, sayısız gitar öğrencisini  eğitmiştir.


sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
*Bahçelievler 3. Cadde üzeri, 2+1, bakımlı, kaloriferli, beyaz eşya ve kısmi mobilyası olan,    3. kat. Tel: 0532 760 69 36
*Sahibinden ODTÜ Sitesi Güneş Apt. Tel: 0530 4417733
*Keçiören 23 Nisan Mahallesinde 3+1 Kombili, Yapılı, Güney Cephe Tel: 2103488—0544 2876371
*Cebeci Hukuk Fakültesi SBF yanı, 2+1, kombili, bakımlı daire. Öğrenciye de verilir. Tel: 362 64 91 / 0532 5002936
*Öveçler’de Çetin Emeç  yakını, 3+1, bağımsız daire. Ara kat, bakımlı, öğrenciye verilebilir, 600 TL. Tel: 0505 3117728
*Yüzüncü Yıl’da, çok katlı, 2+1. Tel: 287 62 01 / 0535 7751254
*Çiğdem Mahallesi’nde ODTÜ Kampüsü’ne yakın, lüks, 2 + 1 + kiler. Tel: 287 62 01 / 0535 7751254
*Emek Mahallesi 62. Sok. No: 6/2’ de 3+1. Tel: 0533 571 24 01 / 0533 8116554
*Batıkent’te bayana stüdyo tipi dayalı döşeli süper lüks daire. Ücret: 300,00TL Tel: 0533 2385668
* Emek Mah. 62. Sok. No: 6/2’de 3+1 Tel: 0533 5712401 / 0533 8116554
* Eryaman 4.Etap Yardımcı Bloklarında 3+1 Tel: 2103052—2867035 / 0535 9251785
* 100. Yıl Pazarı Yakını cadde üzeri karakol karşısında 2+1 full yapılı komple eşyalı Tel: 0532 2647342
* Batıkent Jandarmada memura 3+1 dubleks Tel: 0538 3221836
* Bahçelievler 3. cadde 14/10 Metro yakını 3. kat ön cephe bakımlı 2+1 kısmi eşyalı Tel: 0532 7606936
* Cevizlidere Akpınar Mah. Gökkuşağı Caddesinde ODTÜ Ormanı manzaralı 140m2 ful yapılı, kombili, sıfır, 2. kat  Tel: 2810664-0532 4468622
* Keçiören Kardeşler 28. sokakta 3+1, kombili, 5. Kat, Ankara Manzaralı  Tel: 0376 4881006-0555 3838439
* Emek Mah. 62. Sokakta 6/2’de 3+1 Tel: 0533 5712401-0533 8116554

SATILIK DAİRELER
*Eryaman 3. Etap Güzelkent’te, 3+1, 127 m2, kombili, yeni bina, 80.000 TL.  Tel: 0542 4671831
*ODTÜ Çamlık Sitesi’nde, kapalı teras, yapılı tripleks.  Tel: 210 32 43 / 286 45 79 / 0536 7112124
* Gölbaşı Gaziosmanpaşa Mah. 2+1 Ful yapılı Doğalgazlı Tel: 2103537-0546 5574993

DÜŞLEDİĞİNİZ TATİL GÖKOVA’DA
Gökova Akyaka’da düşlediğiniz fiyata tatil…
Açık Büfe kahvaltı ve akşam yemeği
Yüzme havuzu ve bahçe
Plaja 500 metre
Ücret: Temmuz – Ağustos:               45.00 TL. (Kişi)
Diğer aylar                   :        40.00 TL. (Kişi)
Not: ODTÜ Mensuplarına %10 indirim ve 1 peşin, kalanı 3 taksit imkanı….
Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için:
0 312 213 94 17 – 213 84 35
web: http://www.ziraatcilerdernegi.org.tr/otel/index.htm

TEPE OTEL
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi M.Y.O Uygulama Oteli “Tepe Otel” konaklama, yiyecek, içecek ve bar hizmetleri vermektedir. Arzu eden mensuplarımız rezervasyon ve ayrıntılı bilgi için aşağıda belirtilen adres ve telefon ile bilgi alabilir.
Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için:
Tel: 0362 457 60 74 (3 hat) -0362 457 76 55-
0362 312 1919 / 3788-3461-3462 Fax: 0362 457 60 96 Web: www.tepeotel.omu.edu.tr            
mail: tepeotel@omu.edu.tr

ASTER OTEL& BODRUM-GÜMBET
4 Kişilik Apartlar
Havuz, Çocuk Havuzu, restoran, bar.
1+1 45 m2, klimalı, mini barlı, duşlu (24 saat sıcak su), balkonlu odalar.
Denize 350 metre, Bodrum merkeze araçla 5 dakika uzaklıkta.
Ücret: 75,00.TL / Apart (Eylül-Ekim)
ODTÜ Mensup ve Mezunlarına % 10 indirim uygulanacaktır.
Tel: 0252 3194662 / 0312 3874046
Mail: Asterhotel@hotmail.com
Web: www.aster.gen.tr

Tüm geziler ve konut haberleri için Tel: 210 3610-3611

 

Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.